Động năng và thế năng trong sóng cơ

Động năng và thế năng trong sóng cơ dao động như thế nào:
A. Cùng pha
B. Vuông pha
C. Ngược pha
D. Trong sóng cơ không có thế năng
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Lê Tiến Lộc Tỉ số tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng? Lí thuyết Sóng cơ 1
P Chứng minh những điểm nằm trên bó sóng dao động cùng pha Lí thuyết Sóng cơ 0
minhlamdc Pha dao động của sóng tại hai điểm đó là? Lí thuyết Sóng cơ 4
A Biên độ dao động tại M đạt cực đại khi ∆φ có giá trị Lí thuyết Sóng cơ 1
A Điều kiện để tại điểm M cách các nguồn A, B (dao động vuông pha với nhau) sóng có biên độ cực đại là Lí thuyết Sóng cơ 1
Orics Pha dao động của M Lí thuyết Sóng cơ 4
Hiệp Siêu Nhân Trong chân không, âm thanh lan truyền như thế nào và các phần tử không khí chuyển động ra sao? Lí thuyết Sóng cơ 3
To_Be_The_Best Dao động tại M,N có biên độ và pha như thế nào ? Lí thuyết Sóng cơ 2
Tăng Hải Tuân Khi có sóng dừng trên dây, những điểm trên cùng một bó sóng thì dao động : Lí thuyết Sóng cơ 1
S Khi nguồn phát âm chuyển động lại gần người nghe đang đứng yên thì người này sẽ nghe thấy một âm có Lí thuyết Sóng cơ 5
maihoaphien Sự khác nhau giữa số đường cực đại và số điểm cực đại Lí thuyết Sóng cơ 1
ronalphat7 Sóng âm bao gồm cả sóng âm, siêu âm và hạ âm đúng hay sai? Lí thuyết Sóng cơ 5
hao.baobinh10 Chọn đáp án đúng về phần tử nước ở M và N Lí thuyết Sóng cơ 2
H Chọn phát biểu sai về sóng dọc và sóng ngang Lí thuyết Sóng cơ 0

Quảng cáo

Top