Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là

Bài toán
Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hidro đươc xác định bởi $ E_n =\dfrac{-13,6}{n^2}$ (eV) . Một đám khí hidro hấp thụ năng lượng chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng cao nhất là $E_3$ . Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn nhất mà đám khí trên có thể phất ra là
A. $\dfrac{32}{5}$
B. $\dfrac{32}{3}$
C. $\dfrac{32}{27}$
 
Bài toán
Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hidro đươc xác định bởi $ E_n =\dfrac{-13,6}{n^2}$ (eV) . Một đám khí hidro hấp thụ năng lượng chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng cao nhất là $E_3$ . Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn nhất mà đám khí trên có thể phất ra là
A. $\dfrac{32}{5}$
B. $\dfrac{32}{3}$
C. $\dfrac{32}{27}$
Bước sóng dài nhất là khi chyển từ trạng thái E3 xuống E2
$\Rightarrow$ E1=17/9 eV
Bước sóng ngẮN nhất là khi chuyên từ trạng thái E3 xuống E1
$\Rightarrow$ E2= 544/45 eV

$\Rightarrow$ λ1/λ2 = E2/E1 = 32/5 $\Rightarrow$ chọn A
 
Bài toán
Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hidro đươc xác định bởi $ E_n =\dfrac{-13,6}{n^2}$ (eV) . Một đám khí hidro hấp thụ năng lượng chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng cao nhất là $E_3$ . Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn nhất mà đám khí trên có thể phất ra là
A. $\dfrac{32}{5}$
B. $\dfrac{32}{3}$
C. $\dfrac{32}{27}$
Với dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này ta phải cẩn thận với 3 điều:
Một là giả thiết cho một nguyên tử hay một đám nguyên tử Hdro
Hai là đề ra hỏi bước sóng hay là vạch phát xạ.
Ba là sự chuyển về các mức năng lượng dưới ngẫu nhiên hay theo trình tự phát ra nhiều photon nhất.
Ở Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trên ta dễ dàng tính được bước sóng dài nhất khi chuyển tử M về L, ngắn nhất khi từ M về K.
Tuy vậy nhưng nếu từ N hoặc O về K thì nên cẩn thận và lưu ý 3 điều trên.!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
lovesweetback Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thủy tinh Bài tập Sóng ánh sáng 0
0 Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thủy tinh là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Iukk Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thuỷ tinh là Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Tỉ số giữa số phôton phát ra trong một giây của chùm sáng kích thích và số phôton phát ra trong một Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tia tím và tia đỏ trong thủy tinh Bài tập Sóng ánh sáng 1
huynhcashin Tỉ số $\frac{\lambda _{1}}{\lambda _{2}}$ là: Bài tập Sóng ánh sáng 2
$\pi^{2}$ Tỉ số $\dfrac{\lambda _1}{\lambda _2}$ là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
S Tỉ số năng lượng 2 photon và tỉ số 2 bước sóng là? Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Tỉ số $P_{1}$ và $P_{2}$ là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Cho chiết suất của thủy tinh đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là $\sqrt{3}$ và $\sqrt{2}$ thì tỉ s Bài tập Sóng ánh sáng 2
phamngocchieulinh Tìm số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 2
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
ahehe Số vân sáng quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 10
Mến Số vạch sáng đơn sắc Bài tập Sóng ánh sáng 16
V Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tai Tran Khoảng vân và số vân sáng thu được Bài tập Sóng ánh sáng 1
Huan Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
shochia Số vân sáng của 2 bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
judyhuyen17498 Tìm số cực đại giao thoa của ánh sáng lục và tím Bài tập Sóng ánh sáng 0
VAN SI LUC Xác định số vân sáng trên miền giao thoa và $\frac{i_1}{i_2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Số vân sáng trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Số vân sáng quan sát được tối đa là Bài tập Sóng ánh sáng 0
A Số vạch sáng thu được trên buồng ảnh của máy quang phổ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
vatly97 Tính số vân sáng khác màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
Hải Quân Số vị trí trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn AB là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
seiji asakawa Tính số vân sáng trên đoạn AB Bài tập Sóng ánh sáng 3
khanhtrinh97 Số vân sáng đỏ và bước sóng ánh sáng lục là Bài tập Sóng ánh sáng 7
khanhtrinh97 Số vân sáng cuả $\lambda $1 Bài tập Sóng ánh sáng 2
A Số vân quan sát đc trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Q Tổng số vân sáng và tối quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 4
Q Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 0
apple13197 Trên bề rộng L= 2,34 mm của màn ảnh, số vân sáng màu có $\lambda _{2} =0,585 \mu m$ quan sát thấy là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Số vân màu lam và vân màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp Bài tập Sóng ánh sáng 8
K Số vân sáng quan sát được là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
Hải Quân Số vân sáng và số màu vân quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hải Quân Tìm số các vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 10
Hải Quân Tìm số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 0
Hải Quân Số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Tìm số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
N Số vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu ? Bài tập Sóng ánh sáng 8
N Số vân sáng trong khoảng giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 9 của bức xạ $\lambda _{1}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Số vân sáng quan sát được trên MN là Bài tập Sóng ánh sáng 2
vinh7aa Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 4
superstar Tính hệ số hấp thụ của tầng điện li Bài tập Sóng ánh sáng 2
cuonghp96 Ta quan sát được số vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 2
H Sai số tương đối của phép đo là ? Bài tập Sóng ánh sáng 11
tam01235 Quan sát được số vân sáng đơn sắc bằng Bài tập Sóng ánh sáng 13
datanhlg Số vân sáng trùng nhau quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top