C biến thiên Chọn hệ thức đúng giữa R và L

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u_{AB} = U_0\cos \left(\omega t\right)$ vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp với Cbiến thiên. Điều chỉnh điện dung C của tụ sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp tức thời cực đại trên R là 12a. Biết khi điện áp tức thời hai đầu mạch là 16a thì điện áp tức thời hai đầu tụ là 7a. Chọn hệ thức đúng:
A. $4R=3L$
B. $3R=4L$
C. $R=2L$
D. $2R=L$
 
Đặt điện áp xoay chiều uAB = U0cos(ω. T) vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp với Cbiến thiên. Điều chỉnh điện dung C của tụ sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp tức thời cực đại trên R là 12a. Biết khi điện áp tức thời hai đầu mạch là `16a thì điện áp tức thời hai đầu tụ là `7a. Chọn hệ thức đúng:
$A. 4R=3L$
$B. 3R=4L$
$C. R=2L$
$D. 2R=L$
Ai làm giùm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với, cảm ơn nhiều
 
Ai làm giùm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với, cảm ơn nhiều
Ta có $u_m=u_{RL}+u_c\Rightarrow u_{RL}=9a$
$u_m=u_{RL}+u_c\Rightarrow u_{RL}=9a$
Vi C thay đổi để điện áp 2 đầu tụ cực đại nên:
$ \dfrac{1}{U_R^{2}}=\dfrac{1}{U_{RL}^{2}}+\dfrac{1}{U_m^{2}}; \left(\dfrac{u_{RL}}{U_{RL}}\right)^{2}+\left(\dfrac{u_m}{U_m}\right)^{2}=1$
(các giá trị u là tức thời; U là các giá trị tức thời cực đại)
Thay các giá trị vào hệ trên ta có:
$U_{RL}=15a;U_m=20a\Rightarrow U_L=9a\Rightarrow 3R=4Z_L$
 
Ta có $u_m=u_{RL}+u_c\Rightarrow u_{RL}=9a$
$u_m=u_{RL}+u_c\Rightarrow u_{RL}=9a$
Vi C thay đổi để điện áp 2 đầu tụ cực đại nên:
$ \dfrac{1}{U_R^{2}}=\dfrac{1}{U_{RL}^{2}}+\dfrac{1}{U_m^{2}}; \left(\dfrac{u_{RL}}{U_{RL}}\right)^{2}+\left(\dfrac{u_m}{U_m}\right)^{2}=1$
(các giá trị u là tức thời;U là các giá trị tức thời cực đại)
Thay các giá trị vào hệ trên ta có:
$U_{RL}=15a;U_m=20a\Rightarrow U_L=9a\Rightarrow 3R=4Z_L$
Cảm ơn bạn rất nhiều
Chi tiết giải thế này k bạn
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L C biến thiên Chọn hệ thức đúng... Bài tập Điện xoay chiều 0
huynhcashin Lệch pha Chọn hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 19
T Chọn hệ thức sai trong các nhận xét sau? Bài tập Điện xoay chiều 1
Oneyearofhope C biến thiên Chọn đáp án đúng về mối liên hệ giữa $\varphi _1$ và $\varphi_2$ Bài tập Điện xoay chiều 10
L Chọn đẳng thức đúng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty Chọn đáp án đúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin C biến thiên Chọn đáp án đúng Bài tập Điện xoay chiều 2
hao.baobinh10 R biến thiên Chọn đáp án đúng Bài tập Điện xoay chiều 1
Annapham95 MPĐ Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 10
Đ MPĐ Chọn câu đúng Bài tập Điện xoay chiều 4
tkvatliphothong Chọn kết luận đúng về thời các thời điểm $U_L, U_C, U_R$ đạt cực đại Bài tập Điện xoay chiều 9
tkvatliphothong Chọn phương án đúng về công suất trung bình Bài tập Điện xoay chiều 1
T L biến thiên Chọn phát biểu sai ? Bài tập Điện xoay chiều 4
thanhphuocphan L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
nhungsnow C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi C=Co là: Bài tập Điện xoay chiều 7
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
Phùng Tiến Hào Thay đổi f đến khi hệ số công suất mạch còn một nửa thì công suất của mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
G Tức thời Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 14
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
D Xác định hệ số công suất khi $R=\sqrt{3}R_1$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
trương vĩnh long Hệ số công suất của mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 4
T Hệ thức giữa ur, ul va U là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Khi đó ta có hệ thức Bài tập Điện xoay chiều 1
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
Đ Hệ số công suất của mạch ứng với f1, f2 là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
S Lệch pha Khi các điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau góc 90 độ thì hệ số tự cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
X Truyền tải điện Hỏi tại trạm phát người ta đã đặt một biến áp có hệ số là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
QS. Nguyễn Minh Đức Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 7
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
caybutbixanh Hệ số công suất của đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ số công suất toàn mạch lúc này gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ thức liên hệ giữa R và C là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tỉ số hệ số tự cảm của cuộn dây 1 và 2 là Bài tập Điện xoay chiều 3
L Mối quan hệ giữa $Z_L$ và $R$ Bài tập Điện xoay chiều 4
shochia Hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
shochia Hệ số công suất của mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Hệ số tiêu thụ của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Hệ số công suất có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 5
O MPĐ Hệ số công suất của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
BoythichFAP R biến thiên Hệ số công suất mạch chính gần? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top