Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng dưới đáy bể có một vạch sáng màu trắng là

Bài toán
Chiếu một chùm ánh sáng song song, hẹp tới mặt nước của một bể nước với góc tới $i=30^{0}$. Chiết suất của nước với ánh sáng đỏ là $1,329$ và với ánh sáng tím là $1,343$. Bể nước sâu $2m$. Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng ở đấy bể có một vạch sáng màu trắng
A. $2,632cm$
B. $0,426cm$
C. $0,851cm$
D. $1,816cm$
 
Gọi x là bề rộng tối thiểu của chùm sáng. Vẽ hình ra dễ dàng nhận thấy điều kiện để thu được vệt sáng trắng là $\dfrac{x}{\cos 30 } = h \left( tg \alpha _d - tg \alpha _t \right)$ trong đó $\alpha _d$ và $\alpha _t$ là góc khúc xạ của 2 tia đỏ và tím Giải ra được B
 
Gọi x là bề rộng tối thiểu của chùm sáng. Vẽ hình ra dễ dàng nhận thấy điều kiện để thu được vệt sáng trắng là $\dfrac{x}{\cos 30 } = h \left( tg \alpha _d - tg \alpha _t \right)$ trong đó $\alpha _d$ và $\alpha _t$ là góc khúc xạ của 2 tia đỏ và tím Giải ra được B
Mình cũng tính giống bạn mà ra đáp án C à
 
Gọi x là bề rộng tối thiểu của chùm sáng. Vẽ hình ra dễ dàng nhận thấy điều kiện để thu được vệt sáng trắng là $\dfrac{x}{\cos 30 } = h \left( tg \alpha _d - tg \alpha _t \right)$ trong đó $\alpha _d$ và $\alpha _t$ là góc khúc xạ của 2 tia đỏ và tím Giải ra được B
Mình nghĩ rằng bạn nhầm.!
Công thức là:
$\dfrac{x}{\cos _ 60}=e.\left(\tan d-\tan t\right) $
Đáp án $ C.$
 
Công thức bạn nhan trần đúng!
Nếu tính bề rộng chùm tia tới thì áp dụng công thức:
$\dfrac{x}{\cos i} = h\left(\tan _{r_đ} - \tan _{r_t}\right)$

Nếu tính bề rộng chùm tia ló thì áp dụng công thức:
$\dfrac{x}{\cos i} = e\left(\tan _{r_đ} - \tan _{r_t}\right)$

Đáp án xấp xỉ nhưng gần đáp án B nhất nhỉ! :D
 
Công thức bạn nhan trần đúng!
Nếu tính bề rộng chùm tia tới thì áp dụng công thức:
$\dfrac{x}{\cos i} = h\left(\tan _{r_đ} - \tan _{r_t}\right)$

Nếu tính bề rộng chùm tia ló thì áp dụng công thức:
$\dfrac{x}{\cos i} = e\left(\tan _{r_đ} - \tan _{r_t}\right)$

Đáp án xấp xỉ nhưng gần đáp án B nhất nhỉ! :D
Gọi x là bề rộng tối thiểu của chùm sáng. Vẽ hình ra dễ dàng nhận thấy điều kiện để thu được vệt sáng trắng là $\dfrac{x}{\cos 30 } = h \left( tg \alpha _d - tg \alpha _t \right)$ trong đó $\alpha _d$ và $\alpha _t$ là góc khúc xạ của 2 tia đỏ và tím Giải ra được B
Đ/án là C. CT của cả 2 bạn đều ra C nhưng chắc bị nhầm trong quá trình tính toán nên ms thành B :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
apple13197 Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vết sáng ở đấy bể có một vạch màu trắng là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Y Tính bề rộng tối thiểu của chùm tia tới Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng ở đấy bể có một vạch sáng màu trắng Bài tập Sóng ánh sáng 0
•One-HicF Hỏi trên miền giao thoa với bề rộng 6 cm thì xuất hiện bao nhiêu vân tối? Bài tập Sóng ánh sáng 0
N Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó tại mỗi điểm đều có đúng hai bức xạ cho vân sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó có đúng hai bức xạ cho vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 3
apple13197 Trên bề rộng L= 2,34 mm của màn ảnh, số vân sáng màu có $\lambda _{2} =0,585 \mu m$ quan sát thấy là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Nguyễn Thị Khánh Hà Trên giao thoa trường có bề rộng 32,75mm có bao nhiêu vân sáng trùng nhau của cả hai bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Bề rộng nhỏ nhất của khe nguồn S để không nhìn thấy hệ vân nữa là Bài tập Sóng ánh sáng 1
lovesweetback Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thủy tinh Bài tập Sóng ánh sáng 0
0 Giả sử bề rộng trường giao thoa đủ lớn, quan sát trên màn sẽ Bài tập Sóng ánh sáng 0
0 Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thủy tinh là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
datanhlg Bề rộng trên trường giao thoa là? Bài tập Sóng ánh sáng 3
Iukk Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thuỷ tinh là Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Tính bề rộng vùng quang phổ bậc 3 nằm chông chết lên quang phổ bậc 2 là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
superstar Trên bề rộng của trường giao thoa 15mm, số vân sáng quan sát được? Bài tập Sóng ánh sáng 3
LeLinh Vùng chồng lên nhau giữa quang phổ ánh sáng trắng bậc hai và bậc ba trên màn có bề rộng là Bài tập Sóng ánh sáng 2
triminhdovip137 Bề rộng của chùm tia ló bằng Bài tập Sóng ánh sáng 9
ShiroPin Vùng chồng lên nhau giữu quang phổ ánh sáng bậc hai và bậc ba trên màn có bề rộng Bài tập Sóng ánh sáng 2
L Trền bề rộng 5cm ở phía trên của vân trung tâm với điểm gần vân trung tâm nhất cách vân trung tâm... Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Tìm bề rộng lớn nhất của chùm tia tới sao cho 2 chùm tia ló ra khỏi bản thủy tinh tác rời nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 2
D Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tia tím và tia đỏ trong thủy tinh Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Để cho 2 chùm tia ló màu khác nhau, sau tấm thủy tinh tách rời nhau thì bề rộng chùm tia tới Bài tập Sóng ánh sáng 2
triminhdovip137 Xác định bề rộng dải phổ thu được trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 0
dreamhigh315 Bề rộng của dải sáng mô tả quang phổ ánh sáng trắng dưới đáy bể gần bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Bề dày e tối thiểu bằng bao nhiêu để khoảng vân dịch chuyển sao cho vân sáng chiếm chỗ vân tối? Bài tập Sóng ánh sáng 1
adamdj Bề dày $e$ của bản mặt song song phải nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây để cường độ sáng t Bài tập Sóng ánh sáng 2
shochia Trên màn đặt song song và cách mặt phân giác 2 m, thu được giải màu rộng Bài tập Sóng ánh sáng 2
Hải Quân Chiều rộng của dải màu mà ta thu được ở chùm sáng ló là? Bài tập Sóng ánh sáng 15
O Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng của chùm tới có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
0 Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng chùm tia tới có giá trị lớn nhất bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
xuongrongnt Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng của chùm tia tới có giá trị lớn nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 3
Lê Mai Xuân Giao thoa với thấu kính Bi-ê. Tìm độ rộng của vùng giao thoa trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 5
091031103 Trên vùng rộng giao thoa 10 mm ta quan sát được tối da bao nhiêu vân sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
chinhanh9 Trên vùng giao thoa rộng 10 mm, mắt ta quan sát được tối đa bao nhiêu vị trí có vân sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 4
Love_is_so_vague Trên màn quan sát đủ rộng, số màu của hệ vân giao thoa là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
hang49 Tính độ rộng tối thiểu của khe S để hệ vân biến mất Bài tập Sóng ánh sáng 4
$\pi^{2}$ Chiều rộng của quang phổ trên màn là bao nhiêu và thay đổi như thế nào khi cho lăng kính dao động Bài tập Sóng ánh sáng 1
M Chiều rộng của dải màu mà ta thu được ở chùm sáng ló là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 4
adamdj Độ rộng của dải sáng ló ra ở mặt kia của bản là. Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
ashin_xman Chiều rộng của quang phổ trên màn là bao nhiêu và thay đổi như thế nào ? Bài tập Sóng ánh sáng 8
C Độ rộng của chùm sáng ló ra khỏi BC là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Trên màn hứng vân giao thoa rộng 10mm (hai mép màn đối xứng qua vân sáng trung tâm) có bao nhiêu vân Bài tập Sóng ánh sáng 2
tkvatliphothong Tính độ rộng tối thiểu của khe S Bài tập Sóng ánh sáng 2
K Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
linhvu24011999 Cho nguồn di chuyển vận tốc không đổi, tìm vận tốc vân tối Bài tập Sóng ánh sáng 0
phamngocchieulinh Vị gần vtt nhất khi xảy ra trường hợp vân sáng của bức xạ này trùng với vân tối của bức xạ kia Bài tập Sóng ánh sáng 6
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tích Chu Điểm M chuyển thành vân tối Bài tập Sóng ánh sáng 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top