Vạch đen đầu tiên quan sát được cách vân trung tâm:

Bài toán
Trong thí nghiệm Young, a=2mm, D=2m. Nguồn phát ra 2 bức xạ có bước sóng là $ 0,7.10^{-6}m$ và $0,5.10^{-6}m$. Vạch đen đầu tiên quan sát được cách vân trung tâm:
A. 0,25mm
B. 0,375mm
C. 1,75mm
D. 0,35mm
 
Bài toán
Trong thí nghiệm Young, a=2mm, D=2m. Nguồn phát ra 2 bức xạ có bước sóng là $ 0,7.10^{-6}m$ và $0,5.10^{-6}m$. Vạch đen đầu tiên quan sát được cách vân trung tâm:
A. 0,25mm
B. 0,375mm
C. 1,75mm
D. 0,35mm
Với giao thoa-âng của 2 đon sắc khác nhau thì vạch tối là nơi mà cả hai ánh sáng đều cho vân tối!
Như vậy theo công thức, ta có
lamda1/lamda 2 = (K2+0,5)/(K1+0,5)
biến đổi chọn sao cho k nhận giá trị nhỏ nhất thoả mãn!
Thu được k1=3, k2=2
Đáp án là C. 1,75mm.!
 
Với giao thoa-âng của 2 đon sắc khác nhau thì vạch tối là nơi mà cả hai ánh sáng đều cho vân tối!
Như vậy theo công thức, ta có
lamda1/lamda 2 = (K2+0,5)/(K1+0,5)
biến đổi chọn sao cho k nhận giá trị nhỏ nhất thoả mãn!
Thu được k1=3, k2=2
Đáp án là C. 1,75mm.!
Cho tớ hỏi là đâu nhất thiết phải vân tối là vị trí trùng của 2 vân tối đâu ta, mình thấy câu a là hợp lí mà nó là vân tối đầu tiên của 0,5... m và nó cũng không trùng với vân sáng của 0,7... m?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Hỏi trên đoạn MN, với xM=10mm,xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau. Bài tập Sóng ánh sáng 29
Hải Quân Hỏi trên đoạn MN, với xM =10mm, xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
Hải Quân Trên đoạn MN , với xM =18 mm,xN=35 mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 5
untilyou1996 Tính khoảng cách giữa hai vạch đen trên giấy Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Hỏi trên đoạn MN với $x_{M}$= 10mm và $x_{N}$= 30mm có bao nhiêu vạch đen của 2 bức xạ trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 3
H Có bao nhiêu vạch đen của 2 bức xạ trùng nhau ? Bài tập Sóng ánh sáng 10
Mến Số vạch sáng đơn sắc Bài tập Sóng ánh sáng 16
A Số vạch sáng thu được trên buồng ảnh của máy quang phổ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác ? Bài tập Sóng ánh sáng 14
apple13197 Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vết sáng ở đấy bể có một vạch màu trắng là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Change Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng dưới đáy bể có một vạch sáng màu trắng là Bài tập Sóng ánh sáng 8
L Số vạch sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 9
V Trên màn có số vạch mà cường độ sáng triệt tiêu là Bài tập Sóng ánh sáng 2
P Số vạch quang phổ mà nguyên tử H có thể phát ra Bài tập Sóng ánh sáng 6
H Trừ 2 vạch sáng tại 2 điểm M,N thì trong đoạn MN có số vạch sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 2
LeLinh Khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nh Bài tập Sóng ánh sáng 1
tkvatliphothong Số vạch sáng tối đa quan sát được trên màn là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 13
D Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng ở đấy bể có một vạch sáng màu trắng Bài tập Sóng ánh sáng 0
dtdt95 Ở giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất, cùng màu vạch sáng trung tâm còn bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác Bài tập Sóng ánh sáng 3
To_Be_The_Best Giữa 2 vạch sáng có màu giống màu của vân trung tâm có ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
To_Be_The_Best Trong đoạn $MN$ có bao nhiêu vạch sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
hongmieu Biết hai trong ba vạch tối nằm đúng tại M và N. Bước sóng $\lambda_2$ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 3
__Black_Cat____! Xác định góc quay bàn lăng kính tới vị trí vạch màu tím đỏi chiều chuyển động Bài tập Sóng ánh sáng 0
dreamhigh315 Tìm $ \lambda_2$, biết $2$ trong $3$ vạch trùng nhau nằm ngoài $L$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Demonhk Khoảng cách gần nhất từ nơi có 2 vạch màu đơn sắc khác nhay trùng nhau đến vân sáng trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 4
Ngân Giang 102 Tính điện áp của ống lúc ban đầu Bài tập Sóng ánh sáng 0
VAN SI LUC Tính khoảng cách hai khe đến màn lúc đầu Bài tập Sóng ánh sáng 6
apple13197 Khoảng cách giữa hai vị trí của màn để H là cực đại giao thoa lần đầu và cực tiểu giao thoa lần cuối Bài tập Sóng ánh sáng 4
D Vị trí trên màn quan sát phần quang phổ bắt đầu chồng lên nhau cách vân trung tâm khoảng là Bài tập Sóng ánh sáng 3
N Ở vân giao thoa thứ mấy bắt đầu có xảy ra chồng chất các vân sáng giữa hai phổ vân sáng liên tiếp ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
tiepkent Tìm vị trí đầu tiên cho vân sáng trùng nhau: Bài tập Sóng ánh sáng 23
M Tính tốc độ ban đầu của electron và điện áp ban đầu giữa hai cực của ống Cu-lit-giơ. Bài tập Sóng ánh sáng 1
banana257 Khoảng cách giữa vân sáng $\lambda _1$ gần đầu M nhất với vân tối $\lambda _2$ gần đầu N nhất Bài tập Sóng ánh sáng 1
adamdj Tính thời gian ngắn nhất để vân sáng trung tâm O đi từ vị trí ban đầu đến M Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Vân sáng trắng đầu tiên kể từ vân trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng đỏ Bài tập Sóng ánh sáng 3
D Thời điểm lần đầu tiên máy đo được cường độ sáng bằng cường độ sáng lúc nguồn S nằm tại O là? Bài tập Sóng ánh sáng 3
T Tìm khoảng cách ban đầu giữa 2 khe Bài tập Sóng ánh sáng 1
•One-HicF Tính thời gian ngắn nhất để vân sáng trung tâm $O$ đi từ vị trí ban đầu đến $M$? Bài tập Sóng ánh sáng 1
adamdj Khoảng cách từ màn đến hai khe lúc đầu là: Bài tập Sóng ánh sáng 2
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top