Vân lồi bậc $k+3$ đi qua điểm $N$ có $NA-NB=36(mm)$. Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn $AB$ là?

Bài toán:
Hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 50mm lần lượt dao động theo phương trình $x_{1}=a\cos200\pi t(cm)$ và $x_{2}=a\cos(200\pi t+\dfrac{\pi }{2})(cm)$ trêb mặt thoáng thủy ngân. Xét về 1 phía của đường trung trực của $AB$ người ta thấy vân lồi bậc $k$ đi qua điểm $M$ có $MA-MB=12(mm)$ và vân lồi bậc $k+3$ đi qua điểm $N$ có $NA-NB=36(mm)$. Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn $AB$ là:
A. 12
B. 13
C. 11
D. 14
 
Re: Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn AB là:

$\begin{cases} \lambda .k=12 \\ \lambda.(k+3)=36 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda=8 \\ k =\dfrac{3}{2} \end{cases} $
???
 
Re: Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn AB là:

Mình lấy trong đề của thầy mình ra về nhà. Mình post lên để xem thử ai có cách nào hay hơn không! và xem thử mình có hiểu sai chổ nào không bởi vì phần sóng cơ này mình còn kém lắm. Dù sao vẫn cảm ơn bạn nhé @One-HicF
 
Re: Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn AB là:

•One-HicF đã viết:
$\begin{cases} \lambda .k=12 \\ \lambda.(k+3)=36 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda=8 \\ k =\dfrac{3}{2} \end{cases} $
???
Hãy thảo luận có văn hóa chút nhé bạn ! Trọc lóc thế ah!
 
Re: Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn AB là:

•One-HicF đã viết:
$\begin{cases} \lambda .k=12 \\ \lambda.(k+3)=36 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda=8 \\ k =\dfrac{3}{2} \end{cases} $
???
Mà hình như bạn làm với 2 nguồn dao động cùng pha thì phải? Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trên với 2 nguồn dao động vuông pha! Nên không làm như 2 nguồn dao động cùng pha được
 
Re: Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn AB là:

ashin_xman đã viết:
Bài toán:
Hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 50mm lần lượt dao động theo phương trình $x_{1}=a\cos _200\pi t\left(cm\right)$ và $x_{2}=a\cos \left(200\pi t+\dfrac{\pi }{2}\right)\left(cm\right)$ trêb mặt thoáng thủy ngân. Xét về 1 phía của đường trung trực của $AB$ người ta thấy vân lồi bậc $k$ đi qua điểm $M$ có $MA-MB=12\left(mm\right)$ và vân lồi bậc $k+3$ đi qua điểm $N$ có $NA-NB=36\left(mm\right)$. Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn $AB$ là:
A.12
B.13
C.11
D.14
Lời giải:
Vân lồi bậc $k \Rightarrow d_1-d_2=12 = k' \lambda \left(1\right)$
Vân lồi bậc $\left(k+3\right) \Rightarrow d'_1-d'_2=36=\left(k'+3\right) \lambda \left(2\right)$
Lấy $\left(2\right) - \left(1\right) \Rightarrow 24=3 \lambda \Rightarrow \lambda = 8\left(mm\right)$
Số điểm dao động trên $AB$ là :
$-AB \le \dfrac{\left(3+4k\right) \lambda}{4} \le AB$

$\Leftrightarrow -7 \le k \le 5,5$
$\Rightarrow$ số $k= 13 \Rightarrow B $
không biết đúng không?;))
 
Re: Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn AB là:

Huyền Đức đã viết:
Lời giải:
Vân lồi bậc $k \Rightarrow d_1-d_2=12 = k' \lambda (1)$
Vân lồi bậc $(k+3) \Rightarrow d'_1-d'_2=36=(k'+3) \lambda (2)$
Lấy $(2) - (1) \Rightarrow 24=3 \lambda \Rightarrow \lambda = 8(mm)$
Số điểm dao động trên $AB$ là :
$-AB \le \dfrac{(3+4k) \lambda}{4} \le AB$

$\Leftrightarrow -7 \le k \le 5,5$
$\Rightarrow$ số $k= 13 \Rightarrow B $
không biết đúng không ?
Cảm ơn bạn nhé.Mình làm cũng được như bạn nhưng mình lại thấy sau đó tìm k thấy k không nguyên.Mình thắc mắc đoạn đấy mãi????????Không biết liệu đề có sai đâu không nhỉ?
 
Re: Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn AB là:

Cảm ơn bạn nhé.Mình làm cũng được như bạn nhưng mình lại thấy sau đó tìm k thấy k không nguyên.Mình thắc mắc đoạn đấy mãi????????Không biết liệu đề có sai đâu không nhỉ?
Đề chuẩn đó bạn , cái dạng này mình cũng làm mấy lần rồi :D
 
Re: Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn AB là:

Bạn thử tính lại xem. K có nguyên không? Hay là mấy dạng này k không quoan trọng chỉ cần tìm số điểm cực đại dao thoa là xong?
 
Re: Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn AB là:

Mình nghĩ nên sửa đề lại là: " Xét về 1 phía của đường trung trực của AB. Tại M có vân bậc k đi qua ... Tại N có vân cùng loại bậc (k+3) đi qua "
 
Re: Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn AB là:

ashin_xman đã viết:
Bạn thử tính lại xem. K có nguyên không? Hay là mấy dạng này k không quoan trọng chỉ cần tìm số điểm cực đại dao thoa là xong?
Chỗ nào bạn mình thấy mình không sai chỗ nào cả :-/:-/:-/, $-7 \le k \le 5,5$ chỗ này đúng rồi thây ???
 
Re: Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn AB là:

Mình không nói bạn sai. Mà mình nói là sao Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này làm đúng tuần tự mà sao k không nguyên.Mình hỏi liệu đề có sai không nhỉ?
 
Re: Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn AB là:

•One-HicF đã viết:
Mình nghĩ nên sửa đề lại là: " Xét về 1 phía của đường trung trực của AB. Tại M có vân bậc k đi qua ... Tại N có vân cùng loại bậc (k+3) đi qua "
Cùng vân lồi rồi thây cậu , còn cùng loại gì nữa ?
 
Re: Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn AB là:

ashin_xman đã viết:
Mình không nói bạn sai. Mà mình nói là sao Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này làm đúng tuần tự mà sao k không nguyên.Mình hỏi liệu đề có sai không nhỉ?
Cái k của đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hở cậu , cái này cho vuông pha mà
 
Re: Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn AB là:

Ý cùng loại ở đây có thể là : 2 vân cực tiểu đó. Khi đó thì k+3 sẽ không còn nữa
 
Re: Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn AB là:
AI đó thông não hộ tui đi tại sai lại là 3+4k vậy =^= mất chục phút nghĩ k ra!!

Lời giải:
Vân lồi bậc $k \Rightarrow d_1-d_2=12 = k' \lambda \left(1\right)$
Vân lồi bậc $\left(k+3\right) \Rightarrow d'_1-d'_2=36=\left(k'+3\right) \lambda \left(2\right)$
Lấy $\left(2\right) - \left(1\right) \Rightarrow 24=3 \lambda \Rightarrow \lambda = 8\left(mm\right)$
Số điểm dao động trên $AB$ là :
$-AB \le \dfrac{\left(3+4k\right) \lambda}{4} \le AB$

$\Leftrightarrow -7 \le k \le 5,5$
$\Rightarrow$ số $k= 13 \Rightarrow B $
không biết đúng không?;))
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đá Tảng Tìm số vân lồi cắt nửa vòng tròn nằm về phía AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Đạt QH Số vân cực đại trong vùng giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 4
N Hỏi vân giao thoa qua $M$ là vân nào? Bài tập Sóng cơ 9
T Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 0
Nguyễn Hương Ly Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 2
P Trong thời gian t=2s kể từ lúc (P) có tọa độ x=0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao t Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Nếu tính đường trung trực của AB là vân thứ nhất thì điểm M nằm trên vân cực đại thứ mấy? Bài tập Sóng cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Giữa 2 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm, số vị trí mà tại đó chỉ có vân sáng đơn sắc là. Bài tập Sóng cơ 4
Mai Bò Số vân giao thoa cực tiểu quan sát được?? Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giữa 2 vân liên tiếp cùng màu với vân trung tâm trên màn quan sát có bao nhiêu vân màu vàng? Bài tập Sóng cơ 0
Muộn Trong thời gian t = 2 (s) kể từ lúc (P) có tọa độ x = 0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại Bài tập Sóng cơ 5
Phan Đức Hiếu Vị trí nào sau đây là tọa độ của vân tối thứ 1 Bài tập Sóng cơ 10
L Khoảng cách lớn nhất từ $S_{1}$ đến C khi C nằm trên một vân giao thoa cực đại là? Bài tập Sóng cơ 7
H Muốn M nằm trên vân lõm thì phải dịch chuyển nguồn $S_{2}$ dọc theo đường nối $S_{1},S_{2}$....... Bài tập Sóng cơ 7
S Nếu Q nằm trên vân cực đại thì x có giá trị lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 4
N Tại vị trí vân sáng bậc 12 của ánh sáng tím $\lambda =0,4\mu m$ có thêm bao nhiêu vân sáng của các b Bài tập Sóng cơ 2
Tăng Hải Tuân $M$, $N$ nằm một phía đối với trung điểm $AB$. Số vân giao thoa cực đại trên $MN$? Bài tập Sóng cơ 3
Hải Quân Số gợn lồi và lõm xuất hiện giữa hai điểm S1S2 là: Bài tập Sóng cơ 2
L Tính số gợn lồi Bài tập Sóng cơ 0
superstar Tính tần số họa âm bậc hai của nốt đồ Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top