Hỏi sau $0,5s$ đầu tiên vật đi qua vị trí lò xo hai không biến dạng mấy lần?

Bài toán
Hai lò xo $L_1,L_2$ có độ cứng $K_1=30 \ \text{N}/\text{m}, K_2=45 \ \text{N}/\text{m}$ móc với vật $m=300g$ có kích thước không đáng kể vào hai điểm cố định $A,B$ như hình vẽ. Khi ở vị trí lò xo 1 nén $6mm$ thì truyền cho vật vận tốc $v=15\pi \sqrt{3} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ hướng về vị trí cân bằng. Hỏi sau $0,5s$ đầu tiên vật đi qua vị trí lò xo hai không biến dạng mấy lần? Biết độ dài $AB=40cm, g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right),l_{0_1}=24 cm, l_{0_2}=20cm$
A. 0 lần
B. 1 lần
C. 2 lần
D. 3 lần
CLLX.png
 
Bài toán
Hai lò xo $L_1,L_2$ có độ cứng $K_1=30 \ \text{N}/\text{m}, K_2=45 \ \text{N}/\text{m}$ móc với vật $m=300g$ có kích thước không đáng kể vào hai điểm cố định $A,B$ như hình vẽ. Khi ở vị trí lò xo 1 nén $6mm$ thì truyền cho vật vận tốc $v=15\pi \sqrt{3} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ hướng về vị trí cân bằng. Hỏi sau $0,5s$ đầu tiên vật đi qua vị trí lò xo hai không biến dạng mấy lần? Biết độ dài $AB=40cm, g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right),l_{0_1}=24 cm, l_{0_2}=20cm$
A. 0 lần
B. 1 lần
C. 2 lần
D. 3 lần
View attachment 837[/baitoan]
Ý đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là vị trí $k_1$ hoặc $k_2$ không biến dạng???
Từ điều kiện cân bằng suy ra ở O: $k_1$ nén 8cm, $k_2$ dãn 12cm. Tức vị trí $k_1, k_2$ không biến dạng là tọa độ -8cm, -12cm.
$\omega =5\pi ; T=0,4s$
Có $A^2=x^2+\dfrac{v^2}{\omega ^2} \Rightarrow A\approx 5,2cm$. Như vậy m không dao động qua 2 vị trí trên lần nào.
A. Làm bừa:D
 
Ý đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là vị trí $k_1$ hoặc $k_2$ không biến dạng???
Từ điều kiện cân bằng suy ra ở O: $k_1$ nén 8cm, $k_2$ dãn 12cm. Tức vị trí $k_1, k_2$ không biến dạng là tọa độ -8cm, -12cm.
$\omega =5\pi ; T=0,4s$
Có $A^2=x^2+\dfrac{v^2}{\omega ^2} \Rightarrow A\approx 5,2cm$. Như vậy m không dao động qua 2 vị trí trên lần nào.
A. Làm bừa:D
Sự nén giãn của 2 lò xo, có vẻ không đúng!
 
Ap dụng điều kiện cân bằng của vật:

$k_{2}\Delta l_{2}=k_{1}\Delta l_{1}+mg$

Lại có:

$l_{1}+l_{2}+\Delta l_{1}+\Delta l_{2}=AB$.

Do đó tìm được :$\Delta l_{2}=2,4\left(cm\right);\Delta l_{1}=-6,4\left(cm\right)$
 
Ap dụng điều kiện cân bằng của vật:

$k_{2}\Delta l_{2}=k_{1}\Delta l_{1}+mg$

Lại có:

$l_{1}+l_{2}+\Delta l_{1}+\Delta l_{2}=AB$.

Do đó tìm được :$\Delta l_{2}=2,4\left(cm\right);\Delta l_{1}=-6,4\left(cm\right)$
Kiểm tra lại thì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 m sai: 0,08.30+0,12.45>3!
Nhưng sai ở đâu? Khác biệt giữa 2 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là t cho $\Delta l$ có giá trị âm dương như vector. Còn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hoankuty phải chăng coi luôn $k_1$ phải nén nên $k_2$ phải dãn??? M không chắc lắm về điều này.
$\Delta l_1+ \Delta l_2=-0,4$ và $30\Delta l_1 +45\Delta l_2 =-3$
Nghiệm $\Delta l_1=0,08$ và $\Delta l_2=0,12$:-/
 
Last edited:
Ap dụng điều kiện cân bằng của vật:

$k_{2}\Delta l_{2}=k_{1}\Delta l_{1}+mg$

Lại có:

$l_{1}+l_{2}+\Delta l_{1}+\Delta l_{2}=AB$.

Do đó tìm được :$\Delta l_{2}=2,4\left(cm\right);\Delta l_{1}=-6,4\left(cm\right)$
Cái chỗ tìm độ biến dạng ban đầu phải như thế này mới đúng này :).

Kiểm tra lại thì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 m sai: 0,08.30+0,12.45>3!
Nhưng sai ở đâu? Khác biệt giữa 2 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là t cho $\Delta l$ có giá trị âm dương như vector. Còn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hoankuty phải chăng coi luôn $k_1$ phải nén nên $k_2$ phải dãn??? M không chắc lắm về điều này.
$\Delta l_1+ \Delta l_2=-0,44$ và $30\Delta l_1 +45\Delta l_2 =-3$
Nghiệm $\Delta l_1=0,08$ và $\Delta l_2=0,12$:-/
Cái này lúc đầu mình có thể giả sử $K_1$ nén, $K_2$ dãn sau đó nếu giải ra mà nghiệm nó bị âm thì tức là ngược lại với điều giả sử ( khỏi phải chia trường hợp).
 
Kiểm tra lại thì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 m sai: 0,08.30+0,12.45>3!
Nhưng sai ở đâu? Khác biệt giữa 2 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là t cho $\Delta l$ có giá trị âm dương như vector. Còn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hoankuty phải chăng coi luôn $k_1$ phải nén nên $k_2$ phải dãn??? M không chắc lắm về điều này.
$\Delta l_1+ \Delta l_2=-0,44$ và $30\Delta l_1 +45\Delta l_2 =-3$
Nghiệm $\Delta l_1=0,08$ và $\Delta l_2=0,12$:-/
Bạn hỏi rất hay. Mình làm, dựa trên đơn thuần là cân bằng và phân tích lực thôi!
Cái chỗ tìm độ biến dạng ban đầu phải như thế này mới đúng này :).


Cái này lúc đầu mình có thể giả sử $K_1$ nén, $K_2$ dãn sau đó nếu giải ra mà nghiệm nó bị âm thì tức là ngược lại với điều giả sử ( khỏi phải chia trường hợp).
Nhưng cái biên độ anh ơi, em mắc chỗ đó!
 
Kiểm tra lại thì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 m sai: 0,08.30+0,12.45>3!
Nhưng sai ở đâu? Khác biệt giữa 2 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là t cho $\Delta l$ có giá trị âm dương như vector. Còn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hoankuty phải chăng coi luôn $k_1$ phải nén nên $k_2$ phải dãn??? M không chắc lắm về điều này.
$\Delta l_1+ \Delta l_2=-0,44$ và $30\Delta l_1 +45\Delta l_2 =-3$
Nghiệm $\Delta l_1=0,08$ và $\Delta l_2=0,12$:-/
Chỗ $\Delta l_1+ \Delta l_2=-0,44$ này sai này bạn :)

Bạn hỏi rất hay. Mình làm, dựa trên đơn thuần là cân bằng và phân tích lực thôi!

Nhưng cái biên độ anh ơi, em mắc chỗ đó!
Ừ anh cũng đang vướng chỗ đó nên post lên cho mọi người thảo luận.
 
Chỗ $\Delta l_1+ \Delta l_2=-0,44$ này sai này bạn :)


Ừ anh cũng đang vướng chỗ đó nên post lên cho mọi người thảo luận.
Em nghĩ đề không ổn, rõ là tìm được $\omega ;x,v$ mà tính được biên độ lớn quá. Cho dù lấy $v=15\pi \sqrt{3}\left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$ thì cũng chỉ ra đáp án C.
 
Chỗ $\Delta l_1+ \Delta l_2=-0,44$ này sai này bạn :)


Ừ anh cũng đang vướng chỗ đó nên post lên cho mọi người thảo luận.
Ừ tớ gõ nhầm, đã sửa. Đã hiểu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 t sai vì sao, hic.
Có phải biên độ bạn tính ra gần 5,21? Nếu v theo cm thì đáp án là B. chứ? Vị trí lò xo không biến dạng là -2,4 và -6,4. Trong 5T/4 thì có 1 lần.
 
Last edited:
Ừ tớ gõ nhầm, đã sửa. Đã hiểu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 t sai vì sao, hic.
Có phải biên độ bạn tính ra gần 5,21? Nếu v theo cm thì đáp án là B. chứ? Vị trí lò xo không biến dạng là -2,4 và -6,4. Trong 5T/4 thì có 1 lần.
Tính biên độ như thế nào ra 5,21 thế bạn?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đức Anh6104 Sau 1s đi được 6cm hỏi sau 2013s đi được quãng đường bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
L Hỏi sau đó 0,25 (s) thì li độ của vật có thể là Bài tập Dao động cơ 4
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
T Hỏi sau thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu hai vật lại ở vị trí ngang nhau? Bài tập Dao động cơ 11
hoankuty Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hỏi giá trị $\Delta {{t}_{2}}-\Delta {{t}_{1}}$gần với giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Dao động cơ 1
0 Hỏi sau bao nhiêu chu kì thì biên độ góc con lắc chỉ còn $30^{0}$ Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Hỏi Biên độ dao động sau đó của hệ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
P Hỏi sau khi chạm đinh vât m tiếp tục chuyển động thì có góc lệch cực đại bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi $n$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 5
zkdcxoan Hỏi $S$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi sau đó bao lâu vật có gia tốc bằng $15\Pi$ ($m/s^{2}$) Bài tập Dao động cơ 1
H Hỏi sau ít nhất bao lâu hai con lắc cùng gặp nhau và cùng chiều chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
D Hỏi sau 20 dao động toàn phần thì biên độ dao động là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
anzaiii Hỏi sau va chạm lò xo nén 1 đoạn lớn nhất là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 0
ShiroPin Hỏi sau n chu kì cơ năng còn lại bao nhiêu % Bài tập Dao động cơ 1
lam_vuong Hỏi biểu thức nào sau đây là phương trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
N Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này ? Bài tập Dao động cơ 1
N Hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì 2 chất điểm đó đi ngang qua nhau? Bài tập Dao động cơ 10
ngocnhat95 Hỏi sau khi được tác dụng lực đó vật dao động với biên độ bằng? Bài tập Dao động cơ 2
N Hỏi năng lượng dao động của hệ sau khi gắn thêm vật là Bài tập Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Hỏi bao lâu sau thời điểm t thì vật có động năng cực đại? Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Hỏi sau bao lâu vật có gia tốc $15 \pi$ Bài tập Dao động cơ 3
hien4ao1104 Hỏi về dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 0
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Hỏi bạn học sinh quan sát thấy con lắc nào dao động mạnh nhất trong bốn con lắc còn lại? Bài tập Dao động cơ 1
L Hỏi khoảng thời gian giữa 2 lần 2 chất điểm ngang qua nhau là bao lâu? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi thời gian để hai con lắc trùng phương lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Hỏi tỉ số $\frac{{{A}_{1}}}{{{A}_{2}}}$gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 4
K Hỏi công của lực đàn hồi từ thời điểm $\left(t-\dfrac{1}{8}\right)s$ đến thời điểm t là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 8
thienbinh98 Hỏi động năng của vật khi vật đi thêm quãng đg S nữa Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Hỏi T Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Hỏi độ lớn của ${{x}_{1}}$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Hỏi $\omega _{2}-\omega _{1}$ gần nhất với ? Bài tập Dao động cơ 0
hoankuty Hỏi khối lượng của vật gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi trong khoảng thời gian 0,75s vật đi được quãng đường ngắn nhất là. Bài tập Dao động cơ 1
B Hỏi ông ta có kết thúc công việc đúng giờ hay không? Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hỏi chu kì nhỏ nhất của dao động điều hòa này là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
hoankuty Hỏi li độ ban đầu của vật thứ nhất là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
C Hỏi độ dài của nó phải thay đổi như thế nào để chu kỳ dao động không thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Hỏi vật trượt được đoạn bao nhiêu thì dừng lại? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Hỏi trong 1 s, vật qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần? Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Hỏi độ chênh lệnh giữa phòng và điều kiện đồng hồ chạy chuẩn là bao nhiêu?Khi đó giá trị của $x$ là? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi $\Delta t_{max}$ là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
hoankuty Hỏi có thể đặt một điện tích $q_{2}$ ở vị trí nào? Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Hỏi chu kỳ dao động cơ hệ là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 9
H Pin có điện tích ban đầu là $Qo=10^3 C$ . Hỏi đồng hồ chạy khoảng bao lâu thì hết pin Bài tập Dao động cơ 15
ĐỗĐạiHọc2015 Pin có điện lượng ban đầu là $Q_0=10^{4}$(C).Hỏi đồng hồ chạy dc bao lâu thì phải thay pin Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Hỏi phần còn lại của vật sẽ được nâng lên một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Thảo Bùi Con lắc đơn dao động biểu kiến....Hỏi chu kỳ thật? Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top