Biên độ $A_2$ không thể nhận giá trị nào?

Bài toán
Có 3 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là $x_1=16\cos \left(\omega t-\dfrac{5\pi }{16}\right)$, $x_2=A_{2}\cos \left(\omega t+\dfrac{3\pi }{16}\right)$, $x_3=5\cos \left(\omega t+\varphi \right)$. Biết dao động tổng hợp có biên độ $A= 25cm$. Biên độ $A_2$ không thể nhận giá trị nào.
A. 15cm
B. 10cm
C. 20cm
D. 25cm
 
Dễ thấy $x_{1}$ và $x_{2}$ vuông pha $\Rightarrow$ $A_{12}$= $\sqrt{16^{2}+A_{2}^{2}}$ $\Rightarrow$ $\sqrt{16^{2}+A_{2}^{2}}$ +5 $\geq 25$ $\Rightarrow$ $A_{2}\geq 12$ $\Rightarrow$ Chọn B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
Fờ Tu Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Dao động điều hòa cùng vật nhỏ khi không còn lực F tác dụng có biên độ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
T Biên độ A2 không thể nhận giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 2
T Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ ? Bài tập Dao động cơ 0
H Tìm điều kiện của biên độ để tồn tại thời điểm khoảng cách giữa hai vật không đổi Bài tập Dao động cơ 1
To_Be_The_Best Điều kiện của biên độ A để dây không đứt ? Bài tập Dao động cơ 2
L Để hệ thống không bị rơi thì vật nặng dao động theo phương thẳng đứng với biên độ không quá Bài tập Dao động cơ 1
Nắng Biên độ dao động tối đa để dây không bị chùng. Bài tập Dao động cơ 3
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
Đạt QH Bài toán biên độ lò xo Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Biên độ của dao động 1 là Bài tập Dao động cơ 6
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị ban đầu của biên độ $A_2$ là Bài tập Dao động cơ 1
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
billnhat Biên độ cuối cùng trước khi dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
Geni Nguyễn Biên độ giao động B có giá trị cực đại khi A bằng? Bài tập Dao động cơ 2
cỏ hồng Cho ba dao động điều hòa cùng biên độ Bài tập Dao động cơ 6
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
Q Biên độ A bằng Bài tập Dao động cơ 7
minhanhmia Biên độ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 7
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
0 Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ khoảng Bài tập Dao động cơ 17
S Điều kiện biên độ để vật dao động Bài tập Dao động cơ 0
H Sau khi ngừng tác dụng lực thì biên độ là gì? Bài tập Dao động cơ 3
trangconan123 Vật sẽ dao động với chu kì và biên độ góc là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 6
A Lò xo có biên độ là? Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm biên độ A Bài tập Dao động cơ 1
Q Biên độ dao động là? Bài tập Dao động cơ 7
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của chất điểm là? Bài tập Dao động cơ 3
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
T Độ cao và biên độ góc của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 1
T Khi đó biên độ góc của con lắc sau khi va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
T Biên độ dao động sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
T Biên độ góc cực đại $\alpha$ của con lắc đơn phải thỏa mãn điều kiện nào? Bài tập Dao động cơ 1
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
tritanngo99 Dao động của vật có biên độ Bài tập Dao động cơ 1
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top