Tìm khoảng cách ngắn nhất từ $C$ đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên $ xx'$

Bài toán:
Trong một thí nghiệm giao thoa với 2 nguồn phát sóng giống nhau A & B trên mặt nước , K/C $AB=16(cm)$ ; $\lambda = 4 (cm)$ trên đường thẳng $xx'$ song song với $AB$ cách $AB$ một khoảng $8(cm)$. Gọi $C$ là giao điểm của $xx'$và đường trung trực của $AB$ . Tìm khoảng cách ngắn nhất từ $C$ đến điểm dao động với biên độ tiểu nằm trên $ xx'$ là ?
A: $2,25(cm)$
B:$1,5(cm)$
C:$2,15(cm)$
D:$1,42(cm)$
 
Vì hai nguồn giống nhau nên cùng tần số và cùng pha.
Ta có: $$d_{2}-d_{1}=\lambda $$
Hình mình vẽ đây: https://www.facebook.com/photo.php?...21394977.15740.100003587003258&type=1&theater
Theo hình vẽ ta có:
$$\sqrt{(16-x_{1})^{2}+8^{2}}-\sqrt{x_{1}^{2}+8^{2}}=4\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
x_{1}=\dfrac{120+2\sqrt{465}}{15}\\
x_{1}=\dfrac{120-2\sqrt{465}}{15}
\end{matrix}\right.\Leftrightarrow x_{1}=\dfrac{120-2\sqrt{465}}{15}=5,1248$$
Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên $xx'$ là:
$$\dfrac{16}{2}-5,1248=2,8752$$
???
Không biết có sai đâu không nhỉ?
 
ashin_xman đã viết:
Vì hai nguồn giống nhau nên cùng tần số và cùng pha.
Ta có: $$d_{2}-d_{1}=\lambda $$
Hình mình vẽ đây: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=230437097085855&set=a.120679221394977.15740.100003587003258&type=1&theater
Theo hình vẽ ta có:
$$\sqrt{(16-x_{1})^{2}+8^{2}}-\sqrt{x_{1}^{2}+8^{2}}=4\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
x_{1}=\dfrac{120+2\sqrt{465}}{15}\\
x_{1}=\dfrac{120-2\sqrt{465}}{15}
\end{matrix}\right.\Leftrightarrow x_{1}=\dfrac{120-2\sqrt{465}}{15}=5,1248$$
Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên $xx'$ là:
$$\dfrac{16}{2}-5,1248=2,8752$$
??? :)
Không biết có sai đâu không nhỉ?
Ý D là KQ đúng nhé bạn :) bạn xem lại có nhầm ở đâu không .
 
Huyền Đức đã viết:
Bài toán:
Trong một thí nghiệm giao thoa với 2 nguồn phát sóng giống nhau A & B trên mặt nước , K/C $AB=16(cm)$ ; $\lambda = 4 (cm)$ trên đường thẳng $xx'$ song song với $AB$ cách $AB$ một khoảng $8(cm)$. Gọi $C$ là giao điểm của $xx'$và đường trung trực của $AB$ . Tìm khoảng cách ngắn nhất từ $C$ đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên $ xx'$ là ?
A: $2,25(cm)$
B:$1,5(cm)$
C:$2,15(cm)$
D:$1,42(cm)$
Ta có biên độ cực tiểu mới đúng "Nếu dao động cùng pha thì cực tiểu còn ngược pha phải cực đại" thì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này mới có ý nghĩa
 
Myloves đã viết:
điểm dao động với biên độ cực đại
Ta có biên độ cực tiểu mới đúng "Nếu dao động cùng pha thì cực tiểu còn ngược pha phải cực đại" thì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này mới có ý nghĩa

Mình không hiểu bạn thắc mắc cái gì , đề mình lấy trong tập đề thi thử của trường chuyên hăn hoi bạn nhé !!
 
Huyền Đức đã viết:
Myloves đã viết:
điểm dao động với biên độ cực đại
Ta có biên độ cực tiểu mới đúng "Nếu dao động cùng pha thì cực tiểu còn ngược pha phải cực đại" thì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này mới có ý nghĩa

Mình không hiểu bạn thắc mắc cái gì , đề mình lấy trong tập đề thi thử của trường chuyên hăn hoi bạn nhé !!
Mình nói là nếu 1,42 là kết quả thì biên độ dao động cực tiểu mới là đúng cậu tham khảo đây nhé
http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/7920377/cm_id/2555042
Bài số 5 nhé
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đặng Ngọc Quỳnh Anh Tìm khoảng cách từ 1 phân tử đến vtcb Bài tập Sóng cơ 1
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Tìm khoảng cách có thể của PQ khi OP=8(cm)? Bài tập Sóng cơ 4
T Tìm khoảng cách MA nhỏ nhất là? Bài tập Sóng cơ 3
hang49 Tìm vị trí điểm thuộc trung trực $S_1S_2$ cách $S_1S_2$ một khoảng gần nhất? Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm a,b Bài tập Sóng cơ 7
inconsolable Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A,B Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Tìm khoảng cách lớn nhất giữa CD và AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên cực đại Bài tập Sóng cơ 3
Iukk Tìm điều kiện về khoảng cách từ AB đến CD sao cho trên CD chỉ có 3 cực đại Bài tập Sóng cơ 12
To_Be_The_Best Tìm khoảng cách AB Bài tập Sóng cơ 1
Đ Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A, B Bài tập Sóng cơ 7
tkvatliphothong Tìm khoảng cách MN Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm khoảng cách ngắn nhất từ M tới đường thẳng qua $O_1 O_2$ Bài tập Sóng cơ 6
Đá Tảng Tìm khoảng cách MN Bài tập Sóng cơ 4
T Tìm khoảng cách M cách O một đoạn nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 6
H Tìm khoảng cách nhỏ nhất từ N đến đoạn thẳng nối $S_1S_2$ Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm khoảng cách để một điểm dao động với biên độ cực đại. Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm khoảng cách ngắn nhất từ $M$ đến $S_1$ Bài tập Sóng cơ 3
Đá Tảng Tìm khoảng cách ngắn nhất của điểm $M$... Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm khoảng cách ngắn nhất??? Bài tập Sóng cơ 1
091031103 Hãy tìm khoảng AB nếu biết rằng cứ nhiệt độ tăng thêm 1K thì vận tốc truyền âm tăng thêm 0,5m/s Bài tập Sóng cơ 1
T Gọi M là 1 vị trí trong khoảng BC có biên độ bằng 1/2 biên độ C. Tìm khoảng MB Bài tập Sóng cơ 6
Đá Tảng Tìm số cực đại giao thoa trong khoảng $S_1S_2$ Bài tập Sóng cơ 2
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Tìm thời gian 3 điểm thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 8
Đạt QH Tìm $\lambda $ và hai nguồn là ngược pha hay cùng pha Bài tập Sóng cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điểm cực đại gần đường trung trực nhất Bài tập Sóng cơ 1
B Tìm bước sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
thepotato Tìm số điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 0
Tích Chu Tìm vận tốc cực đại của điểm A. Bài tập Sóng cơ 1
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
Nguyễn Hương Ly Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 2
DaNoTuKy Tìm vận tốc trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 9
N Tìm tần số f của âm Bài tập Sóng cơ 2
minhtangv Tìm $AB_{min}$ Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm số điểm dao động cực đại cùng pha 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 12
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với A,B Bài tập Sóng cơ 5
Tinh Hoang Tìm số điểm dao động cực đại trên CD Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm M trên (E) Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm vị trí M,N Bài tập Sóng cơ 5
minhtangv Tìm bán kính R Bài tập Sóng cơ 8
minhtangv Tìm số cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với nguồn A Bài tập Sóng cơ 11
phanha11a1 Tìm điểm đầu tiên để M đến N thấp hơn vị trí cân bằng 2cm? Bài tập Sóng cơ 3
Lãng Tử_Mưa Bụi Hãy tìm hệ số tắt dần của sóng âm Bài tập Sóng cơ 0
T Giữa $S_{1}S_{2}$ có 12 Hyperbol . Tìm vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 3
Huyền Thoại Tìm cực tiểu xa M nhất trên AM Bài tập Sóng cơ 5
minhtangv Tìm số ca sĩ hát trong tốp ca Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top