[Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán sóng cơ Ôn thi Đại học 2015

Mùa thi Đại học 2014 vừa trôi qua, năm học 2014-2015 đã đến. Vì một lí do nào đó mà dạo này diễn đàn vắng bóng thành viên nên mình lập topic này để ôn tập và nâng cao kiến thức để ôn thi đại học 2015. Mong mọi người ủng hộ topic để diễn đàn ngày một càng sôi nổi, là nơi giao lưu, chia sẻ và trao đổi kiến thức.;)
Quy định post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trong topic:
+ Post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 theo đúng thứ tự Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 1, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 2,..., Không spam không chém gió =;
+Hạn chế trùng lặp các dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán quá dễ hay quá khó. Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán hay có thể post lại và ghi rõ nguồn
+Lời giải cần rõ ràng dễ hiểu. Khuyến khích những lời giải nhanh phù hợp với câu hỏi trắc nghiệm
+Không post quá nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán khi những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trước chưa có lời giải
+Hy vọng có những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán sáng tạo :D
P/s: Những bạn nào biết thêm latex mình sẽ đưa link tổng hợp cho topic để làm nguồn tài liệu ôn thi
Bài toán mở đầu:
Bài toán 1: Sóng ngang có chu kỳ $T$, bước sóng $\lambda$, lan truyền trên mặt nước với biên độ không đổi. Xét trên một phương truyền sóng, sóng truyền từ điểm M rồi mới đến điểm N cách nó $\dfrac{\lambda }{5}$. Nếu tại thời điểm t, điểm M qua vị trí cân bằng và đang đi lên thì sau khoảng thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất?
A. 11T/20
B. 19T/20
C. T/20
D. 9T/20
 
Last edited:
Bài toán 8: Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp $S_{1},S_{2}$ tạo một hệ vân giao thoa trên mặt nước. Điểm M có vị trí $MS_{1}=14cm;MS_{2}=8cm$, điểm N có vị trí $NS_{1}=7cm;NS_{2}=14cm$. Giữa M và N có 6 cực đại, 6 cực tiểu. N là cực đại. M là cực tiểu. Tìm $\lambda$, 2 nguồn cùng pha hay ngược pha?
A. 2cm, cùng pha
B. 1cm, cùng pha
C. 1cm, ngược pha
D. 2cm, ngược pha
Bài này cũng khá hay đấy Huyen171 =D>
Lời giải

Giả sử 2 nguồn cùng pha
Do điểm N là điểm cực đại và điểm M là điểm cực tiểu nên số điểm cực đại trên đoạn MN thỏa mãn:
$\dfrac{NS_1 - NS_2}{\lambda} \leqslant k < \dfrac{MS_1-MS_2}{\lambda} \Leftrightarrow \dfrac{-7}{\lambda} \leqslant k < \dfrac{6}{\lambda}$
Điểm N là điểm cực tiểu nên $\dfrac{6}{\lambda}$ là số nửa nguyên nên điểm cực đại gần M nhất thuộc đoạn MN ứng với $k= \dfrac{6}{\lambda}- 0,5$
Do vậy số điểm cực đại trên đoạn MN là thỏa mãn:
$\dfrac{-7}{\lambda} \leqslant k \leqslant \dfrac{6}{\lambda}- 0,5$
Trên đoạn MN có 7 cực đại (kể cả N) nên:
$7= \left(\dfrac{6}{\lambda}-0,5 \right) + \dfrac{7}{\lambda}+1$
$\Leftrightarrow \lambda=2$
Với $\lambda =2 $ thử tại điểm M ta có $\dfrac{6}{\lambda}=3$ là một số nguyên nên giả sử sai $\Rightarrow $ 2 nguồn ngược pha
Chọn đáp án D

 
Bài này cũng khá hay đấy Huyen171 =D>
Lời giải

Giả sử 2 nguồn cùng pha
Do điểm N là điểm cực đại và điểm M là điểm cực tiểu nên số điểm cực đại trên đoạn MN thỏa mãn:
$\dfrac{NS_1 - NS_2}{\lambda} \leqslant k < \dfrac{MS_1-MS_2}{\lambda} \Leftrightarrow \dfrac{-7}{\lambda} \leqslant k < \dfrac{6}{\lambda}$
Điểm N là điểm cực tiểu nên $\dfrac{6}{\lambda}$ là số nửa nguyên nên điểm cực đại gần M nhất thuộc đoạn MN ứng với $k= \dfrac{6}{\lambda}- 0,5$
Do vậy số điểm cực đại trên đoạn MN là thỏa mãn:
$\dfrac{-7}{\lambda} \leqslant k \leqslant \dfrac{6}{\lambda}- 0,5$
Trên đoạn MN có 7 cực đại (kể cả N) nên:
$7= \left(\dfrac{6}{\lambda}-0,5 \right) + \dfrac{7}{\lambda}+1$
$\Leftrightarrow \lambda=2$
Với $\lambda =2 $ thử tại điểm M ta có $\dfrac{6}{\lambda}=3$ là một số nguyên nên giả sử sai $\Rightarrow $ 2 nguồn ngược pha
Chọn đáp án D

Đương nhiên là hay rồi.:v. B làm chuẩn luôn.:D
 
Bài toán 9
Hai nguồn S1 và S2 dao động theo các phương trình $u_1 = A_1\cos 90 \pi t cm; u_2=A_2 \cos \left(90 \pi t +\dfrac{\pi }{4} \right)$ cm trên mặt nước. Xét về một phía đường trung trực của $S_1S_2$ ta thấy vân bậc $k$ đi qua điểm M có hiệu số $MS_1-MS_2 = 13,5$ cm và vân bậc $k + 2$ (cùng loại với vân k) đi qua điểm $M'$ có $M’S_1-M'S_2= 21,5$ cm. Tìm tốc độ truyền sóng trên mặt nước?
A. 25 cm/s
B. 180 cm/s
C. 50 cm/s

D. 90 cm/s
P/s: Lâu không vào, góp vui với các em,
 
Bài toán 9
Hai nguồn S1 và S2 dao động theo các phương trình $u_1 = A_1\cos 90 \pi t cm; u_2=A_2 \cos \left(90 \pi t +\dfrac{\pi }{4} \right)$ cm trên mặt nước. Xét về một phía đường trung trực của $S_1S_2$ ta thấy vân bậc $k$ đi qua điểm M có hiệu số $MS_1-MS_2 = 13,5$ cm và vân bậc $k + 2$ (cùng loại với vân k) đi qua điểm $M'$ có $M’S_1-M'S_2= 21,5$ cm. Tìm tốc độ truyền sóng trên mặt nước?
A. 25 cm/s
B. 180 cm/s
C. 50 cm/s

D. 90 cm/s
P/s: Lâu không vào, góp vui với các em,
Giả sử M và M' cùng thuộc vân cực đại. Khi đó:
$MS_{1}-MS_{2}=\left(k-\dfrac{1}{8}\right)\lambda;
M'S_{1}-M'S_{2}=\left(k+2-\dfrac{1}{8}\right)\lambda
\Rightarrow 2\lambda =\Delta d _{M'}-\Delta d_{M}=21,5-13,5=8cm
\Rightarrow \lambda =2cm\Rightarrow k=3,5$. Vậy M, M' thuộc vân cực tiểu.
Ta có :$v=\lambda f=90 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
Vậy đáp án D.
P/s: Thực ra Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này không cần giả sử vì M, M' thuộc cực đại hay cực tiểu thì hiệu $\Delta d _{M'}-\Delta d_{M}=2\lambda $.:D. Nếu đề hỏi cực đại, cực tiểu thì mới cần giả sử.:D
 
Bài toán 10
Hai điểm A, B cách nhau một đoạn $d$, cùng nằm trên một phương truyền sóng. Sóng truyền từ A đến B với tốc độ $v$, bước sóng $\lambda \left(\lambda > d\right)$. Ở thời điểm $t$ pha dao động tại A là $\varphi$, sau $t$ một quãng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì pha dao động tại B là $\varphi$?
A. $\dfrac{d}{2v}$
B. $\dfrac{\varphi d}{v}$
C. $\dfrac{d}{v}$
D. $\dfrac{d}{\omega v}$
 
Bài toán 10
Hai điểm A, B cách nhau một đoạn $d$, cùng nằm trên một phương truyền sóng. Sóng truyền từ A đến B với tốc độ $v$, bước sóng $\lambda \left(\lambda > d\right)$. Ở thời điểm $t$ pha dao động tại A là $\varphi$, sau $t$ một quãng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì pha dao động tại B là $\varphi$?
A. $\dfrac{d}{2v}$
B. $\dfrac{\varphi d}{v}$
C. $\dfrac{d}{v}$
D. $\dfrac{d}{\omega v}$
Đáp án C phải không ạ????????????:D
 
Bài toán 10
Hai điểm A, B cách nhau một đoạn $d$, cùng nằm trên một phương truyền sóng. Sóng truyền từ A đến B với tốc độ $v$, bước sóng $\lambda \left(\lambda > d\right)$. Ở thời điểm $t$ pha dao động tại A là $\varphi$, sau $t$ một quãng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì pha dao động tại B là $\varphi$?
A. $\dfrac{d}{2v}$
B. $\dfrac{\varphi d}{v}$
C. $\dfrac{d}{v}$
D. $\dfrac{d}{\omega v}$
Pha dao động tại B bằng $\varphi$ khi B quét được 1 góc = độ lệch pha của B so với A. Khi đó:
$\Delta \varphi =\dfrac{2\pi d}{\lambda }
=\dfrac{2\pi d}{v \dfrac{2\pi }{\omega }}
=\dfrac{d\omega }{v}$
$\Rightarrow t=\dfrac{\Delta \varphi }{\omega }=\dfrac{d}{v}$
Đáp án C.:D
 
Pha dao động tại B bằng $\varphi$ khi B quét được 1 góc = độ lệch pha của B so với A. Khi đó:
$\Delta \varphi =\dfrac{2\pi d}{\lambda }
=\dfrac{2\pi d}{v \dfrac{2\pi }{\omega }}
=\dfrac{d\omega }{v}$
$\Rightarrow t=\dfrac{\Delta \varphi }{\omega }=\dfrac{d}{v}$
Đáp án C.:D
Rất cảm ơn bạn đã ủng hộ nhiệt tình. :v
 
Bài toán 11: Trên một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất cách A 6 cm. Biết rằng sau những khoảng thời gian ngắn nhất bằng nhau liên tiếp cách nhau 0,2 s điểm B luôn cách vị trí cân bằng $\sqrt{2} cm$. Tốc độ dao động cực đại của một phần tử M cách A 16 cm là:
A. 0,2 cm/s
B. 5,7 cm/s
C. 10 cm/s
D. 13,6 cm/s
 
Bài toán 11: Trên một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất cách A 6 cm. Biết rằng sau những khoảng thời gian ngắn nhất bằng nhau liên tiếp cách nhau 0,2 s điểm B luôn cách vị trí cân bằng $\sqrt{2} cm$. Tốc độ dao động cực đại của một phần tử M cách A 16 cm là:
A. 0,2 cm/s
B. 5,7 cm/s
C. 10 cm/s
D. 13,6 cm/s
Lời giải
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 $$\dfrac{\lambda}{4}=6.$$
$$\dfrac{T}{4}=0,2.$$
$$2A.\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}.$$
M cách A 16 cm, nên cách nút gần nó nhất 4 cm.
Biên độ tại M:
$$a=2A.\sin \dfrac{2\pi x}{\lambda}= \sqrt{3}.$$
$$\Rightarrow v_{max}= \omega a \approx. 13,6.$$
D.
 
Lời giải
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 $$\dfrac{\lambda}{4}=6.$$
$$\dfrac{T}{4}=0,2.$$
$$2A.\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}.$$
M cách A 16 cm, nên cách nút gần nó nhất 4 cm.
Biên độ tại M:
$$a=2A.\sin \dfrac{2\pi x}{\lambda}= \sqrt{3}.$$
$$\Rightarrow v_{max}= \omega a \approx. 13,6.$$
D.
Hic. Mới ra đề mà anh đã làm rồi :((
 
M có li độ âm và sóng truyền tới M trước nên hình chiếu $M_1$ của M trên đường tròn phải ở phía trên đường tròn mà anh 8-x
Ok em. Đúng rồi, tại anh đọc lộn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thành li độ M, P lần lượt là 6,-6 :D
 
Bài toán 12:
Sóng truyền trên một sợi dây đàn hồi với tần số $f=50Hz$. Quan sát thấy hai điểm $A$ và $B$ trên dây có khoảng cách nhỏ nhất là $3\:cm$, lớn nhất là $5\:cm$. Tìm vận tốc cực đại của điểm $A$, biết vận tốc truyền sóng trên dây là $v=3\left(\text{m}/\text{s}\right)$.
A. $\pi \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
B. $2\pi \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
C. $3\pi \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
D. $5\pi \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
 
Last edited:

Quảng cáo

Top