Tính chính xác d để có sóng dừng?

Bài toán
Một loa S phát ra âm có tần số $f=500\left(Hz\right)$ được đặt vào trước 1 bức tường ở khoảng cách SA=d, xấp xỉ 1(m). Tính chính xác d để có sóng dừng? Đặt tai hoặc micro ở đâu thì âm nghe được là cực đại? Biết tai và micro nhạy cảm với biến đổi áp suất.Coi dịch chuyển của màng loa là không đáng kể. Lấy vận tốc truyền âm $v=340 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$.
 
Bài toán
Một loa S phát ra âm có tần số $f=500\left(Hz\right)$ được đặt vào trước 1 bức tường ở khoảng cách SA=d, xấp xỉ 1(m). Tính chính xác d để có sóng dừng? Đặt tai hoặc micro ở đâu thì âm nghe được là cực đại? Biết tai và micro nhạy cảm với biến đổi áp suất.Coi dịch chuyển của màng loa là không đáng kể. Lấy vận tốc truyền âm $v=340 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$.
Coi đây là sóng dừng có 2 đầu là nút. Khi đó khoảng cách d thỏa mãn biểu thức:
$d=k\dfrac{\lambda }{2}=k\dfrac{v}{2f}=0,34k\approx 1m
\Rightarrow k=3;d=1,02 m$
Gọi d' là khoảng cách từ loa đến tai khi âm nghe được là cực đại.
Để âm nghe cực đại thì biên độ sóng dừng tại đó phải là cực đại.
Phương trình tổng quát tại điểm cách nút 1 khoảng d' là:
$a=2A\sin \left(\dfrac{2\pi d^{'} }{\lambda }\right)
\Rightarrow a=2A\Leftrightarrow \sin \left(\dfrac{2\pi d^{'} }{\lambda }\right)=1
\Leftrightarrow d^{'}=\dfrac{\left(k+0,5\right)\lambda }{2}$

$d^{'}\leq d=1,02m
\Rightarrow 0\leq k\leq 2,5
\Rightarrow d^{'}=\begin{cases}0,17m & \text{ if } k=0 \\ 0,51m& \text{ if } k=1 \\ 0,85m& \text{ if } k=2 \end{cases}$
 
Coi đây là sóng dừng có 2 đầu là nút. Khi đó khoảng cách d thỏa mãn biểu thức:
$d=k\dfrac{\lambda }{2}=k\dfrac{v}{2f}=0,34k\approx 1m
\Rightarrow k=3;d=1,02 m$
Gọi d' là khoảng cách từ loa đến tai khi âm nghe được là cực đại.
Để âm nghe cực đại thì biên độ sóng dừng tại đó phải là cực đại.
Phương trình tổng quát tại điểm cách nút 1 khoảng d' là:
$a=2A\sin \left(\dfrac{2\pi d^{'} }{\lambda }\right)
\Rightarrow a=2A\Leftrightarrow \sin \left(\dfrac{2\pi d^{'} }{\lambda }\right)=1
\Leftrightarrow d^{'}=\dfrac{\left(k+0,5\right)\lambda }{2}$

$d^{'}\leq d=1,02m
\Rightarrow 0\leq k\leq 2,5
\Rightarrow d^{'}=\begin{cases}0,17m & \text{ if } k=0 \\ 0,51m& \text{ if } k=1 \\ 0,85m& \text{ if } k=2 \end{cases}$
Bạn làm gì mà dài và khó thể, mình chả hiểu gì cả :(:(:(:(:(

Do S và A là nút dịch chuyển. Mà ta có: $\lambda =\dfrac{v}{f}=0,64\left(m\right)$
Nên: $d=3\dfrac{\lambda }{2}=1,02\left(m\right)$.

Ngoài S và A ra thì còn có 2 nút nữa là B và C, đó là bụng áp suất, đặt tai ở đó thì sẽ nghe được âm cực đại. Vậy nên:

$SM=\dfrac{\lambda}{2}=0,34\left(m\right)$ và $SN=\lambda =0,68\left(m\right)$
 
Bạn làm gì mà dài và khó thể, mình chả hiểu gì cả :(:(:(:(:(

Do S và A là nút dịch chuyển. Mà ta có: $\lambda =\dfrac{v}{f}=0,64\left(m\right)$
Nên: $d=3\dfrac{\lambda }{2}=1,02\left(m\right)$.

Ngoài S và A ra thì còn có 2 nút nữa là B và C, đó là bụng áp suất, đặt tai ở đó thì sẽ nghe được âm cực đại. Vậy nên:

$SM=\dfrac{\lambda}{2}=0,34\left(m\right)$ và $SN=\lambda =0,68\left(m\right)$
Hai nút cách nhau một khoảng là $\dfrac{\lambda }{2}$ mà. Nếu làm như bạn thì ở đấy là nút rồi còn đâu. Lúc đấy âm nghe đk là nhỏ nhất chứ sao lớn nhất đk.
P/s: từ sau mình sẽ rút kinh nghiệm làm ngắn hơn.:)
 
Hai nút cách nhau một khoảng là $\dfrac{\lambda }{2}$ mà. Nếu làm như bạn thì ở đấy là nút rồi còn đâu. Lúc đấy âm nghe đk là nhỏ nhất chứ sao lớn nhất đk.
P/s: từ sau mình sẽ rút kinh nghiệm làm ngắn hơn.:)
Hi, mình nghĩ mình hoặc bạn nên xem lại Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 làm!:D:D:D
 
Mình xem lại rồi. Đúng là khoảng cách giữa 2 nút liên tiếp là $\dfrac{\lambda }{2}$. Mà tại nút thì làm sao âm nghe được là to nhất đk. Bạn xem lại đi.
 
Coi đây là sóng dừng có 2 đầu là nút. Khi đó khoảng cách d thỏa mãn biểu thức:
$d=k\dfrac{\lambda }{2}=k\dfrac{v}{2f}=0,34k\approx 1m
\Rightarrow k=3;d=1,02 m$
Gọi d' là khoảng cách từ loa đến tai khi âm nghe được là cực đại.
Để âm nghe cực đại thì biên độ sóng dừng tại đó phải là cực đại.
Phương trình tổng quát tại điểm cách nút 1 khoảng d' là:
$a=2A\sin \left(\dfrac{2\pi d^{'} }{\lambda }\right)
\Rightarrow a=2A\Leftrightarrow \sin \left(\dfrac{2\pi d^{'} }{\lambda }\right)=1
\Leftrightarrow d^{'}=\dfrac{\left(k+0,5\right)\lambda }{2}$

$d^{'}\leq d=1,02m
\Rightarrow 0\leq k\leq 2,5
\Rightarrow d^{'}=\begin{cases}0,17m & \text{ if } k=0 \\ 0,51m& \text{ if } k=1 \\ 0,85m& \text{ if } k=2 \end{cases}$
Sóng âm trong không khí có hiện tượng sóng dứng á là sóng dọc thì sao mà dừng đc
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Bài tập về âm thanh tính chiều dài thanh ray Bài tập Sóng cơ 1
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
S Bài toán áp dụng tính chất hình học của đường (H) Bài tập Sóng cơ 0
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
lethisao Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tính quãng đường Việt đi trên dốc nghiêng? Bài tập Sóng cơ 1
V Tính giá trị nhỏ nhất của x để điểm M dao động cùng pha với các nguồn A và B. Bài tập Sóng cơ 1
Quan_Tham Tính vận tốc truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 3
Tinh Hoang Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 9
phanha11a1 Tính bước sóng? Bài tập Sóng cơ 1
L Tính S Bài tập Sóng cơ 4
phanha11a1 Tính phương trình sóng tại N Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 Tính giá trị của S Bài tập Sóng cơ 3
Hải Quân Tính tần số cực tiểu để âm ghi được là cực đại? Bài tập Sóng cơ 4
0 Tính vận tốc truyền sóng trên lò xo? Bài tập Sóng cơ 1
0 Tính vận tốc truyền sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
M Tính giá trị biên độ sóng Bài tập Sóng cơ 0
N Tính vận tốc truyền sóng, biết rằng vận tốc đó chỉ vào khoảng từ 0,8 m/s đến 1 m/s. Bài tập Sóng cơ 1
VAN SI LUC Tính năng lượng giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A, B Bài tập Sóng cơ 0
L Tính số gợn lồi Bài tập Sóng cơ 0
A Tính giá trị của bước sóng $\lambda $ và tốc độ truyền sóng trên dây AB ? Bài tập Sóng cơ 1
A Bấy giờ có sóng dừng trên dây, hãy tính số bụng và số nút sóng? Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Nếu tính đường trung trực của AB là vân thứ nhất thì điểm M nằm trên vân cực đại thứ mấy? Bài tập Sóng cơ 5
A Tính giá trị của biên độ sóng Bài tập Sóng cơ 1
A Tính tần số sóng, biết tần số ƒ có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Bài tập Sóng cơ 3
A Tính S Bài tập Sóng cơ 1
N Tính biên độ sóng. Bài tập Sóng cơ 2
boyvodanh97 Tính $S$ Bài tập Sóng cơ 4
B Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 12 cm dao động cùng trạng thái ban đầu với O Bài tập Sóng cơ 5
GS.Xoăn Tính công suất phát âm của loa Bài tập Sóng cơ 1
truongpham97 Tính tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 8
L Tính số gợn dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB, AM Bài tập Sóng cơ 4
GS.Xoăn Tính thời điểm đầu tiên để điểm M cách O một đoạn $3$ cm xuống đến điểm có độ sâu$ 3 $ cm? Bài tập Sóng cơ 4
Huy Nguyễn Tính biên độ tại một điểm cách đầu dây 20cm Bài tập Sóng cơ 1
superstar Tính tần số họa âm bậc hai của nốt đồ Bài tập Sóng cơ 1
chinhanh9 Tính biên độ dao động tại M Bài tập Sóng cơ 4
kt1996 Số điểm trên đọan AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB(không tính Bài tập Sóng cơ 8
xuongrongnt Tính cường độ âm toàn phần tại vị trí đó Bài tập Sóng cơ 1
xuongrongnt Tính tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 4
highhigh Tính thời điểm đầu tiên để điểm $M$ cách $O$ 6cm lên đến điểm cao nhất Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng 1 đoạn thẳng Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Tính tỉ số li độ của điểm M với li độ của điểm N Bài tập Sóng cơ 3
inconsolable Tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng.Tính vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Tính giá trị MB khi đó Bài tập Sóng cơ 1
skylinehermes Tính số điểm trên chu vi hình vuông ABCD dao động cùng pha với nguồn O Bài tập Sóng cơ 4
jeremy turner Tính vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 1
H Tính số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD. Bài tập Sóng cơ 4
Xu86 Tính tốc độ truyền sóng trên dây? Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top