3m dao động điều hòa với biên độ nhỏ nhất gần giá trị nào nhất sau đây

Bài toán
Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo với tốc độ cực đại $20 \pi $ cm/s và tần số góc $5\pi $ (rad/s)(giả thiết $\pi ^2=10=g$). Vật nhỏ có khối lượng 3m(kg) gắn với lò xo và vật nhỏ có khối lượng m(kg) được đặt trên 3m (kg). Lúc hệ hai vật ở trên vị trí cân bằng một khoảng bằng x, vật m được cất đi, sau đó chỉ mình 3m dao động điều hòa với biên độ nhỏ nhất gần giá trị nào nhất sau đây(giả thiết rằng việc bớt m không làm thay đổi vận tốc tức thời)?
A. 3,3 cm
B. 4,3 cm
C. 2,3 cm
D. 1,3 cm
P/s: Bịa
 
Hai vật dao động với biên độ $A=4cm$ và lò xo ở VTCB bị dãn 1đoạn $\Delta _l=4cm$
khi bớt $m_2$ thì VTCB bị dịch lên trên 1đoạn $1cm , w'=\sqrt{\dfrac{4}{3}}.w$
ban đầu $m_1$ có $A=4cm \Leftrightarrow \dfrac{v^{2}}{w^{2}}+x^{2}=16$
sau khi bớt $m_2$ thì $m_1$ dao động với biên độ
$A^{2}=\dfrac{3}{4}.\dfrac{v^{2}}{w^{2}}+\left(x-1\right)^{2}= \dfrac{3}{4}.\left(\dfrac{v^{2}}{w^{2}}+x^{2}\right)+\dfrac{x^{2}}{4}-2x+1\geq 9\Rightarrow A_{min}=3$
Đáp án A.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
L tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Chứng minh dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 0
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
G Chứng minh chuyển động trên là dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
G Một số Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập cơ bản về dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
cỏ hồng Cho ba dao động điều hòa cùng biên độ Bài tập Dao động cơ 6
V Xác định pha ban đầu của một dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
S Điều kiện biên độ để vật dao động Bài tập Dao động cơ 0
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
tritanngo99 Một vật dao động điều hòa $x=4sin(\pi t+\frac{\pi}{4})$(cm). Lúc $t=0,5s$ vật: Bài tập Dao động cơ 1
T Chu kì dao động điều hòa của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
minhlamdc Hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
Toe Hai chất điểm M,N dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 4
L 2 dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
Mokko Chứng minh dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 2
Houtaro Sau khi rời tấm ván vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại????? Bài tập Dao động cơ 11
DaNoTuKy 3 dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
I Trong dao động điều hòa của con lắc đơn tại một nơi xác định Bài tập Dao động cơ 5
L Hai vật thực hiện hai dao động điều hoà trên hai trục $xx'$ và $yy'$ vuông góc với nhau Bài tập Dao động cơ 2
Fờ Tu Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 1
P Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A. Từ VTCB chất điểm đi được một đoạn S thì động năng... Bài tập Dao động cơ 6
O Chứng minh vật dao động điều hòa. Tìm tần số dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
O Chứng minh vật dao động điều hòa .viết ptdđ của vật Bài tập Dao động cơ 10
hoàidien Dao động điều hòa cùng vật nhỏ khi không còn lực F tác dụng có biên độ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
N Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 1
F Con lắc dao động điều hòa với chu kì bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 5
blackberry9320 Tính vận tốc cực đại của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 9
apple13197 Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Bài tập Dao động cơ 1
F Trong dao động điều hòa lực đàn hồi và lực kéo về Bài tập Dao động cơ 0
T Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hòa với biên độ mới là Bài tập Dao động cơ 4
A Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Bài tập Dao động cơ 2
T Khi đó vật m sẽ dao động điều hòa với tốc độ cực đại bằng Bài tập Dao động cơ 1
Uchiha Sasuke98 Điều kiện để vật dao động điều hòa ? Bài tập Dao động cơ 2
L Chu kì dao động điều hòa cua con lắc xấp xỉ Bài tập Dao động cơ 2
L Thế năng trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Hỏi chu kì nhỏ nhất của dao động điều hòa này là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
M Chu kì dao động điều hòa của vật là Bài tập Dao động cơ 2
Hoàng luyên Hai vật dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 3
V Chứng minh dao động của vật sau va chạm là dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
C Điều kiện biên độ để hai vật dao động như một vật là Bài tập Dao động cơ 1
Hinta Vũ Ngọc Anh Dao động điều hòa của 3 vật Bài tập Dao động cơ 14
C Tần số dao động điều hòa của con lắc đơn sẽ Bài tập Dao động cơ 1
A Trong dao động điều hòa, gọi tốc độ và gia tốc tại hai thời điểm khác nhau lần lượt là $v_{1};v_{2}$ Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


















































Quảng cáo

Top