[Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015

Chắc hắn trên diễn đàn chúng ta nhiều bạn đã học đến phần điện xoay chiều. Lí do đó mình lập ra topic điện xoay chiều và để nâng cao kiến thức ôn thi đại học 2015. Mong mọi người ủng hộ topic để nâng cao 1 chút kiến thức hạn hẹp của mình để diễn đàn ngày càng phát triển là nơi học hỏi giao lưu chia sẻ kiến thức, người biết rồi bảo cho người chưa biết.
Quy định post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho topic:
+ Post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 theo đúng thứ tự Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 1, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 2...(viết chữ in tô màu xanh>:D<>:D<)... không spam, chém gió 1 chút thôi =;:rolleyes:
+ Hạn chế trùng lặp các dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán quá dễ hay quá khó. Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán hay có thể post lại và ghi rõ nguồn
+ Lời giải cần rõ ràng dễ hiểu. Khuyến khích những lời giải nhanh phù hợp với câu hỏi trắc nghiệm
+ Không post quá nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán khi những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trước chưa có lời giải
+ Hy vọng có những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán sáng tạo :D
P/s: Những bạn nào biết thêm latex mình sẽ đưa link tổng hợp cho topic để làm nguồn tài liệu ôn thi
(Ăn cắp 1 đoạn văn của gsxoan vì không nghĩ ra phải viết gì.:D:D)
Mà chắc có lẽ chỉ còn lại mình là 69 mà nhầm 96.:D:D. L-)L-)
Bắt đầu:
Bài toán 1
: Cho đoạn mạch xoay chiều $RLC_1$ mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Biết tần số dòng điện là $50 Hz$, $L=\dfrac{1}{5\pi }\left(H\right)$ $C_1=\dfrac{10^{-3}}{5\pi }\left(F\right)$. Muốn dòng diện cực đại thì phải ghép thêm với tụ điện $C_1$ một tụ điện dung $C_2$ bằng bao nhiêu và ghép thế nào?
A. Ghép nối tiếp và $C_2=\dfrac{3.10^{-4}}{\pi }$
B. Ghép nối tiếp và $C_2=\dfrac{5.10^{-4}}{\pi }$
C. Ghép song song và $C_2=\dfrac{3.10^{-4}}{\pi }$
D. Ghép song song và $C_2=\dfrac{5.10^{-4}}{\pi }$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 11: Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \omega t$ vào 2 đầu đoạn mạch RLC và R là biến trở. Khi R có giá trị $R_1$ và $R_2$ thì công suất tiêu thụ của mạch là $P_1=P_2=P$ và ứng với $R_1$ điện áp 2 đầu đoạn mạch lệch pha so với dòng điện 1 góc $\phi $. Công suất của mạch lớn nhất khi R=R_o là.
A. $R_o=\dfrac{U^2}{2P}\sin 2\phi $
B. $R_o=\dfrac{U^2}{2P}\cos _2\phi $
C. $R_o=\dfrac{U^2}{2P}\sin \phi $
D. $R_o=\dfrac{U^2}{P}\sin \phi $
Lời giải
Ta có: thay đổi R để P cùng giá trị ta sẽ được như sau:
$P=\dfrac{U^{2}R}{R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}=\dfrac{U^{2}}{R+\dfrac{\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}{R}}\leq \dfrac{U^{2}}{2|Z_{L}-Z_{C}|}$
Từ đó ta sẽ thu được như sau: khi $R=R_{0}$ thì $P_{max}=\dfrac{U^{2}}{2R}$ và khi có hai giá trị $R_{1},R_{2}$ để P bằng nhau thì $tg\varphi _{1}.tg\varphi _{2}=1\Rightarrow \varphi _{1}+\varphi _{2}=\dfrac{\pi }{2}$
 
Bài 12: Đặt điện áp xoay chiều vào 2 đầu R, L, C (C thay đổi) $L=\dfrac{3}{\pi }\left(H\right)$. Khi $C=C_1=\dfrac{0,1}{2\pi }$(mF) thì dòng điện trễ pha $\dfrac{\pi }{4}$ so với điện áp 2 đầu đoạn mạch. Khi $C=\dfrac{3C_1}{5}$ thì điện áp giữa 2 bản tụ cực đại. Tần số trong mạch là.
A. $100\pi $
B. $200\pi $
C. $300\pi $
D. $150\pi $
Lời giải
Ta có: $C=C_{1}\Rightarrow tg\varphi _{1}=\dfrac{Z_{L}-Z_{C_{1}}}{R}=tg\dfrac{\pi }{4}\left(1\right)$
Lại có: $C=C_{2}\Rightarrow Z_{C_{2}}=\dfrac{5}{3}Z_{C_{1}}=\dfrac{R^{2}+Z_{L}^{2}}{Z_{L}}=\dfrac{\left(Z_{L}-Z_{C_{1}}\right)^{2}+Z_{L}^{2}}{Z_{L}}$
$\Rightarrow \dfrac{5Z_{C_{1}}}{3}=\dfrac{\left(Z_{L}-Z_{C_{1}}\right)^{2}+Z_{L}^{2}}{Z_{L}}=\dfrac{Z_{C_{1}}^{2}-2Z_{L}Z_{C_{1}}+2Z_{L}^{2}}{Z_{L}}\left(2\right)$

Chia hai vế của (2) cho $Z_{L}$ ta được:
$\dfrac{5Z_{C_{1}}}{3Z_{L}}=\left(\dfrac{Z_{C_{1}}}{Z_{L}}\right)^{2}-2\dfrac{Z_{C_{1}}}{Z_{L}}+2\Rightarrow X^{2}-\dfrac{11X}{3}+2=0$ với $X$ là $\dfrac{Z_{C_{1}}}{Z_{L}}$
Ta sẽ được 2 nghiệm:
Nghiệm thứ nhất:
$X=3\Rightarrow Z_{C_{1}}=3Z_{L}$ không thoả $\left(1\right)$
Nghiệm thứ hai:
$X=\dfrac{2}{3}\Rightarrow Z_{C_{1}}=\dfrac{2}{3}Z_{L}\Rightarrow \dfrac{1}{\omega C_{1}}=\dfrac{2}{3}\omega L\Rightarrow \omega =\sqrt{\dfrac{3}{2LC_{1}}}=100\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
Chọn đáp án A.
 
Bài 13: Đặt hiệu điện thế xoay chiều $u=U_o\cos \left(100\pi t+\varphi \right)\left(V\right)$ hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự $R_1$, $R_2$ và cuộn thuần cảm có độ tự cảm $L$ thay đổi được. Biết $R_1$=$2R_2$=$200\sqrt{3}\Omega $. Điều chỉnh L cho đến khi hiệu điện thức thời giữa 2 đầu mạch chứa $R_2$ và $L$ lệch pha cực đại so với hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch, giá trị của độ tự cảm lúc đó là.
A. $L=\dfrac{2}{\pi } $
B. $L=\dfrac{3}{\pi } $
C. $L=\dfrac{4}{\pi } $
D. $L=\dfrac{1}{\pi } $
 
Bài 13: Đặt hiệu điện thế xoay chiều $u=U_o\cos \left(100\pi t+\varphi \right)\left(V\right)$ hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự $R_1$, $R_2$ và cuộn thuần cảm có độ tự cảm $L$ thay đổi được. Biết $R_1$=$2R_2$=$200\sqrt{3}\Omega $. Điều chỉnh L cho đến khi hiệu điện thức thời giữa 2 đầu mạch chứa $R_2$ và $L$ lệch pha cực đại so với hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch, giá trị của độ tự cảm lúc đó là.
A. $L=\dfrac{2}{\pi } $
B. $L=\dfrac{3}{\pi } $
C. $L=\dfrac{4}{\pi } $
D. $L=\dfrac{1}{\pi } $
Định hướng lời giải nhé:
Lời giải

$tg\varphi _{1}=\dfrac{Z_{L}}{R_{1}}$

$tg\varphi =\dfrac{Z_{L}}{R_{1}+R_{2}}$

$\Rightarrow tg\varphi _{1}=\dfrac{3}{2}tg\varphi $

Để độ lệch pha $u_{LR_{2}}$ với U mạch là lớn:
$tg\left(\varphi _{1}-\varphi\right)=\dfrac{tg\varphi _{1}-tg\varphi}{1+tg\varphi _{1}.tg\varphi}=\dfrac{0,5.tg\varphi }{1+1,5.tg^{2}\varphi }$
Sau đó, bạn dùng Cauchy là ra. Buổi tối lười giải cụ thể quá.:)
 
Last edited:
Định hướng lời giải nhé:
Lời giải

$tg\varphi _{1}=\dfrac{Z_{L}}{R_{1}}$
$tg\varphi =\dfrac{Z_{L}}{R_{1}+R_{2}}$
$\Rightarrow tg\varphi _{1}=\dfrac{3}{2}tg\varphi $
Để độ lệch pha $u_{LR_{2}}$ với U mạch là lớn:
$tg\left(\varphi _{1}-\varphi\right)=\dfrac{tg\varphi _{1}-tg\varphi}{1+tg\varphi _{1}.tg\varphi}=\dfrac{0,5.tg\varphi }{1+1,5.tg^{2}\varphi }$
Sau đó, bạn dùng Cauchy là ra. Buổi tối lười giải cụ thể quá.:)
Có cách khác không bạn.
 
Bài toán
dien.JPG
X là hộp đen chứa trong 3 phần tử $L_{1},R_{1},C_{1}$ mắc nối tiếp
$U_{AN}=100\cos \left(100\pi t\right),U_{MB}=200\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)$ và
$\omega =100\pi =\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$. Viết biểu thức $U_{X}$?
A. $U_{X}=25\sqrt{28}\cos \left(100\pi t-\dfrac{41\pi }{180}\right)$
B. $U_{X}=16\sqrt{28}\cos \left(100\pi t+\dfrac{36\pi }{180}\right)$
C. $U_{X}=25\sqrt{28}\cos \left(100\pi t+\dfrac{36\pi }{180}\right)$
D. $U_{X}=16\sqrt{28}\cos \left(100\pi t-\dfrac{41\pi }{180}\right)$
Thử sức nhé.
 
Last edited:
Bài toán
X là hộp đen chứa trong 3 phần tử $L_{1},R_{1},C_{1}$ mắc nối tiếp
$U_{AN}=100\cos \left(100\pi t\right),U_{MB}=200\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)$ và
$\omega =100\pi =\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$. Viết biểu thức $U_{X}$?
A. $U_{X}=25\sqrt{28}\cos \left(100\pi t-\dfrac{41\pi }{180}\right)$
B. $U_{X}=16\sqrt{28}\cos \left(100\pi t+\dfrac{36\pi }{180}\right)$
C. $U_{X}=25\sqrt{28}\cos \left(100\pi t+\dfrac{36\pi }{180}\right)$
D. $U_{X}=16\sqrt{28}\cos \left(100\pi t-\dfrac{41\pi }{180}\right)$
Thử sức nhé.
Chà, sao Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này không có ai thử sức hết vậy ta? Buồn nhỉ?=))
 
Bạn thử dùng vecto trượt thử xem, sẽ ra đấy, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này đừng dùng vecto buộc không ra đâu và còn khó làm lắm.:)
Hehe. Cảm ơn. Mà mình ngu cái phần vẽ vecto trượt lắm á. Vẽ xấu không thể ngửi đk luôn :((
 
Em tu luyện ít bữa đã anh. Chứ phần này em chưa được học nhiều :)
P/s: Tặng anh cái hình
Hehe. Cảm ơn. Mà mình ngu cái phần vẽ vecto trượt lắm á. Vẽ xấu không thể ngửi đk luôn :((
Bài toán
X là hộp đen chứa trong 3 phần tử $L_{1},R_{1},C_{1}$ mắc nối tiếp
$U_{AN}=100\cos \left(100\pi t\right),U_{MB}=200\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)$ và
$\omega =100\pi =\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$. Viết biểu thức $U_{X}$?
A. $U_{X}=25\sqrt{28}\cos \left(100\pi t-\dfrac{41\pi }{180}\right)$
B. $U_{X}=16\sqrt{28}\cos \left(100\pi t+\dfrac{36\pi }{180}\right)$
C. $U_{X}=25\sqrt{28}\cos \left(100\pi t+\dfrac{36\pi }{180}\right)$
D. $U_{X}=16\sqrt{28}\cos \left(100\pi t-\dfrac{41\pi }{180}\right)$
Thử sức nhé.
Giải nhé:
Lời giải
$Z_{L}=L\omega ,Z_{C}=\dfrac{1}{C\omega },Z_{L}=Z_{C}$

$\Rightarrow \overrightarrow{U_{AL}}=\overrightarrow{U_{L}}+\overrightarrow{U_{X}}$
${\overrightarrow U_{MB}}=\overrightarrow{U_{0}}+\overrightarrow{U_{X}}$
Với $U_{MB}=2Y_{AN}=100\sqrt{2}$
Lấy trục $\left(\Delta \right)$, biểu diễn $\overrightarrow{U_{AL}},\overrightarrow{U_{MB}}$
Xét tam giác OHK: $HK=2U_{2}=2U_{C}$
$\Rightarrow HK=\sqrt{\left(50\sqrt{2}\right)^{2}+\left(100\sqrt{2}\right)^{2}-2.50.100.\cos \dfrac{\pi }{3}}=50\sqrt{6}$
$\Rightarrow U_{L}=U_{C}=25\sqrt{6}\left(V\right)$
Dùng định luật hàm số sin:
$\dfrac{HK}{\sin \dfrac{\pi }{3}}=\dfrac{CK}{\sin \alpha }=\dfrac{50\sqrt{6}}{\dfrac{\sqrt{3}}{2}}=\dfrac{100\sqrt{2}}{\sin \alpha }\Rightarrow \alpha =90^{0}\Rightarrow \overrightarrow{U_{L}}\perp \left(\Delta \right)$
Lại có: $tg\varphi _{x}=\dfrac{HE}{OH}=\dfrac{25\sqrt{6}}{50\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow \varphi _{X}\approx 41^{0}$
$U_{X}=\sqrt{OH^{2}+HE^{2}}=\sqrt{25^{2}.6+50^{2}.2}=25\sqrt{14}\left(V\right)$
$u_{X}=U_{X}\sqrt{2}\cos \left(100\pi t-\varphi _{x}\right)=25\sqrt{28}\cos \left(100\pi t-\dfrac{41\pi }{180}\right)$
Vậy đáp án A.
Hình vẽ
hinh.png

 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài tập Điện xoay chiều 25
inconsolable Hỏi X gồm những linh kiện gì? Tìm giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Hộp kín chứa những phần tử nào Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung Hộp đen Hộp Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 6
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Những thông tin trên cho biết X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 2
kingkoong Hộp đen Hỏi X,Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 6
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Số giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Điện xoay chiều 132
Tăng Hải Tuân Bài tập máy phát điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 3
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top