$t_2$ bằng bao nhiêu thì khối lượng chất phóng xạ còn lại trong 2 mẫu gấp 64 lần nhau

Bài toán
Có 2 loại chất phóng xạ $A$ và $B$ đều thuộc loại chất phóng xạ $ \beta $ với chu kì bán ra tương ứng là $T_A=20s$ và $T_B=50s$. Tại thời điểm t=0, người ta có 2 mẫu chất phóng xạ nguyên chất A, B. Tại thời điểm $t_1=100s$, số hạt nhân trong 2 mẫu bằng nhau. Hỏi tại thời điểm $t_2$ bằng bao nhiêu thì khối lượng chất phóng xạ còn lại trong 2 mẫu đó gấp 64 lần nhau
A. $250s$
B. $200s$
C. $300s$
D. $400s$
 
Bài toán
Có 2 loại chất phóng xạ $A$ và $B$ đều thuộc loại chất phóng xạ $ \beta $ với chu kì bán ra tương ứng là $T_A=20s$ và $T_B=50s$. Tại thời điểm t=0, người ta có 2 mẫu chất phóng xạ nguyên chất A, B. Tại thời điểm $t_1=100s$, số hạt nhân trong 2 mẫu bằng nhau. Hỏi tại thời điểm $t_2$ bằng bao nhiêu thì khối lượng chất phóng xạ còn lại trong 2 mẫu đó gấp 64 lần nhau
A. $250s$
B. $200s$
C. $300s$
D. $400s$
Lời giải

Ta có:
$$\dfrac{N_1.2^{-\dfrac{100}{20}}}{N_2.2^{-\dfrac{100}{50}}}=1\leftrightarrow \dfrac{N_1}{N_2}=8\left(1\right)$$
Chất nào có chu kì bán dã nhỏ hơn thì tốc độ phân rã của nó lớn hơn, hay khối lượng chất còn lại sẽ nhỏ hơn, như vậy ở thời điểm $t_2$ khối lượng của B sẽ gấp 64 lần khối lượng của A.
$$\leftrightarrow \dfrac{N_2.2^{-\dfrac{t_2}{50}}}{N_1.2^{-\dfrac{t_2}{20}}}=64\left(2\right)$$
Từ 1 và 2:$\rightarrow t_{2}=300\left(s\right)$
Đáp án C. :)
 
Lời giải

Ta có:
$$\dfrac{N_1.2^{-\dfrac{100}{20}}}{N_2.2^{-\dfrac{100}{50}}}=1\leftrightarrow \dfrac{N_1}{N_2}=8\left(1\right)$$
Chất nào có chu kì bán dã nhỏ hơn thì tốc độ phân rã của nó lớn hơn, hay khối lượng chất còn lại sẽ nhỏ hơn, như vậy ở thời điểm $t_2$ khối lượng của B sẽ gấp 64 lần khối lượng của A.
$$\leftrightarrow \dfrac{N_2.2^{-\dfrac{t_2}{50}}}{N_1.2^{-\dfrac{t_2}{20}}}=64\left(2\right)$$
Từ 1 và 2:$\rightarrow t_{2}=300\left(s\right)$
Đáp án C. :)
Cậu giải thích dùm t cái (2) cái cậu . Cái đó là tỉ lệ khối lượng mà 2 chất này không cùng M mà nhỉ
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ĐỗĐạiHọc2015 Máy đếm được $n_2=\frac{9}{64}n_1$ xung. Chu kì bán rã T có giá trị bằng bao nhiêu. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
datanhlg Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g Heli bằng bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Gem Tỉ số năng lượng liên kết trong hai hạt nhân đó xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
banana257 Sau thời gian bao lâu thì tỉ lệ khối lượng giữ Po và X trong mẫu bằng 2.5 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
N Sau khoảng thời gian bao lâu, độ phóng xạ của hai chất bằng nhau ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ahehe Góc giữa các hướng chuyển động của hạt p và hạy Li có độ lớn gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Văn Long Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Nguyễn Minh Hiền Tốc độ bay ra của hạt oxi xấp xỉ bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Hải Quân Động năng của hạt α bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Hải Quân Động năng của hạt α bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
canhdieunogio Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau 10 giờ sau đó tỉ số hạt nguyên tử của hai loại hạt trên bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Bo Valenca Thời gian t bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Huy Nguyễn Để phản ứng xảy ra , tia $\gamma$ có tần số tối thiểu bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
Huy Nguyễn Động năng của hạt anpha xấp xỉ bằng ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
H Động năng của hạt $\alpha$ bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
LeLinh Thời gian để số hạt nhân còn lại của A và B bằng nhau là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1g khí heli xấp xỉ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
G Góc x giữa chuyển động cáo hạt $\alpha$ có thể bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Heavenpostman Tỉ số a /b bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
dreamhigh315 Thể tích (đktc) của lượng khí hiđrô được tạo ra nhờ phản ứng $(1)$ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
K Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này xấp xỉ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Feel Again Khối lượng chì tạo thành sau 280 ngày đêm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
Feel Again Khối lượng chì tạo thành sau 280 ngày đêm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
X Hỏi sau bao lâu (từ khi ngừng rót bia) bọt bia cao đễn 5/8 cốc Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
C Năng lượng toả ra từ phản ứng trên là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
T Tỉ lệ của U(235) trong Urani tự nhiên cách đây 4,5 tỉ năm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Hải Quân Hỏi sau khoảng thời gian 0,15t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu phần trăm lượng ban đầu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi sau bao lâu thì tiêu thụ hết 0,5 kg U235 nguyên chất Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
Long Stoner Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
H Năng lượng thu được là bao nhiêu ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
datanhlg Sau thời gian bao lâu tỉ số này là 24? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
highhigh Quang phổ của đám khí này có bao nhiêu vạch nằm trong vùng nhìn thấy Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dungpro1511 Nếu một hạt có sai số nói trên là 5% thì hạt đó có năng lượng toàn phần gấp bao nhiêu lần năng lượng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Alitutu Hỏi sau khi thịt con lợn để làm món tiết canh có thể đánh được bao nhiêu bát tiết? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
datanhlg Trong bao lâu thì 75% hạt nhân ban đầu bị phân ra? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Lê Mai Xuân Động năng cực đại của electron bay ra bằng bao nhiêu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thảo Bùi Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn, biết chu kỳ bán rã của Ra là 1590 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Hỏi sau thời gian t = 0,51$\Delta$t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu % lượng phóng xạ ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
A Hỏi vật hữu cơ đã chết cách đây bao lâu! Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
P Vật hữu cơ này đã chết cách đây bao nhiêu năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Alitutu Còn bao nhiêu % so với số hạt nhân ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Math_IneRap Phản ứng toả hay thu bao nhiêu năng lượng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
duylonghg95 Phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
kiemro721119 Hỏi sau 14,6 phút có bao nhiêu hạt $Tc$: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
rainmeteror Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
kiemro721119 Lượng nhiên liệu urani tiêu thụ hàng năm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
To_Be_The_Best Sau 2 năm, thời gian cho 1 lần chiếu xạ là bao nhiêu phút ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top