Biên độ dao động của hệ có giá trị lớn nhất là bao nhiêu

Bài toán
Một con lắc lò xo gồm vật $M$ đặt trêm mặt phẳng nghiêng nhẵn, dài $50cm$, cao $14cm$. Lò xo có độ cứng $k=40 \ \text{N}/\text{m}$ và có trục song song với mặt phẳng nghiên. Phía trên vật $M$ ta đặt một vật $m$ . Hệ số ms là $0,4$, tổng khối lượng của 2 vật là $1kg$. Hai vật M và m đều có dạng hình trụ và có mặt đáy song song với mặt phẳng nghiêng. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Để trong quá trình dao động, vật m không bị trượt khỏi vật M thì biên độ dao động của hệ có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu?
A. $2,6cm$
B. $2,8cm$
C. $2,7cm$
D. $3cm$
 
Baì này không đủ điều kiện để giải đâu bạn ak. Thử tưởng tượng xem nếu vật m có khối lượng rất bé thì biên độ sẽ khác rất lớn thì biên độ sẽ khác. Nói tóm lại là thiếu khối lượng m nhỏ
 
Bài toán
Một con lắc lò xo gồm vật $M$ đặt trêm mặt phẳng nghiêng nhẵn, dài $50cm$, cao $14cm$. Lò xo có độ cứng $k=40 \ \text{N}/\text{m}$ và có trục song song với mặt phẳng nghiên. Phía trên vật $M$ ta đặt một vật $m$ . Hệ số ms là $0,4$, tổng khối lượng của 2 vật là $1kg$. Hai vật M và m đều có dạng hình trụ và có mặt đáy song song với mặt phẳng nghiêng. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Để trong quá trình dao động, vật m không bị trượt khỏi vật M thì biên độ dao động của hệ có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu?
A. $2,6cm$
B. $2,8cm$
C. $2,7cm$
D. $3cm$
Khi 2 vật đứng yên đối với nhau thì lực mà mà làm cho 2 vật chuyển động là lực ma sát nghỉ giữa 2 vật và thành phần trọng lực song song với mặt phẳng nghiêng. Ma sát nghỉ thì gây gia tốc cho vật $m$ còn thành phần của trọng lực thì gây gi tốc cho cả 2 vật
Vì vậy mà ta có:
$F=F_{ms}+P.\sin \left(\alpha\right)=-m.a+\left(M+m\right).g.\sin \left(\alpha\right)$
$= -m.\omega ^2.x+\left(M+m\right).g.\sin \left(\alpha\right)\left(1\right)$

$-m.\omega ^2.x \leq -\mu .m.g \Rightarrow A_1 \leq \dfrac{\mu .g}{\omega ^2}\left(2\right)$

$A_2 \leq \dfrac{\left(M+m\right).g.\sin \left(\alpha\right)}{k}\left(3\right)$

$A=A_1+A_2$​
Bạn tự giải quyết nốt
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
THẦN CHẾT HƯ VÔ Biên độ của dao động 1 là Bài tập Dao động cơ 6
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
cỏ hồng Cho ba dao động điều hòa cùng biên độ Bài tập Dao động cơ 6
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
minhanhmia Biên độ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 7
0 Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ khoảng Bài tập Dao động cơ 17
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
S Điều kiện biên độ để vật dao động Bài tập Dao động cơ 0
trangconan123 Vật sẽ dao động với chu kì và biên độ góc là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 6
Q Biên độ dao động là? Bài tập Dao động cơ 7
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của chất điểm là? Bài tập Dao động cơ 3
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
T Biên độ dao động sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
tritanngo99 Dao động của vật có biên độ Bài tập Dao động cơ 1
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
tuanthanh0805 Biên độ dao động mới của hệ Bài tập Dao động cơ 2
L Sau đó con lắc dao động với biên độ góc bằng Bài tập Dao động cơ 1
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
Satoh Aki Tìm biên độ dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
T Nếu ta cho con lắc dao động với biên độ 4,5 độ thì chu kì của con lắc sẽ Bài tập Dao động cơ 4
V Biên độ dao động của 2 vật dính vào nhau Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
T Sau đó hệ m và M dao động với biên độ là Bài tập Dao động cơ 2
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động tổng hợp có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
V Biên độ và tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 1
iori198 Biên độ dao động mới của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
Fờ Tu Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 1
K Tính biên độ dao động CLLX. Bài tập Dao động cơ 1
P Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A. Từ VTCB chất điểm đi được một đoạn S thì động năng... Bài tập Dao động cơ 6
K Giá trị nhỏ nhất của Δt để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
hoàidien Dao động điều hòa cùng vật nhỏ khi không còn lực F tác dụng có biên độ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Biên độ dao động của vật sau đó: Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Biên độ dao động bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
N Biên độ của dao động $m_1$ sau khi bị tuột là? Bài tập Dao động cơ 17
lyphaiduoc9 Giá trị nhỏ nhất của t để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 2
F Đến dao động thứ 75 thì biên độ góc còn lại là ? Bài tập Dao động cơ 3
N Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 1
N Số lần điểm M chuyển thành điểm dao động với biên độ cực đại là? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top