Tính giá trị cực đại của điện tích trên các bản tụ

Bài toán
Tại thời điểm t=0 trong mạch dao động với L và C đã biết, người ta mắc chèn vào một sđđ biến thiên theo quy luật $e\left(t\right)=E\cos \left(\dfrac{2t}{\sqrt{LC}}\right)$. Tính giá trị cực đại của điện tích trên các bản tụ.
 
Tại thời điểm t=0 trong mạch dao động với L và C đã biết, người ta mắc chèn vào một s. Đ. Đ biến thiên theo quy luật e(t)=Ecos($\dfrac{2t}{\sqrt{LC}}$). Tính giá trị cực đại của điện tích trên các bản tụ.
Cái chỗ chữ đỏ là j thế bạn mình không hỉu?
Kiến thức của mạch $LC$ cũng không có j đâu bạn.
Đầu tiên:
Điện tịch: $q=q_o\cos \left(\omega t+\varphi\right)$
Từ thông $\phi=\left(q\right)'$ và suất điện động $e=\left(q\right)''$
Dựa vào đó bạn thử xem lại đề nhé :)
Good lucky
 
Last edited:
Cái chỗ chữ đỏ là j thế bạn mình không hỉu?
Kiến thức của mạch $LC$ cũng không có j đâu bạn.
Đầu tiên:
Điện tịch: $q=q_o\cos \left(\omega t+\varphi\right)$
Từ thông $\phi=\left(q\right)'$ và suất điện động $e=\left(q\right)''$
Dựa vào đó bạn thử xem lại đề nhé :)
Good lucky
Sao lại có cái
Từ thông $\phi=\left(q\right)'$ và suất điện động $e=\left(q\right)''$
Hả bạn?
Bài này là Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 dao động điện từ cưỡng bức, đặc biệt là 2 tần số dao động lại khác nhau nên
Điện tích: $q=q_o\cos \left(\omega t+\varphi\right)$
Là không chính xác.
Bài này viết phương trình Ohm ra rồi đạo hàm theo t, có phương trình vi phân bậc II tuyến tính không thuần nhất biến là cường đồ dòng điện trong mạch của dao động cưỡng bức, giải phương trình, tích phân vô định dòng lên để có điện tích, xác định giá trị chính xác để có kết quả cuối cùng của điện tích
 
Sao lại có cái Hả bạn?
Bài này là Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 dao động điện từ cưỡng bức, đặc biệt là 2 tần số dao động lại khác nhau nên Là không chính xác.
Bài này viết phương trình Ohm ra rồi đạo hàm theo t, có phương trình vi phân bậc II tuyến tính không thuần nhất biến là cường đồ dòng điện trong mạch của dao động cưỡng bức, giải phương trình, tích phân vô định dòng lên để có điện tích, xác định giá trị chính xác để có kết quả cuối cùng của điện tích
Bạn nói rõ cho anh em học tập cái :v
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hasting L biến thiên Tính giá trị L khi $U_Dmax$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Tính giá trị C' Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Công suất tỏa nhiệt cực đại, tính giá trị Pmax Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Tính L để $U_L\text{max}$. Tính giá trị $U_L\text{max}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable R biến thiên Tính giá trị công suất cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
P Tính tỉ số các giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng trong hai trường hợp trên Bài tập Điện xoay chiều 2
P C biến thiên Thay đổi C đến khi $U_{AM}+U_{MB}$ có giá trị lớn nhất thì $U_{C}$=120V. Tính U Bài tập Điện xoay chiều 3
N Tính giá trị cức đại của hđt đặt vào 2 đầu mạch AB? Bài tập Điện xoay chiều 3
tkvatliphothong R biến thiên Tính giá trị của R đề công suất tiêu thụ trên AB cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
Sao Mơ Tính giá trị $U_{AM}$ khi chưa thay đổi L. Bài tập Điện xoay chiều 6
To_Be_The_Best Tính giá trị hiệu dụng $U_AB$ Bài tập Điện xoay chiều 7
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
canhbao C biến thiên Tính giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 4
T Tính giá trị $Z_L$ Bài tập Điện xoay chiều 1
haruki C biến thiên Tính giá trị $C_0$ và $U_{min}$ khi biết R, r, L và $U_{AB}$. Bài tập Điện xoay chiều 4
dtdt95 C biến thiên Tính điện dung và giá trị cực đại của công suất tiêu thụ. Bài tập Điện xoay chiều 1
dtdt95 Tức thời Tính giá trị tức thời $u_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
T Tức thời Tính giá trị của tụ $C$ Bài tập Điện xoay chiều 1
T f biến thiên Tính giá trị của tần số dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên $R$ biến thiên, mạch $RC$. Tính giá trị $\cos \varphi _1$ Bài tập Điện xoay chiều 1
sparkling_star Tính giá trị hiệu dụng của suất điện động xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
T f biến thiên Tính giá tri cưc đai của cuôn cảm Bài tập Điện xoay chiều 2
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
D Tính dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
Z f biến thiên Tính f1, f2, f0 Bài tập Điện xoay chiều 9
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
Klaproth Urani MPĐ Tính tốc độ quay của vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 0
L Mạch LrC . Tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
Quan_Tham Tính điện dung tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Tính L và I ? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Hãy tính r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top