Mức cường độ âm tại A là

Bài toán
cho 4 điểm A. M. N. P thẳng hàng MP=4MN. Khi đặt một nguồn âm tại M thi A có MCDA là 60db. Cho rằng môi trường là đẳng hướng, không hấp thụ âm. Đưa nguồn âm là vị trí p thi A có MCDA là 40db. Nếu đưa nguồn âm ra N thì MCĐÂ tại A là bao nhiêu?
A. 52,42
B. 46,34
C. 49,76
D. 55,21
 
Bài toán
cho 4 điểm A. M. N. P thẳng hàng MP=4MN. Khi đặt một nguồn âm tại M thi A có MCDA là 60db. Cho rằng môi trường là đẳng hướng, không hấp thụ âm. Đưa nguồn âm là vị trí p thi A có MCDA là 40db. Nếu đưa nguồn âm ra N thì MCĐÂ tại A là bao nhiêu?
A. 52,42
B. 46,34
C. 49,76
D. 55,21
Ta giải như sau:
Áp dụng P= $4. \pi . R^2$
giả sử cường độ âm chuẩn là 1 thì tại A có Ia= $10^6$. Khi đặ nguồn tại P thig Ia'= $10^4$
Đặt âm tại N và tại M hay tại P thì công suất âm vẫn không đổi.
Nên: $4.\pi .MA^2.10^6 =4\pi .PA^2 .10^4$ (1)
Cứ tương tự như vậy:

Pm=Pp suy ra PA=10MA, do đó MN. 4=9MA, và được NA=13/4. MA
Vậy nên:
$4\pi . MA^2 .10^6 =4\pi .NA^2 . Ia''$
Từ đó suy ra Ia'' và L(b)A khi nguồn đặt tại N. Đáp án C. !
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Nfjhfg Mức cường độ âm tại điểm A bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Âm thanh có mức cường độ âm có độ lớn xấp xỉ là Bài tập Sóng cơ 1
maihoaphien Mức cường độ âm tại B xấp xỉ bằng? Bài tập Sóng cơ 2
V Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 7
jinsk7r Sau $2s$ nữa nghe được mức cường độ âm là? Bài tập Sóng cơ 2
caybutbixanh Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m gân bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 7
O Mức cường độ âm tại điểm M thuộc đoạn AB với AM=2BM là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
A Nếu bật cả 3 dãy ghế đầu thì mức cường độ âm tại O là: Bài tập Sóng cơ 2
VAN SI LUC Mức cường độ âm toàn phần tại vị trí đó là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 4
C Mức cường độ âm tại trung điểm C của AB là Bài tập Sóng cơ 6
A Để mức độ cường âm tại B vẫn không đổi thì Bài tập Sóng cơ 5
K Mức cường độ âm tại điểm M thuộc AB với AM = 4 MB là: Bài tập Sóng cơ 5
K Mức cường độ âm tại trung điểm MN? Bài tập Sóng cơ 2
Q Hỏi khi cả ba vòng đầu tiên chạy thì mức cường độ âm tại O là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
Q Mức cường độ âm Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Mức cường độ âm tại A gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 4
lovesweetback Mức cường độ âm tại B Bài tập Sóng cơ 0
Mai Bò Để tại M mức cường độ âm là 36dB phải đặt them tại O bao nhiêu nguồn going với nguồn ban đầu Bài tập Sóng cơ 1
datanhlg Mức cường độ âm lớn nhất gần bằng? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Mức cường độ âm tại H gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Mức cường độ âm tại B’ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 4
Gem Mức cường độ âm tại B Bài tập Sóng cơ 5
P Mức cường độ âm ban đầu tại điểm M là? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Chúng ta tìm hiểu một lớp công thức giải nhanh Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán liên quan tới mức cường độ âm Bài tập Sóng cơ 3
tien dung Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Hãy xác định tọa độ $x_2$ và mức cường độ âm tại điểm có tọa độ $x_3=\dfrac{x_1+x_2}{2}$ Bài tập Sóng cơ 1
H Nếu nguồn âm đó đặt tại M thì mức cường độ âm tại N là Bài tập Sóng cơ 1
L Biết $I_{0}=10^{-12}W/m^{2}$ nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6m là Bài tập Sóng cơ 1
rainmeteror Hỏi mức cường độ âm lớn nhất mà loa có thể phát ra Bài tập Sóng cơ 1
triminhdovip137 Mức cường độ âm tại A là Bài tập Sóng cơ 4
ShiroPin Mức cường độ âm ở khoảng cách 5m là Bài tập Sóng cơ 4
To_Be_The_Best Để tại M có mức cường độ âm $60dB$ thì số kèn đồng cần thiết là: Bài tập Sóng cơ 2
N Khoảng cách từ nguồn âm đến điểm mà tại đó mức cường độ âm bằng 0 là Bài tập Sóng cơ 1
__Black_Cat____! Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Mức cường độ âm tại B là? Bài tập Sóng cơ 2
Tăng Hải Tuân Nơi có mức cường độ âm bằng không cách nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
kiemro721119 Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng 6m là Bài tập Sóng cơ 3
dtdt95 Biết mức cường độ âm,tính tỉ số $\frac{OA}{OC}$ Bài tập Sóng cơ 2
Kirito Mức thay đồi tần số so với tần số f mà máy thu M ghi nhận được Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hiệu cường độ âm cuối cùng và đầu tiên xấp Xỉ Bài tập Sóng cơ 1
N Cường độ âm gần giá trị nào Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Hỏi bạn A nghe được âm có cường độ là bao nhiêu khi bạn ấy ném còn trúng cái bìa cứng? Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Cường độ âm gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Tìm cường độ âm toàn phần tại vị trí đó là bao nhiêu (bức tường không hấp thụ âm). Bài tập Sóng cơ 5
skylinehermes Hỏi cường độ sáng tại O là tâm màn ảnh thay đổi như thế nào ? Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tam giác AMB vuông cân A. Xác đinh cường độ âm tại M. Bài tập Sóng cơ 2
xuongrongnt Tính cường độ âm toàn phần tại vị trí đó Bài tập Sóng cơ 1
tkvatliphothong Cường độ âm tại A gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
ASBQE Thắc mắc về biểu thức tính cường độ âm Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top