Vận tốc của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng là

Bài toán
Một con lắc đơn có chu kì dao động T=2s, vật năng có khối lượng $m=500 \ \text{g}$. Dao động điều hòa tại nơi có g=$10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Treo con lắc đơn vào trần một toa xe đang chuyển động nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang thì thấy rằng ở vị trí cân bang mới, dây treo con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc $alpha =30^{0}$. Từ vị trí cân bang kéo con lắc lệch khỏi phương thằng đứng 1 góc $40^{0}$ rồi thả nhẹ . Vận tốc của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng là:
A. 0,17 m/s
B. 0,43 m/s
C. 0,59 m/s
D. 0,79 m/s
 
Bài toán
Một con lắc đơn có chu kì dao động T=2s, vật năng có khối lượng $m=500 \ \text{g}$. Dao động điều hòa tại nơi có g=$10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Treo con lắc đơn vào trần một toa xe đang chuyển động nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang thì thấy rằng ở vị trí cân bang mới, dây treo con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc $alpha =30^{0}$. Từ vị trí cân bang kéo con lắc lệch khỏi phương thằng đứng 1 góc $40^{0}$ rồi thả nhẹ . Vận tốc của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng là:
A. 0,17 m/s
B. 0,43 m/s
C. 0,59 m/s
D. 0,79 m/s
Khi xe chuyển động nhanh dần về phía trước thì con lắc sẽ có vị trí cân bằng lệch góc 30 độ so với phương thẳng đứng của dây treo về phía sau. Như vậy theo giả thiết ta tính được trọng lực của gia tốc biểu kiến là g/sin30.
Tính được L thông qua T và g thu được L=1m.
Áp dụng công thức v= căn(2gl(cosa-cos a0)) là ra đáp án thôi.
Đáp án là 0.59 m/s. Đáp án C.! Đúng.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tăng Hải Tuân Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là Bài tập Dao động cơ 1
A Xác định thời điểm vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn vận tốc cực đại của vật $m_3$ bằng. Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Khi vật có vận tốc bằng 25 cm/s thì thế năng của nó bằng Bài tập Dao động cơ 9
T Vận tốc của m0 ngay sau khi va chạm là Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Vận tốc của ô tô là Bài tập Dao động cơ 1
phạm thị thúy quỳnh Vận tốc của vật tại thời điểm t'=t+T/4(s) Bài tập Dao động cơ 1
N Kể từ lúc đầu cho đến khi vận tốc vật bắt đầu giảm, cơ năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng Bài tập Dao động cơ 6
shochia Giá trị của vận tốc Bài tập Dao động cơ 1
T Li độ của vật khi có vận tốc $v_3 = 30 cm/s$ là Bài tập Dao động cơ 3
ghjcghj Vận tốc trung bình của M Bài tập Dao động cơ 2
hoàidien Vận tốc của chất điểm thứ 2 là: Bài tập Dao động cơ 4
blackberry9320 Tính vận tốc cực đại của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 9
N Vận tốc ban đầu của vật là: Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 1
A Vận tốc cực đại của con lắc khi dao động là. Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Tính vận tốc và gia tốc của vật khi dây treo có góc lệch $\alpha =\dfrac{\alpha _0}{\sqrt{3}} rad.$ Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi vật đi theo chiều âm, vận tốc của vật đạt giá trị 20pi (cm/s) ở những thời điểm là Bài tập Dao động cơ 2
A Vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 1
A Vận tốc của tàu chạy để con lắc rung mạnh nhất là Bài tập Dao động cơ 2
A Vận tốc của tàu chạy để con lắc rung mạnh nhất là: Bài tập Dao động cơ 1
A Phương trình vận tốc của vật là Bài tập Dao động cơ 3
A Vận tốc cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 5
A Vận tốc cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 3
A Vận tốc và gia tốc của vật khi pha dao động của vật có giá trị là $\frac{17\pi }{6}$ rad là: Bài tập Dao động cơ 1
A Tọa độ và vận tốc của vật tại thời điểm t=2s là Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm vận tốc cực đại của các quả cầu sau đó? Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Tính vận tốc của tàu Bài tập Dao động cơ 1
A Độ lớn và vận tốc tương đối của A đối với B? Bài tập Dao động cơ 8
Del Enter Vận tốc trung bình của vật Bài tập Dao động cơ 2
Del Enter Khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 6
Del Enter Hãy tính vận tốc của vật ở thời điểm $t + \dfrac{1}{3}$s. Bài tập Dao động cơ 1
BackSpace Độ lớn vận tốc của vật được tính theo biểu thức? Bài tập Dao động cơ 5
V Vận tốc cực đại của vật trong quá trình chuyển động là Bài tập Dao động cơ 3
tam01235 Li độ cực đại và vận tốc cực đại của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
Huy Nguyễn Vận tốc cực đại của vật treo bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
cuonghp96 Vào thời điểm mà độ lớn vận tốc của hai quả cầu bằng nhau lần thứ nhất thì hai quả cầu cách nhau ? Bài tập Dao động cơ 3
Huy Nguyễn Tính vận tốc cực đại của con lắc ? Bài tập Dao động cơ 2
Jeremy Nguyễn Tỉ số độ lớn vận tốc của con lắc thứ 2 và con lắc thứ nhất khi chúng gặp nhau: Bài tập Dao động cơ 1
V Vận tốc ban đầu $v_{0}$ của vật là ? Bài tập Dao động cơ 0
H Sau khi dây tuột,tính góc hợp bởi vecto vận tốc của quả cầu so với phương ngang Bài tập Dao động cơ 3
xuongrongnt Vận tốc của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 kể từ thời điểm t=0 Bài tập Dao động cơ 1
phatthientai Tính vận tốc cực đại của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Giá trị vận tốc của vật $m_{2}$ trước lúc va chạm với $m_{1}$ là Bài tập Dao động cơ 1
tien dung Vận tốc của chất điểm thứ 2 Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Vận tốc cực đại của vật m1 khi dao động là Bài tập Dao động cơ 4
huynhcashin Khi qua vị trí cân bằng vận tốc của vật có độ lớn là: Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Vận tốc của 2 vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 kể từ lúc va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
K Độ lớn vận tốc cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top