Bước sóng của nguồn sáng là

Bài toán
Trong thí nghiêm Young, nguồn sáng gồm hai ánh sáng đơn sắc cứ bước sóng $\lambda _{1}$ và $\lambda _{2}$ có liên hệ với nhau theo tỉ lệ $\lambda _{2}=1,5\lambda _{1}$. Biết khoảng cách giữa hai khe là $a=1,5mm$, khoảng cách giữa hai khe đến màn quan sát là $D=2m$. Thực nghiệm xác định giữa hai vân cùng màu với vân trung tâm nằm đối xứng và gần với vân trung tâm nhất có hoảng cách là $3,5mm$. Bước sóng của nguồn sáng là
A. $\lambda _{1}=0,4563\left(\mu m\right), \lambda _{2}=0,6845\left(\mu m\right)$
B. $\lambda _{1}=0,4375\left(\mu m\right), \lambda _{2}=0,6563\left(\mu m\right)$
C. $\lambda _{1}=0,5031\left(\mu m\right), \lambda _{2}=0,7574\left(\mu m\right)$
D. $\lambda _{1}=0,4102\left(\mu m\right), \lambda _{2}=0,6153\left(\mu m\right)$
 
Last edited:
Bài toán
Trong thí nghiêm Young, nguồn sáng gồm hai ánh sáng đơn sắc cứ bước sóng $\lambda _{1}$ và $\lambda _{2}$ có liên hệ với nhau theo tỉ lệ $\lambda _{2}=1,5\lambda _{1}$. Biết khoảng cách giữa hai khe là $a=1,5mm$, khoảng cách giữa hai khe đến màn quan sát là $D=2m$. Thực nghiệm xác định giữa hai vân cùng màu với vân trung tâm nằm đối xứng và gần với vân trung tâm nhất có hoảng cách là $3,5mm$. Bước sóng của nguồn sáng là
A. $\lambda _{1}=0,4563\left(\mu m\right), \lambda _{2}=0,6845\left(\mu m\right)$
B. $\lambda _{1}=0,4375\left(\mu m\right), \lambda _{2}=0,6563\left(\mu m\right)$
C. $\lambda _{1}=0,5031\left(\mu m\right), \lambda _{2}=0,7574\left(\mu m\right)$
D. $\lambda _{1}=0,4102\left(\mu m\right), \lambda _{2}=0,6153\left(\mu m\right)$
Làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này như sau:
theo giả thiết thì 3,5 mm chính là 2i!
Và $\Delta 1$/$\Delta 2$ =K2/K1=2/3, nên vị trí trùng nhau đầu tiên là vân thứ ba của $\Delta 1$ vafdo đó nên:
$\dfrac{\Delta 1 .D}{a}.3$ =3,5.10^-3/2
Đáp án là B
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Mến Bước sóng của một trong hai bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 4
Nguyễn Đình Huynh Bước sóng của bức xạ màu cam là Bài tập Sóng ánh sáng 1
loveparadise1510 Bước sóng của λ2 là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Chiếu bằng bức xạ có bước sóng lambda 3= 200m thì vận tốc cực đại của quang điện tử là: Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hải Quân Hỏi có thể tìm được bao nhiêu bước sóng của các bức xạ khác? Bài tập Sóng ánh sáng 4
apple13197 Tính bước sóng của bức xạ trên Bài tập Sóng ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là Bài tập Sóng ánh sáng 1
datanhlg Bước sóng của bức xạ có phương và tia ló song song DC? Bài tập Sóng ánh sáng 2
Mai Bò Bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0.76 \mu m$ còn có bao nhiêu vân sáng n Bài tập Sóng ánh sáng 2
binhngoc96 Bước sóng của những bức xạ đó? Bài tập Sóng ánh sáng 1
rainmeteror Bước sóng của bức xạ này là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
L Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
L Trên màn quan sát, ở cùng một phía so với vân trung tâm, vân tối thứ 5 của bức xạ có bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Trong một chất lỏng có chiết suất đối với ánh sáng này là 1,5 thì bước sóng của ánh sáng này bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
banana257 Bước sóng của bức xạ thứ hai bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Bước sóng dài thứ hai của dãy Laiman và Banme là Bài tập Sóng ánh sáng 2
LeLinh Tìm bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Tìm bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Tìm bước sóng của nguồn phát Bài tập Sóng ánh sáng 3
N Tiêu cự của thấu kính ứng với bước sóng $\lambda _{2}$ bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
NTH 52 Bước sóng của ánh sáng là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Bước sóng của $\lambda _{2}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 4
tkvatliphothong Tính góc trông khoảng vân và bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 2
triminhdovip137 Tìm bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Bước sóng của $\lambda_2$ là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
dtdt95 Số vân của bức xạ ${\lambda}_1$ và của bức xạ ${\lambda}_2$ lệch nhau 3 vân,bước sóng ${\lambda}_2$? Bài tập Sóng ánh sáng 3
N Còn có vân sáng của ánh sáng đơn sắc có bước sóng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 1
tkvatliphothong Giá trị của bước sóng thứ nhất có thể là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 3
tkvatliphothong Tìm bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 4
Sao Mơ Tiêu cự của thấu kính ứng với bước sóng $\lambda _{2}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 5
T Tìm bước sóng của $\lambda_2$ khi biết số vân của bức xạ $\lambda_1 $ Bài tập Sóng ánh sáng 1
NTH 52 Vân sáng của bức xạ có bước sóng nhỏ nhất? Bài tập Sóng ánh sáng 2
C Tìm bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm. Bài tập Sóng ánh sáng 0
dreamhigh315 Bước sóng của bước xạ thứ $2$ là $\lambda_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Bài toán trùng vân tìm bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tích Chu Bước sóng ánh sáng không thể có giá trị nào dưới đây? Bài tập Sóng ánh sáng 5
P Bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 4
I Trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thực hành đo bước sóng ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
Q Bước sóng $\lambda_2$ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 2
judyhuyen17498 Bức xạ đơn sắc có bước sóng nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
thần lực vương Giao thoa sóng ánh sáng hai bước xạ Bài tập Sóng ánh sáng 0
BlackWolf25 Bước sóng ánh sáng màu đỏ dùng trong thí nghiệm là Bài tập Sóng ánh sáng 1
khanhtrinh97 Số vân sáng đỏ và bước sóng ánh sáng lục là Bài tập Sóng ánh sáng 7
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng $\lambda $ có giá trị là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hoàng Phong Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là Bài tập Sóng ánh sáng 2
cuonghp96 Bước sóng ánh sáng bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
S Tính bước sóng λ2 Bài tập Sóng ánh sáng 4
datanhlg Bước sóng cần tìm là? Bài tập Sóng ánh sáng 4
cuonghp96 Bước sóng $\lambda _3$ là Bài tập Sóng ánh sáng 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top