Khi đó chùm tia khúc xạ

Câu hỏi
Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: vàng, chàm. Khi đó chùm tia khúc xạ

A. gồm hai chùm tia sáng hẹp : chùm màu vàng và chùm màu chàm. Trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm

B. chỉ là chùm tia màu vàng, còn chùm tia sáng màu chàm bị phản xạ toàn phần

C. vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song

D. gồm hai chùm tia sáng hẹp : chùm màu vàng và chùm màu chàm. Trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm

P/s: Mình chọn A nhưng đáp án là B, Bạn nào giải thích hộ cái????
 
Câu hỏi
Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: vàng, chàm. Khi đó chùm tia khúc xạ

A. gồm hai chùm tia sáng hẹp : chùm màu vàng và chùm màu chàm. Trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm

B. chỉ là chùm tia màu vàng, còn chùm tia sáng màu chàm bị phản xạ toàn phần

C. vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song

D. gồm hai chùm tia sáng hẹp : chùm màu vàng và chùm màu chàm. Trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm

P/s: Mình chọn A nhưng đáp án là B, Bạn nào giải thích hộ cái????
Mình làm câu này trong đề rồi mà. p án $ A $
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Hỏi khi đó hệ vân dịch chuyển một khỏang bao nhiêu? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
Xuân Thành Một người mặc một chiếc áo màu đỏ khi vào phòng chỉ có ánh sáng tím thì người đó thấy áo của mình mà Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
D Khi ánh sáng truyền ngược lại từ môi trường 2 sang môi trường 1 thì? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
huynhcashin Chọn phương án sai khi nói về tia X Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
chinhanh9 Chọn phát biểu sai khi tia sáng đơn sắc đi từ thủy tinh ra không khí? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về máy quang phổ Lí thuyết Sóng ánh sáng 6
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ánh sáng trắng Lí thuyết Sóng ánh sáng 11
dungpro1511 Khi thang máy đứng yên thì chu kỳ là bao nhiêu? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
To_Be_The_Best Khi ló ra khỏi mặt nước thì Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
huynhcashin Ánh sáng có thể giao thoa qua khe Iâng là vì ánh sáng trước đó đã bị Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
chinhanh9 Trên màn giao thoa không tồn tại vị trí mà ở đó? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
huynhcashin Chùm bức xạ đó thuộc vùng Lí thuyết Sóng ánh sáng 0
T Chiếu chùm tia laze vào khe F của ống chuẩn trực thì trên buồng ảnh của máy quang phổ ta thu được Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
JDieen XNguyeen Chùm ánh sáng mặt trời là chùm ánh sáng gì Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
To_Be_The_Best Sự phân tích chùm as trắng đi qua lk thành các tia sáng màu là do ? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3

Quảng cáo

Top