Mong các anh chị đi trước tư vấn cho em

Tình hình là hiện tại em đang được 15đ (khối A) khoa kế toán viện đại học mở HN, năm ngoái lấy 2600 hồ sơ mà khoa em thi đã 15đ, năm nay chỉ lấy 2000 hồ sơ vì thế em lo là sẽ trượt trường này. Em đã tìm hiểu trên mạng và xem các trường có NV2 thấp phù hợp với điểm của mình, em muốn mọi người tư vấn xem nên học khoa kế toán trường nào :
+ Trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà nội (trường này 15đ NV2 có vẻ khó)
+ trường đại học tài chính ngân hàng hà nội
+ trường đại học Kinh doanh và công nghệ hà nội
 

Quảng cáo

Top