Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động với biên độc cực tiểu

Bài toán
Trên mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A và B, AB=15cm dao động đồng pha, cùng tần số 20Hz. Xét tam giác đều ABC (cùng thuộc mặt thoáng chất lỏng), gọi M và N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động với biên độc cực tiểu:
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
 
B. Bài toán
Trên mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A và B, AB=15cm dao động đồng pha, cùng tần số 20Hz. Xét tam giác đều ABC (cùng thuộc mặt thoáng chất lỏng), gọi M và N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động với biên độc cực tiểu:
B. A. 6
B. B. 7
B. C. 9
B. D. 8
Đáp án D c ạ. Rõ chiều nay mình giải tử tế ra mà sao lại chả thấy đâu nhỉ????????
 
B. Bài toán
Trên mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A và B, AB=15cm dao động đồng pha, cùng tần số 20Hz. Xét tam giác đều ABC (cùng thuộc mặt thoáng chất lỏng), gọi M và N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động với biên độc cực tiểu:
B. A. 6
B. B. 7
B. C. 9
B. D. 8
Không có bước sóng ạ?
 
B. Bài toán
Trên mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A và B, AB=15cm dao động đồng pha, cùng tần số 20Hz. Xét tam giác đều ABC (cùng thuộc mặt thoáng chất lỏng), gọi M và N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động với biên độc cực tiểu:
B. A. 6
B. B. 7
B. C. 9
B. D. 8
Dùng cái này :
$ \Delta \varphi \left(M\right) \leqslant \left(2k+1\right) \pi \leqslant \Delta \varphi \left(N\right) $
 
Thôi được rồi. Mình tốt 1 lần nữa vậy.:D
tam giác ABC đều nên dễ tính được $AM=BN=7,5cm; AN=BM=7,5 \sqrt{3} cm;$
Thay vào công thức của b gxoan trên kia thì sẽ ra 8.:D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ cực đại có trên đoạn CD là. Bài tập Sóng cơ 0
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
Fờ Tu Trên đoạn AB có bao nhiêu cực đại giao thoa cùng pha với 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 5
Hải Quân Để trên đoạn MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang là Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn $S_1S_2$ là? Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn S1S2 là? Bài tập Sóng cơ 2
T Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
C Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại l Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Hỏi trên đoạn nối $2$ nguồn có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với 2 nguồn? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Hỏi có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn nối $2$ nguồn? Bài tập Sóng cơ 3
boyvodanh97 Số điểm có biên động dao đông cực đại nẳm trên đoạn $CD$ Bài tập Sóng cơ 1
chinhanh9 Trên đoạn MM' có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng a? Bài tập Sóng cơ 10
kt1996 Số điểm trên đọan AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB(không tính Bài tập Sóng cơ 8
T Số các điểm có biên độ 3mm trên đoạn nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 3
Enzan Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại và cùng pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Hỏi trên đoạn nối 2 nguồn có bao nhiêu điểm cực đại cùng phau với $u_2$? Bài tập Sóng cơ 2
chinhanh9 Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là? Bài tập Sóng cơ 2
Gem Trên đoạn thẳng AB có bao nhiều điểm dao động với biên độ 11cm Bài tập Sóng cơ 0
missyou1946 Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Đường cao CH vuông góc với AB tại H. Trên đoạn CH có số điểm dao động cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 6
inconsolable Hỏi trên đoạn nối 2 nguồn có bao nhiêu điểm cực đại dao động cùng pha với S1 Bài tập Sóng cơ 3
tutsao3 Số điểm trên đoạn SB có biên độ sóng tổng hợp là 2a là? Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Tìm khoảng cách lớn nhất giữa CD và AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên cực đại Bài tập Sóng cơ 3
C Trên đoạn $MN$ có bao phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O Bài tập Sóng cơ 4
K Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 5 điểm dao dộng với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 3
nguyenthanhdieu Trên đoạn MO có bao nhiêu điểm dao động cực đại ngược pha với O Bài tập Sóng cơ 0
P Số điểm có biên độ bằng $3\sqrt{2}$(cm) trên đoạn thẳng $AB$ là: Bài tập Sóng cơ 11
L Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 5
ngocnhat95 Hỏi trên đoạn $S_1S_2$ có mấy điểm dao động cùng pha với $S_1$ Bài tập Sóng cơ 21
N Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là: Bài tập Sóng cơ 0
lam_vuong Số điểm trên AB có biên độ dao động cực đại đồng pha với trung điểm I của đoạn AB (không tính I) Bài tập Sóng cơ 6
ShiroPin Trên đoạn $S_1 S_2$ số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nguồn (không kể cả hai nguồn) Bài tập Sóng cơ 9
ShiroPin Trên đoạn AB có bao nhiêu điểm dao động với biên độ 11cm Bài tập Sóng cơ 4
D Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên đoạn S3S4 có 5 điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Số điểm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I? Bài tập Sóng cơ 14
H Trên đoạn $MM’$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng $a$ Bài tập Sóng cơ 2
__Black_Cat____! Trên đoạn $MM'$ có bao nhiêu điểm cũng giao động với biên độ A không kể $M,M'$ Bài tập Sóng cơ 5
ashin_xman Vân lồi bậc $k+3$ đi qua điểm $N$ có $NA-NB=36(mm)$. Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn $AB$ là? Bài tập Sóng cơ 16
lvcat Xác định số đường cực đại lớn nhất có thể trên đoạn thẳng Bài tập Sóng cơ 5
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
trang331 Trên đoạn đường AB, vận động viên nghe thấy tiềng còi báo thức trong khoảng thời gian xấp xỉ Bài tập Sóng cơ 2
thao3112 Khoảng cách ngắn nhất từ N trên đoạn MA đến AB Bài tập Sóng cơ 5
T Số điểm dao động với biên độ lớn nhất trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 3
M Điểm nằm trên AB cùng pha nguồn cách A đoạn lớn nhất Bài tập Sóng cơ 2
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
hoankuty Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BC là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 5
N Số điểm dao động vuông pha với hai nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 7
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top