Để $A_3$ có giá trị bằng nửa giá trị cực của nó thì $\varphi _2$ gần với giá trị nào sau đây.

Bài toán
Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình dao động lần lượt là $x_1=9\cos \left(\pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)$ $x_2=6\cos \left(\pi t+\varphi _2\right)$ $x_3=A_3\cos \left(\pi t+\varphi _3\right)$ thì dao động tổng hợp có phương trình $x=6\cos \left(\pi t\right)$. Khi thay đổi $\varphi _3$ để $A_3$ có giá trị bằng nửa giá trị cực của nó thì $\varphi _2$ gần với giá trị nào sau đây.
A. $60^{o}$
B. $65^{o}$
C. $30^{o}$
D. $90^{o}$

Thôi thi chưa ai đăng thì mình đăng thôi.
 
Từ $A_{th}$ và $A_1$ $\rightarrow A_{23}=10,8$
$A_3max=A_2+A_{23}=16,8$ khi $x_2$ và $x_3$ ngược pha.
Khi $A_3$ bằng một nửa giá trị cực đại $\rightarrow\cos \varphi_3=\dfrac{A_2^2+A_{23}^2-A_3^2}{2A_2A_{23}}=0,63$
$\rightarrow\varphi_3=50,7^o$
Chọn A.
Untitled.png
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
F Thời gian ngắn nhất sao đó để khoảng cách 2 chất điểm bằng 8 cm theo phương 0x có giá trị là ? Bài tập Dao động cơ 1
N Giá trị nhỏ nhất của OI để vật nhỏ có thể tiếp tục chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng... Bài tập Dao động cơ 1
C Tìm $A_{1}$ để $A_{2}$ có giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 1
skylinehermes Giá trị nhỏ nhất của v để vật B có thể rời tường và dịch chuyển Bài tập Dao động cơ 4
D Khi thay đổi $\varphi _{3}$ để A3 có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó thì $\varphi _{2}$ Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Để $A_2$ có giá trị cực đại thì $A_1$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 9
P Khi thay đổi $\varphi_3$ để $A_3$ có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó thì $\varphi_2$ ? Bài tập Dao động cơ 2
lam_vuong Thay đổi $A_{1}$ để biên đô A có giá trị lớn nhất $A_{max}$ Bài tập Dao động cơ 5
D Giá trị nhỏ nhất của v để vật B có thể rời tường và dịch chuyển là: Bài tập Dao động cơ 5
H Để biên độ $A_2$ có giá trị cực đại thì $A_1$có giá trị? Bài tập Dao động cơ 1
•One-HicF Để $A_1$ đạt $Max$ thì $\varphi_2$ phải có giá trị là: Bài tập Dao động cơ 3
O Thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ s= So/2 là Bài tập Dao động cơ 4
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
T Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ cực đại là Bài tập Dao động cơ 2
T Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có thế năng bằng Bài tập Dao động cơ 4
P Khoảng thời gian ngắn nhất để hai chất điểm có cùng li độ Bài tập Dao động cơ 10
wrighty11 Khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật có cùng một ly độ là: Bài tập Dao động cơ 8
C Để có hệ dao động có chu kỳ là $\frac{T_{0}}{\sqrt{2}}$ thì cách mắc nào sau đây là phù hợp nhất? Bài tập Dao động cơ 1
C Thời gian ngắn nhất để vật đi được quảng đường có độ dài $A\sqrt{3}$ là Bài tập Dao động cơ 4
0 Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình là Bài tập Dao động cơ 3
BackSpace Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng một li độ là? Bài tập Dao động cơ 7
hoankuty Xác định thời điểm để hệ có $W_{đ}=3W_{t}$? Bài tập Dao động cơ 5
untilyou1996 Khoảng TG ngắn nhât để 2 vật có cùng li độ Bài tập Dao động cơ 14
thien than cua gio Khoảng thời gian trong mỗi chu kì để vật có động năng lớn hơn 3 lần thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
tien dung Thời điểm phải buông vật (2) để dao động của (2) đối với (1) có biên độ dao động cực đại có thể là Bài tập Dao động cơ 2
T Thời gian ngắn nhất để đi quãng đường có đô dài A là? Bài tập Dao động cơ 2
N Thời điểm để vật có tốc độ cực đại lần thứ 3 là Bài tập Dao động cơ 2
I Trong một chu kì, thời gian để li độ dao động có độ lớn không vượt quá 5cm là Bài tập Dao động cơ 7
Janny Phương Cần chọn gốc thế năng ở vị trí M nào để biểu thức tổng thế năng của vật có dạng Bài tập Dao động cơ 2
Heavenpostman Thời gian ngắn nhất sau đó để vật có gia tốc $30\pi (m/s^{2})$ là: Bài tập Dao động cơ 2
N Phải mắc thêm một lò xo có độ cứng như thế nào với lò xo cũ để A cực đại Bài tập Dao động cơ 1
L Khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật có cùng một li độ: Bài tập Dao động cơ 8
ShiroPin Khoảng thời gian nhỏ nhất là bao nhiêu để 2 vật có cùng li độ Bài tập Dao động cơ 8
Đá Tảng Để con lắc dao động duy trì thì phải bổ xung năng lượng có ccoong suất trung bình là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 0
ferollsan Thời điểm phải buông vật (2) để dao động của (2) đối với (1) có biên độ dao động cực đại Bài tập Dao động cơ 2
pipi Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình Bài tập Dao động cơ 1
T Thời điểm phải buông vật (2) để dao động của (2) đối với (1) có biên độ dao động cực đại có thể là: Bài tập Dao động cơ 5
D Để con lắc dao động duy trì với biên độ góc ban đầu thì phải bổ sung năng lượng có công suất là? Bài tập Dao động cơ 8
H Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng li độ Bài tập Dao động cơ 4
T Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài $A$ là? Bài tập Dao động cơ 2
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
P Thời gian để pin hết năng lượng Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
S Điều kiện biên độ để vật dao động Bài tập Dao động cơ 0
L Điều chỉnh con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng Bài tập Dao động cơ 1
kienduc_2000 Thời gian min để đi từ vị trí F đàn hồi =5N đến F đàn hồi =15N? Bài tập Dao động cơ 0
lethisao Để $\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}$ = $\frac{2}{3}$ thì cần thay đổi khối lượng vật như thế nào Bài tập Dao động cơ 5
lethisao Cần tăng hay giảm biên độ như thế nào để thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của lực nén Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top