Thể tích máu trong cơ thể?

Bài toán
$_{11}Na^{24}$ là một chất phóng xạ $\beta ^{-}$ có chu kỳ bán rã $T = 15$ giờ. Để xác địng thể tích máu trong cơ thể, người ta tiêm vào trong máu một người $10cm^{3}$ một dung dịch chứa Na với nồng độ $10^{-3}\dfrac{mol}{l}$. Sau 6 giờ người ta lấy ra $10cm^{3}$ máu và tìm thấy $1,875.10^{-8}mol$ của Na. Giả thiết với thời gian trên thì chất phóng xạ phân bố đều, thể tích máu trong cơ thể?
A. $3,8l$
B. $5l$
C. $4l$
D. $3,5l$
 
Bài toán
$_{11}Na^{24}$ là một chất phóng xạ $\beta ^{-}$ có chu kỳ bán rã $T = 15$ giờ. Để xác địng thể tích máu trong cơ thể, người ta tiêm vào trong máu một người $10cm^{3}$ một dung dịch chứa Na với nồng độ $10^{-3}\dfrac{mol}{l}$. Sau 6 giờ người ta lấy ra $10cm^{3}$ máu và tìm thấy $1,875.10^{-8}mol$ của Na. Giả thiết với thời gian trên thì chất phóng xạ phân bố đều, thể tích máu trong cơ thể?
A. $3,8l$
B. $5l$
C. $4l$
D. $3,5l$
Số mol Na tiêm vào $n=C_{M}.V=10^{-5} mol$
$\dfrac{1,875.10^{-8}}{V}=\dfrac{10^{-5}}{V_{o}}.2^{-\dfrac{6}{15}}$
suy ra $\dfrac{1,875.10^{-8}}{10.10^{-3}}=\dfrac{10^{-5}}{V_{o}}.2^{-\dfrac{6}{15}}$
suy ra $V_{o}=4l$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Thể tích máu người được tiêm khoảng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Bài tập về thể tích máu của một người Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
G Tìm thể tích He sinh ra trong thời gian t=T Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Tùng333 Thể tích khí Heli được sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dreamhigh315 Thể tích (đktc) của lượng khí hiđrô được tạo ra nhờ phản ứng $(1)$ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
K Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra sau đó là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Joyka Tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
proboyhinhvip Thời gian hạt $\alpha $bay trong vùng từ trường có thể là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
๖ۣۜßřεαќ ๖ۣۜΘΰя Với lọ dung dịch trên thì có thể tiêm cho Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
G Góc x giữa chuyển động cáo hạt $\alpha$ có thể bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dtdt95 Nếu tổng hợp hêli từ 1g liti thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi 1 khối lượng nước ở $0^0 C $ là : Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
D Tốc độ tích tụ của trầm tích ở biển Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1

Quảng cáo

Top