Tính động năng của con lắc 2 khi biết thế năng con lắc 1

Bài toán
Cho 2 con lắc lò xo giống hệt nhau. Kích thích cho 2 con lắc dao động điều hòa cùng pha và có biên độ lần lượt là 2A và A, chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng, khi động năng con lắc 1 là 0,6J thì thế năng con lắc thứ 2 là 0,05J. Khi thế năng của con lắc 1 là 0,4J thì động năng con lắc 2 là bao nhiêu?
A. 0,1J
B. 0,2J
C. 0,4J
D. 0,6J

Còn đúng 1 tuần nữa thi đh rồi, mong mọi người giúp đỡ :)
 
Bài toán
Cho 2 con lắc lò xo giống hệt nhau. Kích thích cho 2 con lắc dao động điều hòa cùng pha và có biên độ lần lượt là 2A và A, chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng, khi động năng con lắc 1 là 0,6J thì thế năng con lắc thứ 2 là 0,05J. Khi thế năng của con lắc 1 là 0,4J thì động năng con lắc 2 là bao nhiêu?
A. 0,1J
B. 0,2J
C. 0,4J
D. 0,6J

Còn đúng 1 tuần nữa thi đh rồi, mong mọi người giúp đỡ :)
2 con lắc lò xo giống hệt nhau có pha ban đầu giống nhau suy ra luôn có:
$\dfrac{x_1}{x_2}=\dfrac{A1}{A2} = 2 ; \dfrac{W1}{W2} = \dfrac{A1^2}{A2^2}=4;\dfrac{Wt1}{Wt2}=\dfrac{A1^2}{A2^2}=4$
Khi $Wt2=0,05 \Rightarrow Wt1=0,4$
$\Rightarrow W1=0,2+0,6=0,8$
$\Rightarrow Wt2 = 0,2$
Với $Wt1=0,4 \Rightarrow Wt2=0,1$
$\Rightarrow W2=0,1$
Đáp án là $A$ .!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Học Lý Vận tốc trung bình tính từ thời điểm ban đầu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần thứ 2 là Bài tập Dao động cơ 9
K Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi động năng bằng thế năng đến khi động năng đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tính động năng và tốc độ của con lắc khi nó đi qua vị trí có góc lệch $\alpha =30^0$ Bài tập Dao động cơ 3
Del Enter Tính động năng cực đại của vật trong quá trình dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
D Tính tỉ số động năng Wđ1/Wđ2 của hai con lắc tại thời điểm gặp nhau lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 4
Halerm Dép Tính động năng của chất điểm Bài tập Dao động cơ 5
BackSpace Tính lực tác dụng lên điểm treo LX khi động năng = 3 lần thế năng. Bài tập Dao động cơ 1
bluecat Tính tỉ số động năng của M và thế năng của N Bài tập Dao động cơ 2
phatthientai Khi động năng con lắc 1 là W thi con lắc 2 có động năng là bao nhiêu (tính theo W)? Bài tập Dao động cơ 3
M Biết năng lượng dao động của nó là $0,02J.$ Tính biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 1
H Tính độ giảm thế năng của con lắc lò xo trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 1
T Tính động năng của con lắc thứ hai Bài tập Dao động cơ 1
H Tính độ giảm thế năng trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 1
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
giolanh Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần thất Bài tập Dao động cơ 1
Bibubo225 Tính chu kì dao động của con lắc 2 Bài tập Dao động cơ 0
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
iori198 Tính hiệu số pha của 2 dao động Bài tập Dao động cơ 3
K Tính biên độ dao động CLLX. Bài tập Dao động cơ 1
nobi nobisuke Tmin tính từ lúc bắt đầu chuyển động tốc độ tương đối giữa chúng lớn nhất Bài tập Dao động cơ 1
blackberry9320 Tính suất điện động cực đại xuất hiện trên thanh treo con lắc Bài tập Dao động cơ 1
blackberry9320 Tính vận tốc cực đại của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 9
GS.Xoăn Tính công nhỏ nhất cần phải thực hiện để làm cho vật chuyển động Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khoảng thời gian lò xo bị dãn sau khi dao động được 1s tính từ lúc t=0 là: Bài tập Dao động cơ 3
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Hãy tính chu kì dao động T của hệ hai vật? Bài tập Dao động cơ 3
Nô BiTa Tính biên độ dao động của con lắc sau khi lò xo 2 đứt? Bài tập Dao động cơ 8
boyvodanh97 Tính chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Tính chu kì dao động. Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Tính tần số dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 2
boyvodanh97 Tính tần số dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 6
NTH 52 Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không? Bài tập Dao động cơ 9
P Tính chu kỳ dao động của vật (biết va chạm giữa vật và sàn là hoàn toàn đàn hồi) Bài tập Dao động cơ 1
N Tính biên độ dao động của vật sau đó Bài tập Dao động cơ 3
O Mô tả chuyển động con lắc và tính vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 5
M Tính biên độ dao động khi ngưng tác dụng lực Bài tập Dao động cơ 4
Đ Tính nhiệt lượng tỏa ra môi trường khi dao động tắt hẳn? Bài tập Dao động cơ 2
hunghg0 Tính chiều dài lò xo khi vật dao động đc 2T/3, kể từ t=0, chiều dương hướng lên trên Bài tập Dao động cơ 7
B Tính công cần cung cấp duy trì dao động con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 0
Bo Valenca Tính khoảng thời gian từ lúc dao động đến khi lò xo nén 1cm lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 3
Tiểu Minh Minh Tính chu kì dao động của con lắc khi nó dao động trong nước. Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top