Tính tỉ số động năng Wđ1/Wđ2 của hai con lắc tại thời điểm gặp nhau lần thứ 3

Bài toán
Hai chất điểm có khối lượng gấp đôi nhau ($m_1 = 2m_2$) dao động điều hoà trên hai đường thẳng song song, sát nhau với các biên độ bằng nhau và bằng 8cm, vị trí cân bằng của chúng nằm sát nhau. Tại thời điểm $t_0 = 0$, chất điểm m1 chuyển động nhanh dần qua li độ 4 3cm , chất điểm m2 chuyển động ngược chiều dương qua vị trí cân bằng. Tại thời điểm t chúng gặp nhau lần đầu tiên trong trạng thái chuyển động ngược chiều nhau qua li độ $x = - 4cm$. Tính tỉ số động năng Wđ1/Wđ2 của hai con lắc tại thời điểm gặp nhau lần thứ 3 là:
A. 0,72
B. 0,75
C. 1,5
D. 1,41

Ai cho mình cách lm dạng này với :)
 
Vật m1 và m2 bắt đầu chuyển động cùng chiều âm
vật m1 đi hết $\dfrac{T_{1}}{4}$ và vật m2 đi hết $\dfrac{5T_{2}}{12}$ thì 2 vật gặp nhau tại x= -4
ta có
$\dfrac{T_{1}}{4}$ = $\dfrac{5T_{2}}{12}$
$\Rightarrow \omega _{2} = \dfrac{5\omega _{1}}{3}$
ta có
$W_{2}=\dfrac{1}{2}m_{2}\dfrac{25v_{1}^{2}}{9}$
$W_{1}=\dfrac{1}{2}2m_{2}v_{1}^{2}$
do 2 vật gặp nhau tại một điểm nên tỉ lệ đó bằng $\dfrac{W_{1}}{W_{2}}$=0.72
 
Vật m1 và m2 bắt đầu chuyển động cùng chiều âm
vật m1 đi hết $\dfrac{T_{1}}{4}$ và vật m2 đi hết $\dfrac{5T_{2}}{12}$ thì 2 vật gặp nhau tại x= -4
ta có
$\dfrac{T_{1}}{4}$ = $\dfrac{5T_{2}}{12}$
$\Rightarrow \omega _{2} = \dfrac{5\omega _{1}}{3}$
ta có
$W_{2}=\dfrac{1}{2}m_{2}\dfrac{25v_{1}^{2}}{9}$
$W_{1}=\dfrac{1}{2}2m_{2}v_{1}^{2}$
do 2 vật gặp nhau tại một điểm nên tỉ lệ đó bằng $\dfrac{W_{1}}{W_{2}}$=0.72
Bạn ak chúng không chỉ gặp nhau tại 1 điểm mà còn các điểm khác nữa cần tìm dc thời điểm lần 3 chúng gặp nhau chứ :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
F Hãy tính tỉ số q1/q2 ? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tính tỉ số q1/q2?? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính tỉ số q1/q2 Bài tập Dao động cơ 0
bluecat Tính tỉ số động năng của M và thế năng của N Bài tập Dao động cơ 2
Spin9x Tính tỉ số biên độ sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
H Tính tỉ số tốc độ của hai chất điểm khi chúng gặp nhau Bài tập Dao động cơ 1
sparkling_star Tính tỉ số điện tích của con lắc đơn trong điện trường Bài tập Dao động cơ 2
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
thẳng tiến tớ FTU Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N. Tính m Bài tập Dao động cơ 8
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
H Tính Vo ? Bài tập Dao động cơ 5
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
truhiki Tính khối lượng m của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
M Tính I trong mạch RLC thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
SFW02.8 Tính tiêu cự của thấu kính Bài tập Dao động cơ 0
Đông Hoa Đế Quân Tính vận tốc $v_0$ Bài tập Dao động cơ 2
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
honganle99 Tính biên độ góc $\alpha _0$? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
T Tính thời gian trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 1
H Tính công suất trên mạch LC Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Tính từ lúc $t=0$, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất vào thời điểm nào Bài tập Dao động cơ 4
giolanh Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần thất Bài tập Dao động cơ 1
V Tính thời gian t kể từ lúc vật bắt đầu trượt đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
Bibubo225 Tính chu kì dao động của con lắc 2 Bài tập Dao động cơ 0
H Tại thời điểm vật cách vị trí cân bằng 6cm, sau đó 0,5s vật có tốc độ 16π. Tính A Bài tập Dao động cơ 1
minhlamdc Tính khoảng cách từ O đến vị trí vật dừng lại? Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Hương Ly Tính quãng đường vật $m_2$ đi được từ khi thả đế khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 5
caybutbixanh Tính quãng đường mà $m_1$ đi được sau $\frac{41}{60}$ giây kể từ khi thả Bài tập Dao động cơ 4
iori198 Tính hiệu số pha của 2 dao động Bài tập Dao động cơ 3
K Tính biên độ dao động CLLX. Bài tập Dao động cơ 1
K Tính công suất trung bình của lực đàn hồi. Bài tập Dao động cơ 4
CrapWolf Tính từ lúc t=0, thời điểm mà hai dây treo song song với nhau lần thứ 3 xấp xỉ là Bài tập Dao động cơ 16
nobi nobisuke Tmin tính từ lúc bắt đầu chuyển động tốc độ tương đối giữa chúng lớn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Học Lý Vận tốc trung bình tính từ thời điểm ban đầu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần thứ 2 là Bài tập Dao động cơ 9
N Tính lực tác dụng vào B khi m có li độ 3cm Bài tập Dao động cơ 4
K Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi động năng bằng thế năng đến khi động năng đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top