[Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015

Chắc hắn trên diễn đàn chúng ta nhiều bạn đã học đến phần điện xoay chiều. Lí do đó mình lập ra topic điện xoay chiều và để nâng cao kiến thức ôn thi đại học 2015. Mong mọi người ủng hộ topic để nâng cao 1 chút kiến thức hạn hẹp của mình để diễn đàn ngày càng phát triển là nơi học hỏi giao lưu chia sẻ kiến thức, người biết rồi bảo cho người chưa biết.
Quy định post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho topic:
+ Post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 theo đúng thứ tự Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 1, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 2...(viết chữ in tô màu xanh>:D<>:D<)... không spam, chém gió 1 chút thôi =;:rolleyes:
+ Hạn chế trùng lặp các dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán quá dễ hay quá khó. Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán hay có thể post lại và ghi rõ nguồn
+ Lời giải cần rõ ràng dễ hiểu. Khuyến khích những lời giải nhanh phù hợp với câu hỏi trắc nghiệm
+ Không post quá nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán khi những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trước chưa có lời giải
+ Hy vọng có những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán sáng tạo :D
P/s: Những bạn nào biết thêm latex mình sẽ đưa link tổng hợp cho topic để làm nguồn tài liệu ôn thi
(Ăn cắp 1 đoạn văn của gsxoan vì không nghĩ ra phải viết gì.:D:D)
Mà chắc có lẽ chỉ còn lại mình là 69 mà nhầm 96.:D:D. L-)L-)
Bắt đầu:
Bài toán 1
: Cho đoạn mạch xoay chiều $RLC_1$ mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Biết tần số dòng điện là $50 Hz$, $L=\dfrac{1}{5\pi }\left(H\right)$ $C_1=\dfrac{10^{-3}}{5\pi }\left(F\right)$. Muốn dòng diện cực đại thì phải ghép thêm với tụ điện $C_1$ một tụ điện dung $C_2$ bằng bao nhiêu và ghép thế nào?
A. Ghép nối tiếp và $C_2=\dfrac{3.10^{-4}}{\pi }$
B. Ghép nối tiếp và $C_2=\dfrac{5.10^{-4}}{\pi }$
C. Ghép song song và $C_2=\dfrac{3.10^{-4}}{\pi }$
D. Ghép song song và $C_2=\dfrac{5.10^{-4}}{\pi }$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bước mình làm tắt, đúng ra phải như thế này:
$P_{max}=I^{2}R=\dfrac{U^{2}R}{R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}$, nên ta thu được kết quả như lời giải trên. Do mình không biết cách vẽ đồ thị $P_{max}$ thay đổi theo biến trở $R$ nên có gì bạn tạm chấp nhận cách này nhé.:)
Có đồ thị đây anh. Nhưng làm cách của anh là nhanh nhất rồi :)
dothi2.png
 

Attachments

Bài toán 17: Khi đặt vào hai đầu cuộn dây một điện áp xoay chiều $120V-50Hz$ thì thấy dòng điện chạy qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng là $2A$ và trễ pha $\dfrac{\pi }{3}$ so với điện áp hai đầu mạch. Khi nối tiếp cuộn dây trên với một mạch điện X rồi đặt vào 2 đầu đoạn mạ ch điện áp xoay chiều như trên thì thấy dòng điện chạy qua mạch có giá trị hiệu dụng $1A$ và sớm pha $\dfrac{\pi }{6}$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch X. Công suất tiêu thụ trên toàn mạch khi ghép thêm X là:
A. 120W
B. 300W
C. $200 \sqrt{2}$ W
D. $300 \sqrt{3}$W
 
Bài toán 17: Khi đặt vào hai đầu cuộn dây một điện áp xoay chiều $120V-50Hz$ thì thấy dòng điện chạy qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng là $2A$ và trễ pha $\dfrac{\pi }{3}$ so với điện áp hai đầu mạch. Khi nối tiếp cuộn dây trên với một mạch điện X rồi đặt vào 2 đầu đoạn mạ ch điện áp xoay chiều như trên thì thấy dòng điện chạy qua mạch có giá trị hiệu dụng $1A$ và sớm pha $\dfrac{\pi }{6}$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch X. Công suất tiêu thụ trên toàn mạch khi ghép thêm X là:
A. 120W
B. 300W
C. $200 \sqrt{2}$ W
D. $300 \sqrt{3}$W
Lời giải
Ta có: $Z_{d}=\dfrac{U}{I}=\dfrac{120}{2}=60\Omega $
Khi mắc nối tiếp với X thì: $U_{d}=I.Z_{d}=1.60=60\left(V\right)$
Dựa vào giản đồ vectơ ta thấy: Tam giác AMB vuông tại M nên:
$\cos \alpha =\dfrac{AM}{AB}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow \alpha =60^{0}\Rightarrow \overrightarrow{AB}\equiv \overrightarrow{I}$
$\Rightarrow P=UI\cos \alpha =UI=120\left(W\right)$
Vậy đáp án A.
hinh.gif
 
Lời giải
Ta có: $Z_{d}=\dfrac{U}{I}=\dfrac{120}{2}=60\Omega $
Khi mắc nối tiếp với X thì: $U_{d}=I.Z_{d}=1.60=60\left(V\right)$
Dựa vào giản đồ vectơ ta thấy: Tam giác AMB vuông tại M nên:
$\cos \alpha =\dfrac{AM}{AB}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow \alpha =60^{0}\Rightarrow \overrightarrow{AB}\equiv \overrightarrow{I}$
$\Rightarrow P=UI\cos \alpha =UI=120\left(W\right)$
Vậy đáp án A.
View attachment 1013
Thực ra Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán nhìn cũng có thể ra đáp án. Công sức lớn nhất của mạch khi đã lắp thêm X là 120W nên ta chọn A.
 
Bài toán 17:
Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp biết
$u=170\sqrt{2}\sin 100\pi t,R=80\Omega ,C=\dfrac{1}{2\pi }.10^{-4}F, L=0\rightarrow \dfrac{5}{\pi }H$
Giá sử tụ chỉ chịu được $U_{c_{max}}=220\sqrt{2} V$ thì $L$ thay đổi trong khoảng nào để tụ không bị hư hỏng?
 
Bài toán 17:
Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp biết
$u=170\sqrt{2}\sin 100\pi t,R=80\Omega ,C=\dfrac{1}{2\pi }.10^{-4}F, L=0\rightarrow \dfrac{5}{\pi }H$
Giá sử tụ chỉ chịu được $U_{c_{max}}=220\sqrt{2} V$ thì $L$ thay đổi trong khoảng nào để tụ không bị hư hỏng?
Bài này nó không khó, chỉ cần tính $U_C$ theo $L$ là ok
Nếu mà có đáp án thì dễ nữa :v
 
Bài toán 18: Một đoạn mạch gồm một cuộn cảm có độ tự cảm $\mathsf{L}$ và điện trở thuần $\mathsf{r}$ mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung $\mathsf{C}$ thay đổi được. Đặt vào 2 đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $\mathsf{U}$ và tần số $\mathsf{f}$ không đổi. Khi điều chỉnh để điện dung tụ điện có giá trị $\mathsf{C=C_1}$ thì điện áp giữa hai đầu tụ và cuộn cảm có cùng giá trị bằng $\mathsf{U}$, cượng độ dòng điện trong mạch khi đó có biểu thức $\mathsf{i_1=2\sqrt{6}\cos \left(100 \pi t+ \dfrac{\pi }{4}\right) \left(A\right)}$. Khi điều chỉnh $\mathsf{C=C_2}$ thì điện áp giữa 2 bản tụ điện có giá trị cực đại. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch có biểu thức là:
A. $\mathsf{i_2=2\sqrt{2}\cos \left(100 \pi t+\dfrac{5\pi }{12}\right) \left(A\right)}$
B. $\mathsf{i_2=2\sqrt{3}\cos \left(100 \pi t+\dfrac{5\pi }{12}\right) \left(A\right)}$
C. $\mathsf{i_2=2\sqrt{2}\cos \left(100 \pi t+\dfrac{\pi }{3}\right) \left(A\right)}$
D. $\mathsf{i_2=2\sqrt{3}\cos \left(100 \pi t+\dfrac{\pi }{3}\right) \left(A\right)}$
 
Last edited:
Bài toán 18: Một đoạn mạch gồm một cuộn cảm có độ tự cảm $\mathsf{L}$ và điện trở thuần $\mathsf{r}$ mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung $\mathsf{C}$ thay đổi được. Đặt vào 2 đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $\mathsf{U}$ và tần số $\mathsf{f}$ không đổi. Khi điều chỉnh để điện dung tụ điện có giá trị $\mathsf{C=C_1}$ thì điện áp giữa hai đầu tụ và cuộn cảm có cùng giá trị bằng $\mathsf{U}$, cượng độ dòng điện trong mạch khi đó có biểu thức $\mathsf{i_1=2\sqrt{6}\cos \left(100 \pi t+ \dfrac{\pi }{4}\right) \left(A\right)}$. Khi điều chỉnh $\mathsf{C=C_2}$ thì điện áp giữa 2 bản tụ điện có giá trị cực đại. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch có biểu thức là:
A. $\mathsf{i_2=2\sqrt{2}\cos \left(C{12}\right) \left(A\right)}$
B. $\mathsf{i_2=2\sqrt{3}\cos \left(100 \pi t+\dfrac{5\pi }{12}\right) \left(A\right)}$
C. $\mathsf{i_2=2\sqrt{2}\cos \left(100 \pi t+\dfrac{\pi }{3}\right) \left(A\right)}$
D. $\mathsf{i_2=2\sqrt{3}\cos \left(100 \pi t+\dfrac{\pi }{3}\right) \left(A\right)}$
Khi $\mathsf{C=C_1}$
$r^{2}+Z_L^{2}= Z_C^{2}=r^{2}+\left(Z_L-Z_C\right)^{2}$
$\Rightarrow Z_C=2Z_L ; r=Z_L \sqrt{3}
\Rightarrow \tan \varphi =\dfrac{-1}{\sqrt{3}}$
Khi $\mathsf{C=C_2}$ ta có
$Z_{C_2}= 4Z_L \Rightarrow Z_2=Z_1\sqrt{3}; \tan \varphi=-sqrt{3}$
Vậy $i=2\sqrt{2}\cos \left(100 \pi t+\dfrac{5\pi }{12}\right)$
 
Giải xem nhé.
Lời giải

Khi $C=C_1,U_D=U_C=U$ $Z_d=Z_{C_{1}}=Z_c$
khi $Z_d=Z_1\Leftrightarrow$ $Z_L-Z_{C_1}$=$Z_L$
khi $Z_d=Z_{C_1}\Leftrightarrow r=\dfrac{\sqrt{3}Z_{C_1}^2}{2}$
$\tan \varphi_1=\dfrac{Z_L-Z_{C_1}}{r}\Rightarrow \varphi _1=-\dfrac{\pi }{6}$
Khi $C=C_2$, $U_C=U_{C_{max}}$
$\Leftrightarrow Z_{C_2}=\dfrac{r^2+Z_L^2}{Z_L}=2Z_{C_1}$
$Z_2=\sqrt{r^2+\left(Z_L-Z_{C_2}\right)^2}=\sqrt{3}Z_{C_1}$
$\tan \varphi _2=\dfrac{Z_L-Z_{C_2}}{r}=-\sqrt{3}$ $\Rightarrow \varphi _2=-\dfrac{\pi }{3}$
Ta có $U=I_1.Z_1=I_2.Z_2$ $\Rightarrow I_2=2\left(A\right)$
Biểu thức $i_2=I_2\sqrt{2}\cos \left(100\pi t+\dfrac{5\pi }{12}\right)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán 17:
Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp biết
$u=170\sqrt{2}\sin 100\pi t,R=80\Omega ,C=\dfrac{1}{2\pi }.10^{-4}F, L=0\rightarrow \dfrac{5}{\pi }H$
Giá sử tụ chỉ chịu được $U_{c_{max}}=220\sqrt{2} V$ thì $L$ thay đổi trong khoảng nào để tụ không bị hư hỏng?
Giải xem nhé:
Để tụ không hỏng thì:$U_C\leq U_m\Leftrightarrow I\leq 1,1\sqrt{2}\left(A\right)$
$Z_L\geq Z_C+\sqrt{\left(\dfrac{U}{I_m}\right)^2+R^2}$
$Z_L=\omega L\geq 274,5\Rightarrow L\geq \dfrac{2,745}{\pi }H$
Vậy để tụ không bị thủng thì
$L=\dfrac{2,745}{\pi }\rightarrow \dfrac{5}{\pi }H$
 
Last edited:
Bài toán 19:Cho mạch điện RLC nối tiếp. Đặt hiệu điện thế không đổi: $U_{AB}=U_{0}\cos \left(100\pi t+\varphi _{u}\right)$; biểu thức cường độ dòng điện: $i_{1}=I_{0} \cos \left(100\pi t +\dfrac{\pi }{6}\right)$. Khi đoạn mạch chỉ còn R nối tiếp với L thì biểu thức cường độ $i_{2}= I_{0} \cos \left(100 \pi t - \dfrac{\pi }{3}\right)$. Tìm $\varphi _{u}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán 19:Cho mạch điện RLC nối tiếp. Đặt hiệu điện thế không đổi: $U_{AB}=U_{0}\cos \left(100\pi t+\varphi _{u}\right)$; biểu thức cường độ dòng điện: $i_{1}=I_{0} \cos \left(100\pi t +\dfrac{\pi }{6}\right)$. Khi đoạn mạch chỉ còn R nối tiếp với L thì biểu thức cường độ $i_{2}= I_{0} \cos \left(100 \pi t - \dfrac{\pi }{3}\right)$. Tìm $\varphi _{u}$
Hai mạch vuông pha nên $R^{2}=Z_L\left(Z_C-Z_L\right)$ và hai $I$ bằng nhau nên $Z_C=2Z_L$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán 19:Cho mạch điện RLC nối tiếp. Đặt hiệu điện thế không đổi: $U_{AB}=U_{0}\cos \left(100\pi t+\varphi _{u}\right)$; biểu thức cường độ dòng điện: $i_{1}=I_{0} \cos \left(100\pi t +\dfrac{\pi }{6}\right)$. Khi đoạn mạch chỉ còn R nối tiếp với L thì biểu thức cường độ $i_{2}= I_{0} \cos \left(100 \pi t - \dfrac{\pi }{3}\right)$. Tìm $\varphi _{u}$
Từ 2 giả thiết $i_{1}\perp i_{2},I_{1}=I_{2}\Rightarrow Z_{L}=R=\dfrac{1}{2}Z_{C}$
$\tan \varphi =\dfrac{Z_{L}-Z_{C}}{R}=-1\Rightarrow \varphi -\dfrac{\pi }{4}$

$\varphi _{u}=\dfrac{\pi }{6}-\dfrac{\pi }{4}=-\dfrac{\pi }{12}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán 20:Đặt điện áp u=200cos100$\pi $t vào hai đầu đoạn mạch gồm AM chứa điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện, MB chúa cuộn dây. Điện áp trên AM và BM lệch pha so với dòng điện lần lượt là $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ sao cho $\varphi _{2}$-$\varphi _{1}$= $\dfrac{\pi }{2}$. Biểu thức điện áp trên AM có thể là[/baitoan]
A. $u=50\sqrt{2}\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)$
B. $u=50\sqrt{2} \cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{6}\right)$
C. $u=100\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{6}\right)$
D. $u=100\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán 20: Đặt điện áp u=200cos100$\pi $t vào hai đầu đoạn mạch gồm AM chứa điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện, MB chúa cuộn dây. Điện áp trên AM và BM lệch pha so với dòng điện lần lượt là $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ sao cho $\varphi _{2}$-$\varphi _{1}$= $\dfrac{\pi }{2}$. Biểu thức điện áp trên AM có thể là[/baitoan]
A. u=50$\sqrt{2}$cos(100$\pi $t-$\dfrac{\pi }{3}$)
B. u=50$\sqrt{2}$cos(100$\pi $t-$\dfrac{\pi }{6}$)
C. u=100cos(100$\pi $t-$\dfrac{\pi }{6}$)
D. u=100cos(100$\pi $t-$\dfrac{\pi }{3}$)
Lời giải
Do $\varphi _{2}$-$\varphi _{1}$= $\dfrac{\pi }{2}$ nên $u_{AM}$ và $u_{MB}$ vuông pha
Mặt khác: $\cos \varphi _{AM}=\dfrac{R}{Z_{AM}}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow Z_{AM}=\dfrac{2R}{\sqrt{3}}$
Tương tự: $\cos \varphi _{MB}=\dfrac{R}{Z_{MB}}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow Z_{MB}=2R$
$U_{AM}=I.Z_{AM}=\dfrac{2IR}{\sqrt{3}}=\dfrac{U_{MB}}{\sqrt{3}}$
$\Rightarrow U_{AB}=\sqrt{U_{AM}^{2}+U_{MB}^{2}}=2U_{AM}$
$\Rightarrow U_{AM}=\dfrac{U_{AB}}{2}=50V$
Từ đó ta chọn đáp án B. vì $u_{AM}$ chậm pha hơn $u_{AB}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài tập Điện xoay chiều 25
inconsolable Hỏi X gồm những linh kiện gì? Tìm giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Hộp kín chứa những phần tử nào Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung Hộp đen Hộp Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 6
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Những thông tin trên cho biết X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 2
kingkoong Hộp đen Hỏi X,Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 6
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Số giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Điện xoay chiều 132
Tăng Hải Tuân Bài tập máy phát điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 3
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top