[Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015

Chắc hắn trên diễn đàn chúng ta nhiều bạn đã học đến phần điện xoay chiều. Lí do đó mình lập ra topic điện xoay chiều và để nâng cao kiến thức ôn thi đại học 2015. Mong mọi người ủng hộ topic để nâng cao 1 chút kiến thức hạn hẹp của mình để diễn đàn ngày càng phát triển là nơi học hỏi giao lưu chia sẻ kiến thức, người biết rồi bảo cho người chưa biết.
Quy định post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho topic:
+ Post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 theo đúng thứ tự Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 1, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 2...(viết chữ in tô màu xanh>:D<>:D<)... không spam, chém gió 1 chút thôi =;:rolleyes:
+ Hạn chế trùng lặp các dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán quá dễ hay quá khó. Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán hay có thể post lại và ghi rõ nguồn
+ Lời giải cần rõ ràng dễ hiểu. Khuyến khích những lời giải nhanh phù hợp với câu hỏi trắc nghiệm
+ Không post quá nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán khi những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trước chưa có lời giải
+ Hy vọng có những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán sáng tạo :D
P/s: Những bạn nào biết thêm latex mình sẽ đưa link tổng hợp cho topic để làm nguồn tài liệu ôn thi
(Ăn cắp 1 đoạn văn của gsxoan vì không nghĩ ra phải viết gì.:D:D)
Mà chắc có lẽ chỉ còn lại mình là 69 mà nhầm 96.:D:D. L-)L-)
Bắt đầu:
Bài toán 1
: Cho đoạn mạch xoay chiều $RLC_1$ mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Biết tần số dòng điện là $50 Hz$, $L=\dfrac{1}{5\pi }\left(H\right)$ $C_1=\dfrac{10^{-3}}{5\pi }\left(F\right)$. Muốn dòng diện cực đại thì phải ghép thêm với tụ điện $C_1$ một tụ điện dung $C_2$ bằng bao nhiêu và ghép thế nào?
A. Ghép nối tiếp và $C_2=\dfrac{3.10^{-4}}{\pi }$
B. Ghép nối tiếp và $C_2=\dfrac{5.10^{-4}}{\pi }$
C. Ghép song song và $C_2=\dfrac{3.10^{-4}}{\pi }$
D. Ghép song song và $C_2=\dfrac{5.10^{-4}}{\pi }$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 15:
Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều 175 V – 50 Hz thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM là 25V, trên đoạn MN là 25V và trên đoạn NB là 175V. Hệ số công suất của đoạn mạch AB là
A. $\dfrac{3}{5}$
B. $\dfrac{1}{7}$
C. $\dfrac{17}{25}$
D. $\dfrac{7}{25}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 15:
Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều 175 V – 50 Hz thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM là 25V, trên đoạn MN là 25V và trên đoạn NB là 175V. Hệ số công suất của đoạn mạch AB là
A. $\dfrac{3}{5}$
B. $\dfrac{1}{7}$
C. $\dfrac{17}{25}$
D. $\dfrac{7}{25}$
Lời giải
Theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365, ta có: $U_{AB}=U_{C}=175\left(V\right),U_{R}=U_{d}=25\left(V\right)$
Cuộn dây có điện trở r.
Ta có: $U_{d}^{2}=U_{r}^{2}+U_{L}^{2}=25^{2}\left(1\right)$
$U_{AB}^{2}=\left(U_{R}+U_{r}\right)^{2}+\left(U_{L}-U_{C}\right)^{2}$
$=U_{R}^{2}+\left(U_{L}^{2}+U_{r}^{2}\right)+U_{C}^{2}+2U_{R}U_{r}-2U_{L}U_{C}$
$\Rightarrow U_{AB}^{2}=U_{R}^{2}+U_{d}^{2}+U_{C}^{2}+2U_{R}U_{r}-2U_{L}U_{C}=175^{2}\left(2\right)$
Từ (1) và (2) $\Rightarrow U_{L}= 7\left(V\right),U_{r}=7U_{L}-25=24\left(V\right)$
Lại có: $\cos \varphi =\dfrac{U_{R}+U_{r}}{U_{AB}}=\dfrac{25+24}{175}= \dfrac{7}{25}$
Từ đó ta chọn đáp án D.
Bài này còn 1 đáp án nữa nhưng rất khác nhau:

Lời giải thứ hai:
hinh1.gif

Tam giác ABN và AMN cân tại B và M. Ta có: NB=HB+NH
$\Rightarrow 175. \sin \varphi +25.\cos \varphi =175\Rightarrow 175^{2}\left(1-\sin \varphi\right)^{2}=2\Rightarrow \sin \varphi =\dfrac{24}{25}$
Vậy: $\cos \varphi =\dfrac{7}{25}$. Chọn đáp án D.

Lời giải thứ ba: (lời giải của thầy Chu Văn Biên)
hinh2.png

Tam giác MNE có:
$NE=\sqrt{25^{2}-x^{2}}\Rightarrow BE=75-\sqrt{25^{2}-x^{2}}$
Tam giác AEB có:
$AB^{2}=AE^{2}+EB^{2}\Rightarrow 5625=\left(25+x\right)^{2}+\left(75-\sqrt{25^{2}-x^{2}}\right)^{2}$
$\Rightarrow x=20\Rightarrow \cos \varphi =\dfrac{AE}{AB}=\dfrac{3}{5}$. Chọn đáp án A.

Lời giải 4 thì cùng đáp án với lời giải 3: xem tại đây: http://vatliphothong.vn/t/171/

Vậy là thế nào nhỉ? Tại sao một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 có 4 lời giải mà lại có hai đáp án khác nhau???:-??
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
Theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365, ta có: $U_{AB}=U_{C}=175\left(V\right),U_{R}=U_{d}=25\left(V\right)$
Cuộn dây có điện trở r.
Ta có: $U_{d}^{2}=U_{r}^{2}+U_{L}^{2}=25^{2}\left(1\right)$
$U_{AB}^{2}=\left(U_{R}+U_{r}\right)^{2}+\left(U_{L}-U_{C}\right)^{2}$
$=U_{R}^{2}+\left(U_{L}^{2}+U_{r}^{2}\right)+U_{C}^{2}+2U_{R}U_{r}-2U_{L}U_{C}$
$\Rightarrow U_{AB}^{2}=U_{R}^{2}+U_{d}^{2}+U_{C}^{2}+2U_{R}U_{r}-2U_{L}U_{C}=175^{2}\left(2\right)$
Từ (1) và (2) $\Rightarrow U_{L}= 7\left(V\right),U_{r}=7U_{L}-25=24\left(V\right)$
Lại có: $\cos \varphi =\dfrac{U_{R}+U_{r}}{U_{AB}}=\dfrac{25+24}{175}= \dfrac{7}{25}$
Từ đó ta chọn đáp án D.
Bài này còn 1 đáp án nữa nhưng rất khác nhau:

Lời giải thứ hai:
View attachment 1005
Tam giác ABN và AMN cân tại B và M. Ta có: NB=HB+NH
$\Rightarrow 175. \sin \varphi +25.\cos \varphi =175\Rightarrow 175^{2}\left(1-\sin \varphi\right)^{2}=2\Rightarrow \sin \varphi =\dfrac{24}{25}$
Vậy: $\cos \varphi =\dfrac{7}{25}$. Chọn đáp án D.

Lời giải thứ ba: (lời giải của thầy Chu Văn Biên)
View attachment 1006
Tam giác MNE có:
$NE=\sqrt{25^{2}-x^{2}}\Rightarrow BE=75-\sqrt{25^{2}-x^{2}}$
Tam giác AEB có:
$AB^{2}=AE^{2}+EB^{2}\Rightarrow 5625=\left(25+x\right)^{2}+\left(75-\sqrt{25^{2}-x^{2}}\right)^{2}$
$\Rightarrow x=20\Rightarrow \cos \varphi =\dfrac{AE}{AB}=\dfrac{3}{5}$. Chọn đáp án A.

Lời giải 4 thì cùng đáp án với lời giải 3: xem tại đây: http://vatliphothong.vn/t/171/

Vậy là thế nào nhỉ? Tại sao một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 có 4 lời giải mà lại có hai đáp án khác nhau???:-??
Ở đây là hai Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán khác nhau
+Thứ nhất lời giải của hai cách đầu là với đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 :$U=U_c=175 \text{V}$
Ta đi giải phương trình:
$$175 \sin \varphi + 25 \sqrt{1-\sin ^2 \varphi }=175 \Leftrightarrow \sin \varphi=\dfrac{24}{25}$$
+Thứ 2 lời giải của cách 3 và cách là với đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365: $U=U_C=75 \text{V}$
Ta đi giải phương trình:
$$75 \sin \varphi + 25 \sqrt{1- \sin ^2 \varphi}=75 \Leftrightarrow \sin \varphi=\dfrac{4}{5}$$
 
Ở đây là hai Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán khác nhau
+Thứ nhất lời giải của hai cách đầu là với đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 :$U=U_c=175 \text{V}$
Ta đi giải phương trình:
$$175 \sin \varphi + 25 \sqrt{1-\sin ^2 \varphi }=175 \Leftrightarrow \sin \varphi=\dfrac{24}{25}$$
+Thứ 2 lời giải của cách 3 và cách là với đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365: $U=U_C=75 \text{V}$
Ta đi giải phương trình:
$$75 \sin \varphi + 25 \sqrt{1- \sin ^2 \varphi}=75 \Leftrightarrow \sin \varphi=\dfrac{4}{5}$$
Cùng một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365, bạn xem lại cách giải.
 
Anh thử xem lại thử: Cách 3 và cách 4 lấy con số 75 thay cho 175
Nếu thay số 75 thành 175 thì ngay cách của thầy Biên sẽ sai và cách thứ 4 sai luôn, bạn xem kỹ lại hình giùm mình với. Trong lời giải của bạn nếu $\sin \varphi =\dfrac{4}{5}\Rightarrow \cos \varphi =0,36$ thì lại càng vô lý hơn nữa.
 
Nếu thay số 75 thành 175 thì ngay cách của thầy Biên sẽ sai và cách thứ 4 sai luôn, bạn xem kỹ lại hình giùm mình với. Trong lời giải của bạn nếu $\sin \varphi =\dfrac{4}{5}\Rightarrow$ $\cos \varphi =0,36$ thì lại càng vô lý hơn nữa.
Anh ơi $\sin \varphi=\dfrac{4}{5} \text{thì} \cos \varphi=\dfrac{3}{5} \neq 0,36$ chứ ạ.
 
Anh thử xem lại thử: Cách 3 và cách 4 lấy con số 75 thay cho 175
Lời giải
Đây cũng là một cách khác:
Dùng GĐVT. Ta có AH=AM+MH
hinh.gif


$175\cos \varphi =25+25\sin \varphi\Rightarrow \cos \varphi =\dfrac{7}{25}$. Hiện đang nghiêng theo kết quả $\dfrac{7}{25}$ vì làm đúng theo công thức.
 
Lời giải
Đây cũng là một cách khác:
Dùng GĐVT. Ta có AH=AM+MH
View attachment 1007

$175\cos \varphi =25+25\sin \varphi\Rightarrow \cos \varphi =\dfrac{7}{25}$. Hiện đang nghiêng theo kết quả $\dfrac{7}{25}$ vì làm đúng theo công thức.
Hai cái khác nhau mà anh. Anh làm cách này là lấy $U=175$ thì được kết quả D. còn nếu lấy $U=75$ thì được kết quả A.
Anh thử thay nhé.
 
Hai cái khác nhau mà anh. Anh làm cách này là lấy $U=175$ thì được kết quả D. còn nếu lấy $U=75$ thì được kết quả A.
Anh thử thay nhé.
Làm theo phương pháp đại số là tốt nhất. Và bạn tự thế vào đi, mình đã thế rồi và không đúng kết quả mình mới thắc mắc. Bài này lúc đầu đáp án là là kết quả khác, khi làm thấy có vấn đề nên sửa lại thành 0,6, chứ lúc đầu đáp án A không phải là 0,6.
 
Làm theo phương pháp đại số là tốt nhất. Và bạn tự thế vào đi, mình đã thế rồi và không đúng kết quả mình mới thắc mắc.
Để tối anh em diễn đàn vào thử xem sao. Còn ý kiến cá nhân em thì 4 lời giải trên không có lời giải nào sai cả, chỉ có điều là các lời giải lấy các giá trị khác nhau thôi
P/S: Lời giải 2 là nhanh nhất :)
 
Lời giải thứ ba: (lời giải của thầy Chu Văn Biên)
View attachment 1006
Tam giác MNE có:
$NE=\sqrt{25^{2}-x^{2}}\Rightarrow BE=75-\sqrt{25^{2}-x^{2}}$
Tam giác AEB có:
$AB^{2}=AE^{2}+EB^{2}\Rightarrow 5625=\left(25+x\right)^{2}+\left(75-\sqrt{25^{2}-x^{2}}\right)^{2}$
$\Rightarrow x=20\Rightarrow \cos \varphi =\dfrac{AE}{AB}=\dfrac{3}{5}$. Chọn đáp án A.
Em giải lại cách thầy Biên với con số 175 nhé
Lời giải

View attachment 1006
Tam giác MNE có:
$NE=\sqrt{25^{2}-x^{2}}\Rightarrow BE=175-\sqrt{25^{2}-x^{2}}$
Tam giác AEB có:
$AB^{2}=AE^{2}+EB^{2}\Rightarrow 30625=\left(25+x\right)^{2}+\left(175-\sqrt{25^{2}-x^{2}}\right)^{2}$
Giải được $x=24 \Omega $
$$\Rightarrow \cos \varphi =\dfrac{AE}{AB}=\dfrac{25+24}{175}=\dfrac{7}{25}$$
:)
 
Last edited:
Em giải lại cách thầy Biên với con số 175 nhé
View attachment 1006
Tam giác MNE có:
$NE=\sqrt{25^{2}-x^{2}}\Rightarrow BE=175-\sqrt{25^{2}-x^{2}}$
Tam giác AEB có:
$AB^{2}=AE^{2}+EB^{2}\Rightarrow 30625=\left(25+x\right)^{2}+\left(175-\sqrt{25^{2}-x^{2}}\right)^{2}$
Giải được $x=24 \Omega $
$$\Rightarrow \cos \varphi =\dfrac{AE}{AB}=\dfrac{25+24}{175}=\dfrac{7}{25}$$
:)
Thôi chết, hiểu rồi, thầy Biên thế sai chỗ $U_{AB}$ hay AB rồi, cảm ơn bạn đã sửa.:) Và x đơn vị là V nhé vì x là $U_{r}$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 16:
Đặt một điện áp xoay chiều $u=200\sqrt{2}\cos \left(\omega t\right)\left(V\right)$ vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm có $Z_L=50\Omega $ ; $Z_C=65\Omega $ và một biến trở R . Điều chỉnh biến trở thay đổi từ $50\Omega $ đến $70\Omega $ thì thấy công suất có một giá trị cực đại bằng
A. 734W
B. 500W
C. 640W
D. 800W
 
Bài 16:
Đặt một điện áp xoay chiều $u=200\sqrt{2}\cos \left(\omega t\right)\left(V\right)$ vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm có $Z_L=50\Omega $ ; $Z_C=65\Omega $ và một biến trở R . Điều chỉnh biến trở thay đổi từ $50\Omega $ đến $70\Omega $ thì thấy công suất có một giá trị cực đại bằng
A. 734W
B. 500W
C. 640W
D. 800W
Lời giải
Từ giả thiết $P_{max}$ khi:
$$R=50\Omega \Rightarrow P=I^{2}R=\dfrac{50.200^{2}}{50^{2}+15^{2}}=733,94\left(W\right)\approx 744\left(W\right)$$
Ta chọn đáp án A.
 
Bạn ơi bạn, bạn thử lập bảng biến ra xem có thế không, cách ý là cách tối ưu rồi.
Bước mình làm tắt, đúng ra phải như thế này:
$P_{max}=I^{2}R=\dfrac{U^{2}R}{R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}$, nên ta thu được kết quả như lời giải trên. Do mình không biết cách vẽ đồ thị $P_{max}$ thay đổi theo biến trở $R$ nên có gì bạn tạm chấp nhận cách này nhé.:)
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài tập Điện xoay chiều 25
inconsolable Hỏi X gồm những linh kiện gì? Tìm giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Hộp kín chứa những phần tử nào Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung Hộp đen Hộp Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 6
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Những thông tin trên cho biết X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 2
kingkoong Hộp đen Hỏi X,Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 6
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Số giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Điện xoay chiều 132
Tăng Hải Tuân Bài tập máy phát điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 3
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top