C biến thiên Hiệu số giữa $U_2-U_1$ có giá trị gần nhất là?

Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều RLC với cuộn dây thuần cảm và có C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có biểu thức $u=200\sqrt{2}\cos \omega t$ (U, ω không đổi). Khi C thay đổi đến giá trị $C=C_1$ thì pha của hiệu điện thế giữa hai đầu R và L là φ1 và pha giữa hai đầu đoạn mạch là φ vuông pha nhau. Lúc này hiệu điện thế hiệu dụng của tụ điện là $U_1$. Khi C thay đổi đến giá trị
$C=C_2=\dfrac{C_1}{3}$ thì hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là $U_2$. Vậy hiệu số giữa $U_2-U_1$ có giá trị gần nhất là.
A. 186V
B. 217V
C. 209V
D. 195V
 
Cho mạch điện xoay chiều RLC với cuộn dây thuần cảm và có C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có biểu thức $u=200\sqrt{2}\cos \omega t$ (U, ω không đổi). Khi C thay đổi đến giá trị $C=C_1$ thì pha của hiệu điện thế giữa hai đầu R và L là φ1 và pha giữa hai đầu đoạn mạch là φ vuông pha nhau. Lúc này hiệu điện thế hiệu dụng của tụ điện là $U_1$. Khi C thay đổi đến giá trị
$C=C_2=\dfrac{C_1}{3}$ thì hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là $U_2$. Vậy hiệu số giữa $U_2-U_1$ có giá trị gần nhất là.
A. 186V
B. 217V
C. 209V
D. 195V
Bạn xem lại hộ mình cái đề. Khi $C=C_1$ ta có
$U_{RL}\perp U_{AB}\Leftrightarrow U_{C_1}=U_{C_{max}}$
(bạn xem lại cách chứng minh nhé)
Như vậy thì làm sao có 2 giá trị C để cho $U_{C_{max}}$ được.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Xác định tỉ số hđt hiệu dụng giữa hai đầu mạch và giữa hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong f biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm khi tần số là $f_1$ gần giá trị nào nhất sau Bài tập Điện xoay chiều 6
N f biến thiên Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trịcực đại thì tần số dòng điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
ferollsan MBA Tỉ số giữa điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp so với cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
dtdt95 f biến thiên Xác định tần số góc $\omega$ để điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu Bài tập Điện xoay chiều 3
kiemro721119 MBA Thay đổi số vòng ở cuộn thứ cấp, tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu dây để hở cuộn thứ cấp. Bài tập Điện xoay chiều 1
N f biến thiên Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại thì tần số w bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 4
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
xuanhoang281 f biến thiên Tăng tần số từ 0 Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
GS.Xoăn f biến thiên Điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại thì tần số phải bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Trà My HVCS f biến thiên Tính tần số của dòng điện khi dòng điện hiệu dụng hai đầu tụ cực đại Bài tập Điện xoay chiều 15
0 Giữ nguyên tần số,tăng hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp đến giá trị $U_{2}$ thì chỉ số vô Bài tập Điện xoay chiều 5
P Tính tỉ số các giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng trong hai trường hợp trên Bài tập Điện xoay chiều 2
N Nếu tăng tần số của điện áp đến giá trị bằng 2f thì dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
San Bằng Tất Cả L biến thiên Hiệu số $\varphi _{1}-\varphi _{2}$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
phituyetnhung Lệch pha Xác định hđt hiệu dụng 2 đầu mạch và hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
tisdadu R biến thiên Tần số góc $\omega$ bằng bao nhiêu để hiệu điện thế $U_{RL}$ không phụ thuộc vào R? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Trong số các cường độ hiệu dụng trên giá trị lớn nhất là Bài tập Điện xoay chiều 1
N f biến thiên Để điện áp hiệu dụng $U_{RL}$ không phụ thuộc vào giá trị R thì cần tay đổi tần số như nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Truyền tải điện Tỉ số điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp so với cuộn sơ cấp của máy hạ thế B là Bài tập Điện xoay chiều 1
levietnghials f biến thiên Nếu chỉ tăng tần số của nguồn $2$ lần thig điện áp hiệu dụng trên $L$ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tần số $f=50Hz$ và hiệu suất truyền nhiệt là $80$%. Cảm kháng của cuộn dây là : Bài tập Điện xoay chiều 1
T Hệ số công suất của mạch khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
H MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải lúc đầu là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
letuyen1403 C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
T Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu R và hai đầu tụ C lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
P Cần tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
H Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải ban đầu gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
Lê Quang Hưng L biến thiên Điện áp hiệu dụng trên AM khi chưa thay đổi L là? Bài tập Điện xoay chiều 1
phuchang Trong cách mắc hình sao hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha là? Bài tập Điện xoay chiều 3
Đào Anh Thành Gía trị của f để hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm max Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
hoàidien Để hiệu điện thế 2 đầu cùng pha với điện áp hai đầu R thì điện dung của tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 2
L Khi tốc độ quay của rôto là n2 thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện đại cực đại và bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 4
hhoangle Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đàm Nam Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
Tú Zô Điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 0
T Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là. Bài tập Điện xoay chiều 6
V Điện áp hiệu dụng trên R Bài tập Điện xoay chiều 5
V f biến thiên Điện áp hiệu dụng trên cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top