Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là

Bài toán
Điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến một hộ tiêu thụ điện bằng đường dây một pha với hiệu suất 82 %. Coi hao phí điện năng chỉ do toả nhiệt trên đường dây và không vượt quá 30%. Nếu công suất sử dụng điện của hộ tiêu thụ tăng 25% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là:
A. 78,5%
B. 75,6%
C. 72,6 %
D. 77,4%
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến một hộ tiêu thụ điện bằng đường dây một pha với hiệu suất 82 %. Coi hao phí điện năng chỉ do toả nhiệt trên đường dây và không vượt quá 30%. Nếu công suất sử dụng điện của hộ tiêu thụ tăng 25% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là:
A. 78,5%
B. 75,6%
C. 72,6 %
D. 77,4%
Lời giải

Công suất cần truyền đi ban đầu là $P_1$, thì công suất nhận được nơi tiêu thụ là $0,82P_1$.
Công suất cần truyền đi lúc sau là $P_2$, thì công suất nhận được nơi tiêu thụ là $1,25.0,82P_1=1,025P_1$.
Ta có:
$$
\left\{\begin{matrix}
0,82=1-\dfrac{P_1R}{U^2} & & \\
H_2=1-\dfrac{P_2R}{U^2} & &
\end{matrix}\right.\leftrightarrow \dfrac{0,18}{1-H_2}=\dfrac{P_1}{P_2}\left(1\right)$$
Lại có:$H_2P_2=1,025P_1\leftrightarrow \dfrac{P_1}{P_2}=\dfrac{H_2}{1,025}\left(2\right)$
Thế (2) vào (1):$\leftrightarrow \dfrac{0,18}{1-H_2}=\dfrac{H_2}{1,025}$
$\rightarrow H_2=0,7559$ Do H2>0,7.
Đáp án B. :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Y Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải lúc đầu là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải ban đầu gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
H Hiệu suất truyền tải điện năng là Bài tập Điện xoay chiều 0
C Truyền tải điện Công suất hao phí trên đường dây và hiệu suất của quá trình truyền tải điện lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Hiệu suất truyền tải ban đầu H có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
Thanh THĐ Truyền tải điện Khi một tổ máy ngừng hoạt động thì hiệu suất truyền tải vẫn trên đường dây đó là: Bài tập Điện xoay chiều 7
hao.baobinh10 Hiệu suất truyền tải của đường dây đó là Bài tập Điện xoay chiều 2
Phạm Minh Đức Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện năng trên đường dây đó là ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Truyền tải điện Nếu tăng điện áp trước khi truyền đi lên 3 lần thì hiệu suất truyền tải bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
LeLinh Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
rainmeteror Truyền tải điện Hiệu suất quá trình truyền tải điện Bài tập Điện xoay chiều 2
ShiroPin Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện là Bài tập Điện xoay chiều 4
triminhdovip137 Truyền tải điện Hiệu suất quá trình truyền tải Bài tập Điện xoay chiều 2
Demonhk Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện là bao nhiêu ? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Truyền tải điện Nếu tăng điện áp giữa hai đầu đường dây tải thành 40kV thì hiệu suất truyền tải là: Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tần số $f=50Hz$ và hiệu suất truyền nhiệt là $80$%. Cảm kháng của cuộn dây là : Bài tập Điện xoay chiều 1
T MBA Khi sử dụng máy biến áp có $k = 2n$ thì hiệu suất truyền tải đạt được Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
H Hiệu suất €2-€1 bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Hiệu suất của bộ pin là: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hiệu suất của bộ pin là Bài tập Điện xoay chiều 1
M Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn đây và công suất của dòng 3 pha có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 6
JDieen XNguyeen Tính điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C và công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
Kate Spencer MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng $U_{2}$ tại hai đầu cuộn thứ cấp và hiệu suất máy biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
cuonghp96 Để động cơ chạy đúng công suất định mức thì U có giá trị hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
L MPĐ Suất điện động hiệu dụng do máy phát ra là ? Bài tập Điện xoay chiều 0
thanh thương Muốn hiệu suất trong quá trình tải điện năng tăng đến 95% thì Bài tập Điện xoay chiều 10
A Tìm suất điện động hiệu dụng! Bài tập Điện xoay chiều 2
$\pi^{2}$ MPĐ Nếu tiếp tục tăng tốc độ của rôto thêm 60vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng lúc này Bài tập Điện xoay chiều 1
ThanhBook Truyền tải điện Hỏi khi chỉ còn một tổ máy thì hiệu suất H' bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 2
phituyetnhung Lệch pha Xác định hđt hiệu dụng 2 đầu mạch và hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
D Truyền tải điện Muốn hiệu suất tải điện là 95% cần giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi Bài tập Điện xoay chiều 3
nguyenthanhdieu MPĐ Suất điện động hiệu dụng mà máy phát ra Bài tập Điện xoay chiều 1
T Nếu khi chỉ còn một tổ máy với hiệu suất H'. Tính H' Bài tập Điện xoay chiều 9
•One-HicF MBA Tính công suất mạch thứ cấp và cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp? Bài tập Điện xoay chiều 2
S MBA Tính hiệu suất của động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
N Phải cung cấp cho mạch một công suất 14,4mW, khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu tụ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Snow_flower_9x Nếu tiếp tục tăng tốc độ của roto thêm 3 vòng/giây nữa thì suất điện động hiệu dụng phát ra là: Bài tập Điện xoay chiều 2
Snow_flower_9x Truyền tải điện Khi cho một tổ máy ngừng hoạt động, máy còn lại hoạt động bình thường thì hiệu suất tài điện là Bài tập Điện xoay chiều 5
N Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N MPĐ Hiệu suất của động cơ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Spin9x MBA Nếu k=2n thì hiệu suất tuyền tải là bao nhiêu phần trăm ? Bài tập Điện xoay chiều 2
H MPĐ Suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là? Bài tập Điện xoay chiều 4
T Hệ số công suất của mạch khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
sparkling_star Tính giá trị hiệu dụng của suất điện động xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
H MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
letuyen1403 C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top