L biến thiên Tỉ số giữa hai điện áp

Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều RLC trong đó L là cuộn thuần cảm và có độ tự cảm thay đổi được. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức $u=U_{0}\cos \left(wt+\varphi \right)$ trong đó $U_{0};w;$ là các hằng số. Điều chỉnh giá trị của L thì thấy, khi $L=L_{1}$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ đạt cực đại và khi đó mạch tiêu thu công suất 120W. Khi $L=L_{2}$ thì điện áp giữa hai đâu cuộn cảm có giá trị hiệu dụng lớn nhất là $U_{L_{max}}$ khi đó mạch tiêu thụ công suất 43.2W. Tỉ số giữa $\dfrac{U_{L_{max}}}{U_{C_{max}}}$ là
A. $\dfrac{5}{3}$
B. $\dfrac{5}{4}$
C. $\dfrac{4}{3}$
D. $\dfrac{16}{9}$
 
Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều RLC trong đó L là cuộn thuần cảm và có độ tự cảm thay đổi được. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức $u=U_{0}\cos \left(wt+\varphi \right)$ trong đó $U_{0};w;$ là các hằng số. Điều chỉnh giá trị của L thì thấy, khi $L=L_{1}$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ đạt cực đại và khi đó mạch tiêu thu công suất 120W. Khi $L=L_{2}$ thì điện áp giữa hai đâu cuộn cảm có giá trị hiệu dụng lớn nhất là $U_{L_{max}}$ khi đó mạch tiêu thụ công suất 43.2W. Tỉ số giữa $\dfrac{U_{L_{max}}}{U_{C_{max}}}$ là
A. $\dfrac{5}{3}$
B. $\dfrac{5}{4}$
C. $\dfrac{4}{3}$
D. $\dfrac{16}{9}$
Khi $L=L_2$ thì UL max $\Rightarrow$ $ZL=\dfrac{Z_C^{2}+R^{2}}{Z_C} \Rightarrow Z_L-Z_C=\dfrac{R^{2}}{Z_C} $
P1=$\dfrac{U^{2}}{R}$
P2=$\dfrac{U^{2}}{R}.\cos ^{2}$
$\Rightarrow$ $\cos ^{2}\varphi =\dfrac{R^{2}}{R^{2}+\left(Z_L-Z_C\right)^{2}} \Rightarrow Z_C=\dfrac{4}{3}R $
$UC_{max}=\dfrac{U}{R}. ZC$
$UL_{max}=\dfrac{U}{R}\sqrt{R^2+Z_L^2}$
Thay số $\Rightarrow$ $\dfrac{U_{L_{max}}}{U_{C_{max}}}=\dfrac{5}{3}$ $\Rightarrow$ Chọn A :D
 
Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều RLC trong đó L là cuộn thuần cảm và có độ tự cảm thay đổi được. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức $u=U_{0}\cos \left(wt+\varphi \right)$ trong đó $U_{0};w;$ là các hằng số. Điều chỉnh giá trị của L thì thấy, khi $L=L_{1}$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ đạt cực đại và khi đó mạch tiêu thu công suất 120W. Khi $L=L_{2}$ thì điện áp giữa hai đâu cuộn cảm có giá trị hiệu dụng lớn nhất là $U_{L_{max}}$ khi đó mạch tiêu thụ công suất 43.2W. Tỉ số giữa $\dfrac{U_{L_{max}}}{U_{C_{max}}}$ là
A. $\dfrac{5}{3}$
B. $\dfrac{5}{4}$
C. $\dfrac{4}{3}$
D. $\dfrac{16}{9}$
Ta làm như sau:
Đặt Zc=1.
Lúc Uc max có Uc=U/R
Lúc Zl max= $\dfrac{R^2 + Zc^2}{Zc}$ = $\dfrac{R^2 + 1}{1}$
P1=120 nên có R= $\dfrac{U^2}{120}$
P2=43,2 = $\dfrac{U^2 . R}{R^2 + \left(Zl -Zc\right)^2}$
hay $120.R^2 = 43,2 R^4 + 43,2. R^4$
(do chọn Zc=1 và Zl^2=R^2 +1)
tính ra R=4/3
Và tính được đáp án là 5/3 do đã biết được Zc, R và Zl. A.!
 
Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều RLC trong đó L là cuộn thuần cảm và có độ tự cảm thay đổi được. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức $u=U_{0}\cos \left(wt+\varphi \right)$ trong đó $U_{0};w;$ là các hằng số. Điều chỉnh giá trị của L thì thấy, khi $L=L_{1}$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ đạt cực đại và khi đó mạch tiêu thu công suất 120W. Khi $L=L_{2}$ thì điện áp giữa hai đâu cuộn cảm có giá trị hiệu dụng lớn nhất là $U_{L_{max}}$ khi đó mạch tiêu thụ công suất 43.2W. Tỉ số giữa $\dfrac{U_{L_{max}}}{U_{C_{max}}}$ là
A. $\dfrac{5}{3}$
B. $\dfrac{5}{4}$
C. $\dfrac{4}{3}$
D. $\dfrac{16}{9}$
Cách thứ hai để giải nhé.!
Không mất tính tổng quát chọn R=1.
$P_1=120$ thì $\dfrac{U^2}{R} =120$
$P_2=43,2 $thì $\dfrac{U^2 . \cos \left(\phi 2\right)^2}{R} =43,2$
Suy ra
$\cos \left(\phi 2\right)^2 = \dfrac{43,2}{120}$
Nên:
$\dfrac{R^2}{R^2 + \left(Zl - Zc\right)^2} = \dfrac{43,2}{120}$
Mà tại Ul max thì:
$Zl = \dfrac{R^2 + Zc^2}{Zc} = \dfrac{1 + Zc^2}{1 }$
ta tính được
$Zc=0,75$, dẫn tới $Zl=\dfrac{25}{12}$
Và tính yêu cầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ra thôi. Đáp án A.!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
T Xác định tỉ số hđt hiệu dụng giữa hai đầu mạch và giữa hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Hỏi khi đó,tỉ số giữa cảm kháng so với dung kháng gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 MPĐ Tỉ số giữa $\frac{\omega_3}{\omega_o}$ gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa 2 đầu điện áp sinh công âm và điện áp sinh công dương là. Bài tập Điện xoay chiều 0
NTH 52 Lệch pha Tỉ số giữa cảm kháng và dung kháng là? Bài tập Điện xoay chiều 1
haninso Tỉ số giữa thời gian sáng và tắt của đèn trong một chu kì dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
T "Tỉ số tốc độ giữa hai thời điểm có gia tốc triệt tiêu là" Bài tập Điện xoay chiều 1
missyou1946 Tỉ số giữa thời gian đèn sáng và thời gian đèn tắt trong 1 chu kì là Bài tập Điện xoay chiều 3
Alitutu MBA Tỉ số giữa số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Gem Tỉ số giữa hệ số công suất của cuộn dây và đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
S f biến thiên Tỉ số giữa $U_cmax$ và $U_c$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Truyền tải điện Ở máy hạ thế tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp là: Bài tập Điện xoay chiều 3
A Tỉ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 3
ferollsan MBA Tỉ số giữa điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp so với cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tỉ số R/ZL gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
giolanh Tỉ số P/Po gần nhất giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 22
I Tỉ số $\dfrac{R}{Z_C}$ xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tỉ số hệ số tự cảm của cuộn dây 1 và 2 là Bài tập Điện xoay chiều 3
BoythichFAP Truyền tải điện Tỉ số máy biến áp là? Bài tập Điện xoay chiều 1
H f biến thiên Tỉ số $\frac{ L}{C}$ Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn f biến thiên Tỉ số L/C bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
Uchiha Sasuke98 L biến thiên Tỉ số $\frac{U_{L}}{U_{C}}$ có giá trị là ? Bài tập Điện xoay chiều 15
kyubi0310 Truyền tải điện Tỉ số của máy hạ áp Bài tập Điện xoay chiều 3
NTH 52 Tức thời Tỉ số $\dfrac{R}{\omega L}$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 L biến thiên Tỉ số $\dfrac{U_L}{U_C}$ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 4
P Tỉ số $\frac{P2}{P1}$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Kate Spencer C biến thiên Tỉ số $\frac{R}{Z_{L}}$ của đoạn mạch xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 R biến thiên Tỉ số $\dfrac{P_{Rmax}}{P_{max}}$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
nevervforget Tỉ số hệ số công suất của đoạn PM và MQ trước khi nối tắt là Bài tập Điện xoay chiều 3
Mai Bò Tỉ số R/ZL của đoạn mạch?? Bài tập Điện xoay chiều 2
datanhlg MPĐ Máy hạ áp có tỉ số hạ áp là? Bài tập Điện xoay chiều 1
D L biến thiên Tỉ số $\dfrac{U_{Lmax}}{U_{Cmax}}$là Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tỉ số P$_{2}$/P$_{1}$ Bài tập Điện xoay chiều 2
P Tính tỉ số các giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng trong hai trường hợp trên Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong MBA Tỉ số vòng dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
missyou1946 Tỉ số thời gian đèn sáng và tắt trong 1 chu kì của dòng diện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
missyou1946 Tỉ số thời đèn thời gian đèn sáng và đèn tắt trong 30 phút là Bài tập Điện xoay chiều 2
A Tìm tỉ số công suất! Bài tập Điện xoay chiều 2
O Cần dùng máy hạ áp với tỉ số như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 7
A Tính tỉ số $\dfrac{Z_C}{Z_L}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tỉ số $\frac{U_{1}}{U_{2}}$ là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
Sky Fighter Tỉ số công suất khi $R$ thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Sao Mơ L biến thiên Tỉ số $P_{1}/P_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 4
C L biến thiên Tỉ số hệ số tự cảm của cuộn dây 1 và 2 là: Bài tập Điện xoay chiều 1
HuyGooner R biến thiên Tỉ số $\dfrac{P_2}{P_1}$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
lvcat Tỉ số thời gian đèn sáng và tắt. Bài tập Điện xoay chiều 7
N C biến thiên Tính tỉ số $\dfrac{I_1}{I_2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
N R biến thiên Tỉ số $\dfrac{cos\varphi 1}{cos\varphi 2}$ bằng: Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top