Năng lượng phản ứng phân hạch tỏa ra dưới dạng

Bài toán
Năng lượng phản ứng phân hạch tỏa ra dưới dạng động năng các
A. proton
B. nơtron
C. electron
D. các mảnh sản phẩm
 
Bài toán
Năng lượng phản ứng phân hạch tỏa ra dưới dạng động năng các
A. proton
B. nơtron
C. electron
D. các mảnh sản phẩm
Đáp án là dưới dạng động năng của các mảnh sản phẩm. D
các notron chỉ duy trì quá trình thôi chứ động năng của nó không phải là phần lớn! Các mảnh có tốc độ và vận tốc cao sau phản ứng nên mang phần lớn năng lượng dưới dạng động năng.!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Lacho Tính năng lượng tỏa ra, thu vào của phản ứng hạt nhân Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 2
Lacho Tính năng lượng tỏa ra, thu vào của phản ứng hạt nhân Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 0
D Những phần tử nào có đóng góp năng lượng lớn nhất khi xảy ra phản ứng? Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
N Phản ứng tỏa hay thu năng lượng? Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 2
M Chọn câu đúng : Động năng của các hạt nhân tạo thành trong phóng xạ hạt nhân Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 0
NTH 52 Động năng của hạt nào lớn hơn cả? Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 2
P Từ định nghĩa đơn vị khối lượng nguyên tử u suy ra khối lượng của hạt nhân $6C12$ Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
K Khối lượng riêng của các hạt nhân khác nhau thì Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 4
M Bộ phận nào sau đây không cần phải có trong lò phản ứng hạt nhân Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
Huy Nguyễn Để thực hiên phản ứng nhiệt hạch, cân có đk mật độ hạt nhân đủ lớn Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
D Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phản ứng phân hạch? Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
D Phát biểu nào sai khi nói về phản ứng hạt nhân? Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
sparkling_star Thanh điều khiển trong lò phản ứng hạt nhân. Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 2

Quảng cáo

Top