[Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015

Chắc hắn trên diễn đàn chúng ta nhiều bạn đã học đến phần điện xoay chiều. Lí do đó mình lập ra topic điện xoay chiều và để nâng cao kiến thức ôn thi đại học 2015. Mong mọi người ủng hộ topic để nâng cao 1 chút kiến thức hạn hẹp của mình để diễn đàn ngày càng phát triển là nơi học hỏi giao lưu chia sẻ kiến thức, người biết rồi bảo cho người chưa biết.
Quy định post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho topic:
+ Post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 theo đúng thứ tự Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 1, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 2...(viết chữ in tô màu xanh>:D<>:D<)... không spam, chém gió 1 chút thôi =;:rolleyes:
+ Hạn chế trùng lặp các dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán quá dễ hay quá khó. Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán hay có thể post lại và ghi rõ nguồn
+ Lời giải cần rõ ràng dễ hiểu. Khuyến khích những lời giải nhanh phù hợp với câu hỏi trắc nghiệm
+ Không post quá nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán khi những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trước chưa có lời giải
+ Hy vọng có những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán sáng tạo :D
P/s: Những bạn nào biết thêm latex mình sẽ đưa link tổng hợp cho topic để làm nguồn tài liệu ôn thi
(Ăn cắp 1 đoạn văn của gsxoan vì không nghĩ ra phải viết gì.:D:D)
Mà chắc có lẽ chỉ còn lại mình là 69 mà nhầm 96.:D:D. L-)L-)
Bắt đầu:
Bài toán 1
: Cho đoạn mạch xoay chiều $RLC_1$ mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Biết tần số dòng điện là $50 Hz$, $L=\dfrac{1}{5\pi }\left(H\right)$ $C_1=\dfrac{10^{-3}}{5\pi }\left(F\right)$. Muốn dòng diện cực đại thì phải ghép thêm với tụ điện $C_1$ một tụ điện dung $C_2$ bằng bao nhiêu và ghép thế nào?
A. Ghép nối tiếp và $C_2=\dfrac{3.10^{-4}}{\pi }$
B. Ghép nối tiếp và $C_2=\dfrac{5.10^{-4}}{\pi }$
C. Ghép song song và $C_2=\dfrac{3.10^{-4}}{\pi }$
D. Ghép song song và $C_2=\dfrac{5.10^{-4}}{\pi }$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 38:
Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Mắc vào 2 đầu mạch điện áp xoay chiều $U=U_o\cos \left(\omega t+\varphi \right)$ với f thay đổi được. Khi $f=f_1=36Hz$ và $f=f_2=64Hz$ thì công suất tiêu thụ của mạch là như nhau $P_1=P_2$ . Khi $f=f_3=48Hz$ thì công suất tiêu thụ của mạch là $P_3$ , khi $f=f_1=50Hz$ thì công suất tiêu thụ của mạch là $P_4$. So sánh các công suất ta có :
A. $P_3<>
B. $P_4<>
C. $P_4>P_3$
D. $P_4<>
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 35:
Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức $u=200\cos ^2\left(100\pi t\right)+400\cos ^3\left(100\pi t\right)$ vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm $R=100\Omega $ và $L=\dfrac{0,5}{\pi }\left(H\right)$. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở gần giá trị nào nhất sau đây.
A. 480W
B. 50W
C. 320W
D. 680W
Ps: Nguồn Fb.
Lời giải

Hạ bậc đến như này rồi không biết làm.
$U=100+100\cos 200\pi t+100\cos 300\pi t+300\cos 100\pi t$
Ai làm nốt hộ mình với.
 
Câu 36:
Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos \omega t\left(V\right)$ vào đầu đoạn mạch R, L, C $\left(2L>R^2C\right)$. Khi $\omega =\omega _1$ thì $U_c=U$ hệ số công suất lúc này là $x$. Khi $\omega =\omega _1+y$ thì $U_L=U$. Chọn hệ thức đúng.
A. $x^2=\dfrac{2\omega _1}{\omega _1+y}-\left(\dfrac{\omega _1}{\omega _1+y}\right)^2$
B. $x^2=\dfrac{\omega _1}{\omega _1+y}-\left(\dfrac{\omega _1}{\omega _1+y}\right)^2$
C. $x^2=\dfrac{3\omega _1}{\omega _1+y}-\left(\dfrac{\omega _1}{\omega _1+y}\right)^2$
D. $x^2=\dfrac{4\omega _1}{\omega _1+y}-\left(\dfrac{\omega _1}{\omega _1+y}\right)^2$
Ps: Nguồn fb.
Lời giải
Ta có:

$U_{C_{1}}=U\rightarrow Z_{C_{1}}^{2}=R^{2}+\left(Z_{L_{1}}-Z_{C_{1}}\right)^{2}$

$\rightarrow R^{2}=2Z_{L_{1}}.Z_{C_{_{1}}}-Z_{L_{1}}^{2}$

Tương tự, có:

$R^{2}=2Z_{L_{2}}.Z_{C_{2}}-Z_{C_{2}}^{2}$

Nên: $Z_{L_{_{1}}}=Z_{C_{2}}$

Có: $x^{2}=\dfrac{R^{2}}{R^{2}+\left(Z_{L_{1}}-Z_{C_{1}}\right)^{2}}$

$\Leftrightarrow x^{2}=\dfrac{R^{2}}{Z_{C_{1}}^{2}}$

$\Leftrightarrow x^{2}=\dfrac{2Z_{L_{1}}.Z_{C_{1}}}{Z_{C_{1}}^{2}}-\dfrac{Z_{L_{1}}^{2}}{Z_{C_{1}}^{2}}$

$\Leftrightarrow x=\dfrac{2\omega _{1}}{\omega _{2}}-\dfrac{\omega _{1}^{2}}{\omega _{2}^{2}}$

Vậy ta chọn A.
 
Câu 38:
Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Mắc vào 2 đầu mạch điện áp xoay chiều $U=U_o\cos \left(\omega t+\varphi \right)$ với f thay đổi được. Khi $f=f_1=36Hz$ và $f=f_2=64Hz$ thì công suất tiêu thụ của mạch là như nhau $P_1=P_2$ . Khi $f=f_3=48Hz$ thì công suất tiêu thụ của mạch là $P_3$ , khi $f=f_1=50Hz$ thì công suất tiêu thụ của mạch là $P_4$. So sánh các công suất ta có :
A. $P_3<>
B. $P_4<>
C. $P_4>P_3$
D. $P_4
Lời giải
Vì khi $f=f_1=36Hz$ và $f=f_2=64Hz$ thì công suất tiêu thụ của mạch là như nhau nên tần số để công suất cực đại là:

$f=\sqrt{f_{1}.f_{2}}=48\left(Hz\right)\rightarrow P_{3}>P_{4}$

Ta chọnD.
 
Câu 39:
Một vòng dây có diện tích $S=100cm^2$ và điện trở $R=0,45\Omega $, quay đều với tốc độ góc $\omega =100 \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$ trong 1 từ trường đều có cảm ứng từ $B=0,1T$ xung quanh 1 trục nằm trong mặt phẳng vòng dây và vuông góc với đường sức từ. Nhiệt lượng tỏa trong vòng dây khí nó quay được 100 vòng là.
A. 1,396J
B. 0,354J
C. 0,657J
D. 0,698J
 
Câu 39:
Một vòng dây có diện tích $S=100cm^2$ và điện trở $R=0,45\Omega $, quay đều với tốc độ góc $\omega =100 \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$ trong 1 từ trường đều có cảm ứng từ $B=0,1T$ xung quanh 1 trục nằm trong mặt phẳng vòng dây và vuông góc với đường sức từ. Nhiệt lượng tỏa trong vòng dây khí nó quay được 100 vòng là.
A. 1,396J
B. 0,354J
C. 0,657J
D. 0,698J
Lời giải
Ta có: $t=n.T=100.\dfrac{2\pi }{100}=2\pi \left(s\right)$.

Tiếp tục: $I=\dfrac{E_{0}}{\sqrt{2}R}=\dfrac{\omega .N.B.S}{\sqrt{2}R}=\dfrac{2}{9\sqrt{2}}\left(A\right)$.

Nhiệt lượng tỏa trong vòng dây khí nó quay được 100 vòng là:

$$Q=I^{2}.R.t\approx 0,0698\left(J\right)$$.
 
Câu 40:
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số góc $\omega $ thay đổi được. Khi mạch cộng hưởng thì cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện là lớn nhất. Khi $\omega =\omega _1$ hoặc $\omega _2\left(\omega _1<\omega _2\right)$ thì cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện trong mạch bằng nhau và bằng $\dfrac{I_{\text{ max}}}{2}$ . Điện trở R là :
A. $R=L \dfrac{\omega _1-\omega _2}{\sqrt{3}}$
B. $R=\sqrt{3} L \left(\omega _2- \omega _1\right)$
C. $R=\sqrt{2} L \left(\omega _2- \omega _1\right)$
D. $L= L \dfrac{\omega _1-\omega _2}{\sqrt{2}}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 41: Đặt điện áp $u=U_{0}.\cos \left(2\pi ft \right)\left(V \right)$ ($\omega $ thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm có độ tự cảm L (với $2L>R^{2}C$). Khi $f=f_{0}$ thì $U_{C}=U$ và $6\left(R+Z_{L} \right)\left(Z_{L}+Z_{C} \right)=7R\left(R+Z_{C} \right)$. Khi $f=f_{0} + 75$ thì $U_{L}=U$. Tính $f=f_{0}$.
A. 50 Hz.
B. 60 Hz.
C. 75 Hz.
D. 100 Hz.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 40:
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số góc $\omega $ thay đổi được. Khi mạch cộng hưởng thì cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện là lớn nhất. Khi $\omega =\omega _1$ hoặc $\omega _2\left(\omega _1<\omega _2\right)$ thì cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện trong mạch bằng nhau và bằng $\dfrac{I_{\text{ max}}}{2}$ . Điện trở R là :
A. $R=L \dfrac{\omega _1-\omega _2}{\sqrt{3}}$
B. $R=\sqrt{3} L \left(\omega _2- \omega _1\right)$
C. $R=\sqrt{2} L \left(\omega _2- \omega _1\right)$
D. $L= L \dfrac{\omega _1-\omega _2}{\sqrt{2}}$
Lời giải

$\Leftrightarrow I_1=I_2\Leftrightarrow \omega _1.\omega _2=\dfrac{1}{LC}$
$\Leftrightarrow L\omega _2=\dfrac{1}{C\omega _1}$
$\Leftrightarrow I_1=\dfrac{I_{max}}{2}\Leftrightarrow \left(L\omega _1-\dfrac{1}{C\omega _1}\right)^2=3R^2$
$\Leftrightarrow R=\dfrac{L\left(\omega _1-\omega _2\right)}{\sqrt{3}}$
 
Câu 42:
Đặt điện áp $U=U_o\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{2}\right)$ vào 2 đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L, cường độ dòng điện trong mạch là $i=I_o \sin \left(\omega t+\dfrac{2\pi }{3}\right)$. Hệ thức đúng là.
A. $R=3\omega L$
B. $\omega L=3R$
C. $R=\sqrt{3}\omega L$
D. $\omega L=\sqrt{3}R$
 
Câu 43:
Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm 1 biến trở $R$ mắc nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm. Điện áp đặt vào 2 đầu đoạn mạch có tần số là $f$ và giá trị không đổi là $U$. Điểu chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ của biên trở đặt cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên biến trở có giá trị bằng $0,6U$. Hỏi khi công suất tiêu thụ trên biến trở chiếm bao nhiêu % công suất tiêu thụ của mạch.
A. 75%
B. 72%
C. 60%
D. 84%
 
Nghĩ ra một đề hay không phải dễ nên cần ghi rõ nguồn... hôm trước e cũng lấy một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của a để đăng lên
Phải đăng bằng latex không được chụp ảnh đâu thế lúc tổng hợp, tổng hợp kiểu gì, Pr luôn cho group à.@@
Phải đăng bằng latex không được chụp ảnh đâu thế lúc tổng hợp, tổng hợp kiểu gì, Pr luôn cho group à.@@
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 41: Đặt điện áp $u=U_{0}.\cos \left(2\pi ft \right)\left(V \right)$ ($\omega $ thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm có độ tự cảm L (với $2L>R^{2}C$). Khi $f=f_{0}$ thì $U_{C}=U$ và $6\left(R+Z_{L} \right)\left(Z_{L}+Z_{C} \right)=7R\left(R+Z_{C} \right)$. Khi $f=f_{0} + 75$ thì $U_{L}=U$. Tính $f=f_{0}$.
A. 50 Hz.
B. 60 Hz.
C. 75 Hz.
D. 100 Hz.
Lời giải

Khi $f=f_0$. Ta chọn $R=1 \Omega $
Từ giải thiết $6\left(R+Z_{L} \right)\left(Z_{L}+Z_{C} \right)=7R\left(R+Z_{C} \right)$, với $R=1$ ta suy ra:
$$6\left(1+Z_L\right)\left(Z_L+Z_C\right)=7 \left(1+Z_C\right) $$
$$\Rightarrow 6Z_L^2+6Z_L.Z_C+6Z_L-Z_C-7=0 \qquad\left(1\right)$$
Mặt khác $U_C=U$ ta suy ra $$Z_C=Z=\sqrt{1+\left(Z_L-Z_C\right)^2} \Rightarrow Z_C=\dfrac{Z_L^2+1}{2Z_L} \qquad \left(2\right)$$
Từ $\left(1\right)$ và $\left(2\right)$ ta suy ra được(một công cụ tính nghiệm mạnh là máy tính CASIO fx 570 ES PLUS): $Z_L=0,5; Z_C=\dfrac{5}{4}$
Khi $f=f_0+75=k f_0$ ta có $U_L=U$ suy ra:
$$Z_L'=Z'=\sqrt{1+\left(Z_L'-Z_C'\right)^2}$$
$$\Rightarrow 1+Z_C'^2-2Z_C'.Z_L'=0$$
Với $Z_C'=\dfrac{Z_C}{k}=\dfrac{5}{4k}$ và $Z_L'=kZ_L$
Ta suy ra: $$1+\left(\dfrac{5}{4k}\right)^2-2.\dfrac{5}{4}. \dfrac{1}{2}=0$$
Từ đó ta suy ra $k=2,5$
Nên:
$$f_0+75=2,5f_0 \Rightarrow f_0=50 Hz$$
Chọn A.
 
Last edited:
Câu 41: Đặt điện áp $u=U_{0}.\cos \left(2\pi ft \right)\left(V \right)$ ($\omega $ thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm có độ tự cảm L (với $2L>R^{2}C$). Khi $f=f_{0}$ thì $U_{C}=U$ và $6\left(R+Z_{L} \right)\left(Z_{L}+Z_{C} \right)=7R\left(R+Z_{C} \right)$. Khi $f=f_{0} + 75$ thì $U_{L}=U$. Tính $f=f_{0}$.
A. 50 Hz.
B. 60 Hz.
C. 75 Hz.
D. 100 Hz.
Lời giải

Ta có, khi $f=f_{1}\rightarrow U_{C}=U$ và $f=f_{2}\rightarrow U_{L}=U$ nên $Z_{L_{1}}=Z_{C_{2}}$

Khi $Z_{L_{1}}=Z_{C_{2}}$, ta có:

$Z_{C_{1}}^{2}=R^{2}+\left(Z_{L_{1}}-Z_{C_{1}}\right)^{2}$

$\Leftrightarrow R^{2}=2Z_{L_{1}}.-Z_{L_{1}}^{2}$

$\Leftrightarrow \dfrac{R^{2}}{Z^{2}}=2\dfrac{Z_{L_{1}}}{Z}-\dfrac{Z_{L_{1}}^{2}}{Z^{2}}$

Do đó, có:
$y^{2}=2x-x^{2}$.$\left(\cos \varphi _{1} =y;\dfrac{Z_{L_{1}}}{Z}=x\right)$

Mà:

$6\left(R+Z_{L} \right)\left(Z_{L}+Z_{C} \right)=7R\left(R+Z_{C} \right)$

$\rightarrow 6\left(y+x\right)\left(1+y\right)=7x\left(1+x\right)$

Giai được $x=\dfrac{4}{5};y=\dfrac{2}{5}$.

Có:

$y^{2}=2\dfrac{f_{0}}{f_{0}+75}-\dfrac{f_{0}^{2}}{\left(f_{0}+75\right)^{2}}\rightarrow f_{0}=50\left(Hz\right)$
 
Câu 42:
Đặt điện áp $U=U_o\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{2}\right)$ vào 2 đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L, cường độ dòng điện trong mạch là $i=I_o \sin \left(\omega t+\dfrac{2\pi }{3}\right)$. Hệ thức đúng là.
A. $R=3\omega L$
B. $\omega L=3R$
C. $R=\sqrt{3}\omega L$
D. $\omega L=\sqrt{3}R$
Lời giải

Viết lại $i=I_o \cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{6}\right)$
Ta có: $$\tan \varphi=\dfrac{Z_L}{R}= \sqrt{3}$$
Nên ta suy ra: $\omega L =\sqrt{3} R$
Chọn D.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài tập Điện xoay chiều 25
inconsolable Hỏi X gồm những linh kiện gì? Tìm giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Hộp kín chứa những phần tử nào Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung Hộp đen Hộp Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 6
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Những thông tin trên cho biết X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 2
kingkoong Hộp đen Hỏi X,Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 6
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Số giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Điện xoay chiều 132
Tăng Hải Tuân Bài tập máy phát điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 3
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top