Các điểm nằm trên cùng một bó sóng thì

Câu hỏi
Sách có nói:
Các điểm nằm trên cùng một bó sóng thì dao động cùng pha và các điểm nằm trên hai bó sóng liền kề nhau thì dao động ngược pha nhau.
?:....
 
Mình có đọc sách thầy Chu Văn Biên phần sóng dừng có chỗ này không hiểu mong mọi người giúp đỡ và giải thích giùm:
Sách có nói:
Các điểm nằm trên cùng một bó sóng thì dao động cùng pha và các điểm nằm trên hai bó sóng liền kề nhau thì dao động ngược pha nhau.
?:....
Hi, bạn chịu đầu tư nhỉ, Mình chẳng có cuốn đó =))=))
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Điều kiện để tại điểm M cách các nguồn A, B (dao động vuông pha với nhau) sóng có biên độ cực đại là Lí thuyết Sóng cơ 1
D Các câu hỏi liên quan đến điểm cực đại, cực tiểu Lí thuyết Sóng cơ 4
Hiệp Siêu Nhân Trong chân không, âm thanh lan truyền như thế nào và các phần tử không khí chuyển động ra sao? Lí thuyết Sóng cơ 3
NTH 52 Khi ta gảy dây đàn, ở các vị trí khác nhau trên cùng một dây đàn thì Lí thuyết Sóng cơ 2
P Sự thay đổi các đại lượng trong sóng dừng. Lí thuyết Sóng cơ 2
Tăng Hải Tuân Trong các trường hợp nào sau đây, trường hợp nào là hai sóng kết hợp? Lí thuyết Sóng cơ 1
N Khoảng cách giữa 2 điểm cực đại liên tiêp trên đường nối tâm 2 sóng ? Lí thuyết Sóng cơ 2
P Chứng minh những điểm nằm trên bó sóng dao động cùng pha Lí thuyết Sóng cơ 0
minhlamdc Pha dao động của sóng tại hai điểm đó là? Lí thuyết Sóng cơ 4
maihoaphien Sự khác nhau giữa số đường cực đại và số điểm cực đại Lí thuyết Sóng cơ 1
minhdoan Đối với hai điểm M, N nằm cách nhau $\lambda$/4 trên đường thẳng AB, không thể xảy ra trường hợp Lí thuyết Sóng cơ 2
Iukk Những điểm nằm trên trung trực AB sẽ Lí thuyết Sóng cơ 4
lvcat Sóng cơ truyền trong môi trường vật chất qua điểm A rồi đến điểm B thì Lí thuyết Sóng cơ 3
P Xác định vị trí của chất điểm. Lí thuyết Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Khi có sóng dừng trên dây, những điểm trên cùng một bó sóng thì dao động : Lí thuyết Sóng cơ 1

Quảng cáo

Top