Catot giờ là hợp kim đồng và nhôm thì hiệu điện thế hãm triệt tiêu dòng quang điện là

Bài toán
Chiếu bức xạ có bước sóng $\lambda_1=276nm$ vào catot của một tế bào quang điện làm bằng nhôm thì hiệu điện thế hãm triệt tiêu dòng quang điện là $1,05V$. Thay bức xạ trên bằng bức xạ $\lambda_2=248nm$ và giờ catot làm bằng đồng thì hiệu điện thế hãm triệt tiêu dòng quang điện là $0,86V$. Hỏi khi chiếu đồng thời cả 2 bức xạ trên vào catot là hợp kim đồng và nhôm thì hiệu điện thế hãm triệt tiêu dòng quang điện là
A. $1,55V$
B. $0,55V$
C. $2,55V$
D. $3,55V$
 
$$$H\dfrac{c}{\lambda_1}=A_{Al}+e*U_{h1}\Rightarrow A_{Al}=5,521*10^{-19}J;
h\dfrac{c}{\lambda_2}=A_{Cu}+eU_{h2}\Rightarrow A_{Cu}=6,638*10^{-19};
vay:h\dfrac{c}{\lambda_2}=A_{Al}+eU \Rightarrow U=1,558V .$.$$
 
Mình không biết gõ công thức à, hic nhưng mình làm được :(
$\dfrac{hc}{\lambda_1}=A_{Al}+e.U_{h1}\Rightarrow A_{Al}=5,521.10^{-19}J$;
$\dfrac{hc}{\lambda_2}=A_{Cu}+eU_{h2}\Rightarrow A_{Cu}=6,638.10^{-19}J$;
vậy:$\dfrac{hc}{\lambda_2}=A_{Al}+eU \Rightarrow U=1,558V $.
Bạn chỉ cần nói hướng làm thôi :) không cần giải cụ thể đâu
 
Last edited:
Bạn giải thích đi, sao vậy nhỉ?
Cậu chỉ cần giải thích chỗ này thôi cậu.
Tại sao lại chọn $\lambda_2$ và $A_{Al}$ ?
Vì mình đọc sách tham khảo :

Khi chiếu nhiều bức xạ thì ta chọn tính với photon có năng lượng lớn nhất!!

$\Rightarrow$ nên chọn $\lambda_2$ và $A_{Al}$

(( trang 285 - sách bổ trợ kiến thức VTV2 - Chu Văn Biên))
 
Vì mình đọc sách tham khảo :

Khi chiếu nhiều bức xạ thì ta chọn tính với photon có năng lượng lớn nhất !!

$\Rightarrow$ nên chọn $\lambda_2$ và $A_{Al}$

(( trang 285 - sách bổ trợ kiến thức VTV2 - Chu Văn Biên ))
Ta lấy bước sóng nhỏ hơn bạn. Vi buoc song cang nho thi U hãm càng lớn
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
thuhuyen2002 Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện phải đặt vào hai đầu anot và catot một hiệu điện thế hãm là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
đhl Tìm vận tốc cực đại của electron quang điện ra khỏi catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 11
O Xác định giới hạn quang điện của kim loại làm catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Joyka Hiệu điện thế giữa anot và catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
missyou1946 Giới hạn của kim loại dùng làm catot là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
missyou1946 Giới hạn quang điện kim loại làm bằng catot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
ShiroPin Hiệu điện thế giữa hai cực anot và catot của ống Rơnghen này có Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ShiroPin Giới hạn quang điện của kim loại làm catot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Tỉ số các vận tốc cực đại của các êlectron đến anốt và các êlectron quang điện bứt ra khỏi catot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
N Nhiệt độ bản đối catot tăng thêm bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Tính số photon tới catot trong 1s Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Giới hạn quang điện của kim loại làm catot là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Nếu catot có diện tích bằng $5cm^2$ đặt cách nguồn âm 0.5 m thì số photon tối catot trong 1s là... Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
H Hỏi sau 1 phút, nhiệt độ của bản đối catot tăng thêm bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Khi hiệu điện thế giửa anot và catot bằng $-0.52 V $ thì vận tốc cực đại của quang electron tại anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
adamdj Quang electron phát ra từ catot đi về phía anot xa nhất một khoảng Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
levietnghials Hiệu điện thế đặt vào anot và catot của 1 ống Rơnghen là $50kV$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Ngoc_Bich Dòng quang điện bão hòa và điện thế hãm bây giờ là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Đ Công suất bức xạ của mặt trời $P=4.10^{26}$. Số phản ứng xảy ra trong thời gian 1 giờ bằng bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
daodongco Trong một giờ khối lượng của Mặt Trời giảm mất? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng $\lambda '$ thì hiệu điện thế hãm bây giờ là $-U_h -2V$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
T Tốc độ của electron trên quỹ đạo dừng thứ ba là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Tích Chu Hỏi tại điểm N cách nguồn một khoảng 2r thì năng lượng mỗi phô tôn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Hoc0966460336 Giá trị k là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Đ Nếu chiếu đồng thời 2 bức xạ trên thì hiệu điện thế hãm có độ lớn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Tú Zô Số vạch mà nguyên tử hydro có thể phát ra trong dãy Banme là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
M Mối liên hệ giữa $\lambda_1$ và $\lambda_2$ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Gét Đời Các electron quang điện có thể rời xa tấm kim loại một khoảng lớn nhất là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
B Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78 μm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Để âm do nguồn phát ra làm nhức tai thì công suất P của nguồn là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 12
Hải Quân Trên đoạn MN số vân tối là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Hải Quân Động năng cực đại của electron khi đập vào anôt là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 16
dhdhn Giá trị cực đại của v là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Giới hạn quang điện của kim loại là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Số các bức xạ khả dĩ mà nguyên tử hyđrô có thể phát ra là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
iphodtv Vận tốc cực đại của quang điện tử là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Công thoát của electron đối với kim loại dùng làm catốt sẽ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Nắng Số photon có thể thu được theo phương photon tới là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
apple13197 Động năng của electron sau va chạm là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
apple13197 Vận tốc nhỏ nhất và vận tốc lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
apple13197 Giá trị của $ \lambda $ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
A Hệ vân giao thoa trên màn dịch chuyển 1 đoạn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
H Động năng cực đại của electron khi đập vào anot là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
L Động năng của electron còn lại là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Mai Bò Hiệu điện thế hãm $U_{h}$ đối với bức xạ trên là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Khối lượng động của photon ứng với bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
datanhlg Lực này có độ lớn là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
datanhlg Công suất của chùm tia X do ống phát ra là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Điện thế cực đại của quả cầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top