Tốc độ cực đại của quang electron có giá trị

Bài toán
Công thoát của quang điện tử đối với Canxi là $1,65625eV$. Chiếu vào bề mặt tấm Canxi một bức xạ có bước sóng $\lambda=6.10^{-11}\left(m\right)$. Tốc độ cực đại của quang electron có giá trị
A. $8,2829.10^7 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
B. $8,5321.10^7 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
C. $2,6981.10^8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
D. $2,1064.10^8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
P/s: Câu này mình nghĩ là cực kì cơ bản chỉ cần dùng $W_{đmax}=\dfrac{mv^2}{2}$ là ra đáp án B nhưng khi xem lời giải thì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này lại tính $W_{đmax}$ theo kiểu thuyết tương đối hẹp và ra đáp án A. Ai giải thích hộ mình với :confused:
 
Bài toán
Công thoát của quang điện tử đối với Canxi là $1,65625eV$. Chiếu vào bề mặt tấm Canxi một bức xạ có bước sóng $\lambda=6.10^{-11}\left(m\right)$. Tốc độ cực đại của quang electron có giá trị
A. $8,2829.10^7 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
B. $8,5321.10^7 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
C. $2,6981.10^8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
D. $2,1064.10^8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
P/s: Câu này mình nghĩ là cực kì cơ bản chỉ cần dùng $W_{đmax}=\dfrac{mv^2}{2}$ là ra đáp án B nhưng khi xem lời giải thì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này lại tính $W_{đmax}$ theo kiểu thuyết tương đối hẹp và ra đáp án A. Ai giải thích hộ mình với :confused:
Chắc là giải đánh nhầm đáp án đấy! Thể loại này chỉ có cơ học cổ điển thôi! Đán án B mà!
 
Bạn xem lại sgk đi
vật có khối lượng nghỉ m0 chuyển động với vận tốc v sẽ có động năng bằng
$W_{d}=E-E_{0}=\left(m-m_{0}\right)c^{2}=m_{0}c^{2}\left(\dfrac{1}{\sqrt{1-\dfrac{v^{2}}{c^{2}}}}-1\right)$
ra đáp án A. đấy
 
Bài toán
Công thoát của quang điện tử đối với Canxi là $1,65625eV$. Chiếu vào bề mặt tấm Canxi một bức xạ có bước sóng $\lambda=6.10^{-11}\left(m\right)$. Tốc độ cực đại của quang electron có giá trị
A. $8,2829.10^7 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
B. $8,5321.10^7 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
C. $2,6981.10^8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
D. $2,1064.10^8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
P/s: Câu này mình nghĩ là cực kì cơ bản chỉ cần dùng $W_{đmax}=\dfrac{mv^2}{2}$ là ra đáp án B nhưng khi xem lời giải thì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này lại tính $W_{đmax}$ theo kiểu thuyết tương đối hẹp và ra đáp án A. Ai giải thích hộ mình với :confused:
Bạn cần quan sát các đáp án ở đây v lớn đáng kể so với c cho nên không thể áp dụng ct cổ điển tính động năng dc vì bản chất của công thức đó là lấy gần đúng từ ct Wđ=(m-m0)c^2 khi v<:)
 
Bài toán
Công thoát của quang điện tử đối với Canxi là $1,65625eV$. Chiếu vào bề mặt tấm Canxi một bức xạ có bước sóng $\lambda=6.10^{-11}\left(m\right)$. Tốc độ cực đại của quang electron có giá trị
A. $8,2829.10^7 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
B. $8,5321.10^7 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
C. $2,6981.10^8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
D. $2,1064.10^8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
P/s: Câu này mình nghĩ là cực kì cơ bản chỉ cần dùng $W_{đmax}=\dfrac{mv^2}{2}$ là ra đáp án B nhưng khi xem lời giải thì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này lại tính $W_{đmax}$ theo kiểu thuyết tương đối hẹp và ra đáp án A. Ai giải thích hộ mình với :confused:
Ta có: $\dfrac{hc}{\lambda }=A+\dfrac{mv^{2}}{2}$. Ta sẽ được đáp án B. Bạn làm thử theo công thức này xem sao, nếu không được thì mình trình bày cách khác.
 
Last edited:
Ta có: $\dfrac{hc}{\lambda }=A+\dfrac{mv^{2}}{2}$. Ta sẽ được đáp án B. Bạn làm thử theo công thức này xem sao, nếu không được thì mình trình bày cách khác.
Đáp án là A nên mình mới thắc mắc, vì đa số những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 kiểu này m đều làm theo kiểu bình thường giống bạn và chưa bg sai nhưng lần này chả hiểu sao lại khác :oops:
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Tốc độ của electron trên quỹ đạo dừng thứ ba là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Tốc độ góc trong mẫu nguyên tử hydro Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
K Tỉ số giữa tốc độ của electron quang điện trên quĩ đạo K và quĩ đạo M . Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo N và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo L Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Tốc độ của electrôn tăng tốc qua hiệu điện thế $10^5$ V là bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Để giảm tốc độ này xuống $8.10^6 m/s$ phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
sooley Tỉ số giữa tốc độ góc của electron trên quỹ đạo K và trên quỹ đạo M bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Tốc độ êlectron tới anốt ban đầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Khi nhảy lên quỹ đạo$M$. electron có tốc độ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
D Tính vận tốc cực đại của quang điện tử? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Hải Quân Khi vừa ra khỏi tụ điện vec tơ vận tốc hợp với véc tơ vận tốc ban đầu một góc Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
iphodtv Vận tốc cực đại của quang điện tử là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
apple13197 Vận tốc nhỏ nhất và vận tốc lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Enzan Tính công cần thiết để tăng tốc electron từ trạng thái nghỉ đến vận tốc $0,5c$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
V Vận tốc electron quanh hạt nhân Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
V Hãy xác định vận tốc góc của electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân trên quỹ đạo này Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đá Tảng Tìm bước sóng $\lambda$ và vận tốc ban đầu cực đại của quang electron. Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Đ Để các êlectron có vận tốc ban đầu cực đại là $\sqrt{2} v$thì phải chiếu bức xạ có bước sóng bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Tỉ số các vận tốc cực đại của các êlectron đến anốt và các êlectron quang điện bứt ra khỏi catot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
S Nếu dùng chùm sáng có tần số 3f thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
S Tỉ số các vận tốc cực đại của các êlectron đến anốt (của ống tia X) và các êlectron quang điện bứt Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
ShiroPin Một hạt có động năng tương đối tính gấp hai lần động năng cổ điển. Vận tốc của hạt đó bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
KSTN_BK_95 Tính tỷ lệ vận tốc của các bước sóng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
HuyGooner Tính vận tốc cực đại của e khi đập vào anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
rainmeteror Vận tốc ban đầu cực đại tỷ lệ $v_1:v_2:v_3=3:k:1$. Trong đó k bằng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Khi hiệu điện thế giửa anot và catot bằng $-0.52 V $ thì vận tốc cực đại của quang electron tại anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
levietnghials Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron thoát ra từ catôt bằng: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Vận tốc của êlectron trong nguyên tử Hidro Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đ Nếu chiếu đồng thời 2 bức xạ trên thì hiệu điện thế hãm có độ lớn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
O Xác định độ lớn và chiều vecto cảm ứng từ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
BoythichFAP Tính cường độ dòng điện? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
datanhlg Lực này có độ lớn là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
đắc toàn Công suất ánh sáng ứng với độ nhạy này có giá trị nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Halerm Dép Độ lớn của hiệu điện thế hãm là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
banana257 Tìm độ lệch theo phương điện trường của electron sau khi nó dịch chuyển theo 5cm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Nhiệt độ bản đối catot tăng thêm bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
I Tính độ sâu cực đại của vết cắt bằng laze Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Chùm sáng có đường kính 0,9mm. Cường độ chùm sáng là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
H Hỏi sau 1 phút, nhiệt độ của bản đối catot tăng thêm bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
adamdj Cường độ dòng điện chạy trong ống khi ống goạt động Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
adamdj Nhiệt độ của nước khi vừa ra khỏi ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
kiemro721119 Tính công thoát và độ tăng diệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện giữa hai lần chiếu. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Tìm độ lớn cảm ứng từ B của từ trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Hải Quân Động năng cực đại của electron khi đập vào anôt là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 16
T Hiệu suất phát quang cực đại của đèn ba phổ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
dhdhn Giá trị cực đại của v là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Động năng cực đại của quang e khi tới anốt có giá trị nào sau đây Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
H Động năng cực đại của electron khi đập vào anot là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top