Khoảng cách xa nhất trên gần bằng?

Bài toán
Một nguồn sáng có công suất $P=20W$, phát ra ánh sáng có bước sóng $\lambda =0,5\mu m$ tỏa ra đều theo mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của mắt là $4mm$ và mắt còn có thể cảm nhận được ánh sáng khi tối thiếu có 100 photon lọt vào mắt trong $1s$. Giả sử khi người xa nguồn nhất mà vẫn nhìn thấy nguồn thì chỉ có 0,2% photon tới được mắt. Khoảng cách xa nhất trên gần bằng
A. $6km$
B. $27km$
C. $100km$
D. $45km$
 
Bài toán
Một nguồn sáng có công suất $P=20W$, phát ra ánh sáng có bước sóng $\lambda =0,5\mu m$ tỏa ra đều theo mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của mắt là $4mm$ và mắt còn có thể cảm nhận được ánh sáng khi tối thiếu có 100 photon lọt vào mắt trong $1s$. Giả sử khi người xa nguồn nhất mà vẫn nhìn thấy nguồn thì chỉ có 0,2% photon tới được mắt. Khoảng cách xa nhất trên gần bằng
A. $6km$
B. $27km$
C. $100km$
D. $45km$
Bài này có thừa dữ kiện không vậy nh.! Vì nếu có tối thiểu 100 photon rồi thì cần gì số photon đến là 0,002 nữa?!
 
Bài này trong đề VLTT lần 6 mới đây đáp án là 45km nhưng mà tớ chỉ tính được 31,722 km thôi :(
Bạn có thể dùng công thức:$\dfrac{D}{16}\sqrt{\dfrac{1,25.\lambda .P}{hc}}=\dfrac{0,4.10^{-6}}{16}\sqrt{\dfrac{1,25.20.0,5.10^{-6}}{6,625.10^{-34}.3.10^{8}}}=44,5cm\simeq 45cm$.Số $1,25$ ta có được khi lấy $\dfrac{20}{16}=1,25$ với $20$ ở đây là số photon khi ban đầu có 100 hạt nhưng mắt người chỉ nhìn thấy được 0,2% số hạt bay đến. Vậy đáp án D.
 
Bạn có thể dùng công thức:$\dfrac{D}{16}\sqrt{\dfrac{1,25.\lambda .P}{hc}}=\dfrac{0,4.10^{-6}}{16}\sqrt{\dfrac{1,25.20.0,5.10^{-6}}{6,625.10^{-34}.3.10^{8}}}=44,5cm\simeq 45cm$.Số $1,25$ ta có được khi lấy $\dfrac{20}{16}=1,25$ với $20$ ở đây là số photon khi ban đầu có 100 hạt nhưng mắt người chỉ nhìn thấy được 0,2% số hạt bay đến. Vậy đáp án D.
Từ 0,2% làm sao ra được 20 à cậu??
 
Bạn có thể dùng công thức:$\dfrac{D}{16}\sqrt{\dfrac{1,25.\lambda .P}{hc}}=\dfrac{0,4.10^{-6}}{16}\sqrt{\dfrac{1,25.20.0,5.10^{-6}}{6,625.10^{-34}.3.10^{8}}}=44,5cm\simeq 45cm$.Số $1,25$ ta có được khi lấy $\dfrac{20}{16}=1,25$ với $20$ ở đây là số photon khi ban đầu có 100 hạt nhưng mắt người chỉ nhìn thấy được 0,2% số hạt bay đến. Vậy đáp án D.
Sao mà bạn bấm ra được 45 hay vậy.
 
Bạn có thể dùng công thức:$\dfrac{D}{16}\sqrt{\dfrac{1,25.\lambda .P}{hc}}=\dfrac{0,4.10^{-6}}{16}\sqrt{\dfrac{1,25.20.0,5.10^{-6}}{6,625.10^{-34}.3.10^{8}}}=44,5cm\simeq 45cm$.Số $1,25$ ta có được khi lấy $\dfrac{20}{16}=1,25$ với $20$ ở đây là số photon khi ban đầu có 100 hạt nhưng mắt người chỉ nhìn thấy được 0,2% số hạt bay đến. Vậy đáp án D.
Sao tớ bấm CT của cậu chưa nói đến cách làm sao ra ~~ 198 vậy?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
091031103 Tính khoảng cách xa nhất mà mắt người còn có thể thấy được nguồn sáng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
D Khoảng cách xa nhất mà electron có thể bay về phía anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Demonhk Khoảng cách xa nhất mà máy dò được ánh sáng ứng với nguồn màu tím Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lvcat Muốn tăng khoảng cách xa nhất của e sau khi quay trở lại tấm kim loại thì cần làm thế nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
tkvatliphothong Khoảng cách xa nhất mà người còn trông thấy nguồn sáng Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
Tích Chu Hỏi tại điểm N cách nguồn một khoảng 2r thì năng lượng mỗi phô tôn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
K Xác định khoảng cách tối đa từ nguồn sáng để con người vẫn nhìn thấy nguồn sáng Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
superstar Tính khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng và công suất của chùm laze Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
dungpro1511 Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính đối với hai ánh sáng đỏ,lam là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
N Đặt một hiệu điện thế $U_{AK}=-1,25V$ thì e quang điện có thể tới cách anôt một khoảng min là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Gét Đời Các electron quang điện có thể rời xa tấm kim loại một khoảng lớn nhất là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
ShiroPin Khoảng thời gian dòng điện chạy trong tế bào này trong 2 phút đầu tiên là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tkvatliphothong Tìm khoảng xác định của năng lượng cần kích thích Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
thiencuong_96 Trong khoảng thời gian $\Delta t=3,25T$ tính từ thời điểm $t=0$ dòng điện không chạy qua tế bào quan Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
adamdj Quang electron phát ra từ catot đi về phía anot xa nhất một khoảng Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
K Khi các electron quang điện rơi trở lại bản A, điểm rơi cách A một đoạn xa nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
phenol phenic Nếu nguồn sáng đặt cách tế bào quang điện một Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ngocnhat95 Phải đặt một đèn Natri phát ra ánh sáng vàng ở cách bao xa để mắt còn thấy được ánh sáng đèn? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Nếu catot có diện tích bằng $5cm^2$ đặt cách nguồn âm 0.5 m thì số photon tối catot trong 1s là... Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
V Tỉ số bước sóng dài nhất và ngắn nhất Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
T Tìm tỷ số tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất trong dãy Laiman Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
S Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm tính từ vân tối thứ nhất đến vân tối thứ 13 Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của P gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
please help Bước sóng ngắn nhất của tia X? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot có electron đập vào bằng bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
apple13197 Vận tốc nhỏ nhất và vận tốc lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
superstar Tính số photon của bức xạ ngắn nhất phát ra trong 4 phút Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử này có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
anh yêu em Số hạt a mà 1 mg $Ra^{226}$ phát ra trong 1 phút gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
datanhlg Tỉ số giữa tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất mà proton của đám khí có thể bức xạ phát ra? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
T Số vạch mà nguyên tử hidro có thể phát ra và động năng nhỏ nhất của e sau va chạm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Tìm hiệu số nhỏ nhất giữa các bước sóng mà đám hơi Hyđrô này đã phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
D Trạng thái kích thích cao nhất của nguyên tử hidro là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
P Bức xạ có bước sóng ngắn nhất là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
minhdoan Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt cực dương có các electron đập vào Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
chinhanh9 Số vạch quang phổ lớn nhất của hiđrô? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
H Tính công suất chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
vinh7aa Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
LeLinh Để chuyển từ mức kích thích thứ nhất lên mức kích thích thứ 3 nguyên tử hidro cần hấp thụ photon có Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Cherry Tính bán kính quĩ đạo lớn nhất của electron Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ do nguyên tử phát ra là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
ShiroPin Tìm bước sóng ngắn nhất của tia X khi chưa tăng hiệu điện thế Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ngocnhat95 Bước sóng ngắn nhất trong dãy Pasen là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
S Bước sóng ngắn nhất trong dãy Pa-sen là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lam_vuong Bước sóng ngắn nhất có thể tìm thấy từ 3 bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
S Tỉ số bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất trong từng dãy Banme Laiman Pasen Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Hiệu bước sóng ngắn nhất của dãy Pasen và Banme Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
KSTN_BK_95 Bước sóng ngắn nhất trong số các bức xạ đó là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
M Phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top