Vận tốc dao động tại điểm B trong sóng cơ

Bài toán
Câu 40: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn uS1 = uS2 = 4cos(40πt) mm, tốc độ truyền sóng là 120 cm/s. Gọi I là trung điểm của S1S2, lấy hai điểm A, B nằm trên S1, S2 lần lượt cách I một khoảng 0,5 cm và 2 cm. Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là $12\sqrt{3}$ cm/s thì vận tốc dao động tại điểm B có giá trị :
A. $4\sqrt{3}$
B. $-12\sqrt{3}$
C. $-12$
D. $12\sqrt{3}$
 
Mình nghĩ có cách suy luận khác như sau:
Ta tính được lamda bằng 6cm. Đây là hai nguồn cùng pha nên tại trung điểm I của nó thì I chắc chắn là một bụng. A cách bụng 0,5. B cách bụng 2 nên chúng dao động ngược pha nhau nên vận tốc trái dấu nhau! Mà khoảng cách từ A tới bụng gần nhất là I bằng 0,5. Trong khi đó khoảng cách tử B tới bụng gần nhất là 1(bụng này không phải I đâu nhé, nó là bụng kế tiếp) nên tốc độ(tức độ lớn) cũng khác nhau. Vậy nên đáp án là -12 NHÉ.!
 
$\lambda =6cm$
điểm A nằm cách nút gần nhất là $\dfrac{\lambda }{4}-\dfrac{\lambda }{12}=\dfrac{\lambda }{6}$ và nằm cùng 1 bó sóng với I
điểm B nằm cách nút gần nhất là $\dfrac{\lambda }{3}-\dfrac{\lambda }{4}=\dfrac{\lambda }{12}$ và nằm ở bó sóng bên cạnh bó sóng của I
vậy điểm dao động với biên độ $A\sqrt{3}$ và điểm B dao động với biên độ A, và hai điểm ngược pha nhau
ta có $\dfrac{v_{A}}{A_{A}}=-\dfrac{v_{B}}{A_{B}}$
suy ra vB=-12 cm/s chọn C.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Thì vận tốc dao động tại điểm B là Bài tập Sóng cơ 1
A Vận tốc dao động cực đại của một bụng sóng bằng Bài tập Sóng cơ 3
C Tại thời điểm t, vận tốc dao động phần tử tại A là 12cm/s thì vận tốc dao động phần tử tại B là Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Vận tốc dao động của phần tử tại N Bài tập Sóng cơ 1
Đ Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực tiểu khi Bài tập Sóng cơ 4
T Điểm M trên dây cách A 50 cm có vận tốc dao động là ....cm/s vào thời điểm t=0.15s Bài tập Sóng cơ 4
__Black_Cat____! Vận tốc dao điểm tại B Bài tập Sóng cơ 1
M Khi P qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc tương đối của P so với Q là ? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
Tích Chu Tìm vận tốc cực đại của điểm A. Bài tập Sóng cơ 1
Q Vận tốc của sóng tại thời điểm t Bài tập Sóng cơ 5
DaNoTuKy Tìm vận tốc trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 9
doanannguyen Vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
doanannguyen Vận tốc của N là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 20
N Xác định vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 4
Quan_Tham Tính vận tốc truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 3
Hải Quân Vận tốc truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
0 Tính vận tốc truyền sóng trên lò xo? Bài tập Sóng cơ 1
0 Tính vận tốc truyền sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
A Tỉ số giữa vận tốc cực đại của M và vận tốc truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
N Tính vận tốc truyền sóng, biết rằng vận tốc đó chỉ vào khoảng từ 0,8 m/s đến 1 m/s. Bài tập Sóng cơ 1
T Giữa $S_{1}S_{2}$ có 12 Hyperbol . Tìm vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số vận tốc của điểm P và Q Bài tập Sóng cơ 5
M Khi điểm N có gia tốc $30cm/s^2$ và đang chuyển động nhanh dần thì điểm M có vận tốc Bài tập Sóng cơ 1
LittlePrince97 Tốc độ với vận tốc Bài tập Sóng cơ 1
21653781 Vận tốc truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
Mai Bò Vận tốc sóng tại N ở thời điểm.... Bài tập Sóng cơ 0
H Vận tốc truyền sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 2
A Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Tìm vận tốc truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 8
091031103 Hãy tìm khoảng AB nếu biết rằng cứ nhiệt độ tăng thêm 1K thì vận tốc truyền âm tăng thêm 0,5m/s Bài tập Sóng cơ 1
thanh thương Tìm vận tốc sóng : Bài tập Sóng cơ 7
huynhcashin Giá trị của v và vận tốc truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
inconsolable Trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng.Tính vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là 12$\sqrt{3}$ cm/s thì vận tốc tại B là Bài tập Sóng cơ 1
P Vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 5
jeremy turner Tính vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 1
H Vận tốc truyền sóng có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 0
H Tìm vận tốc truyền sóng : Bài tập Sóng cơ 4
raudiep Vận tốc của điểm N tại thời điểm (t-1,1125) Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Vận tốc của N là Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là $12\sqrt{3} cm/s$ thì vận tốc tại B là: Bài tập Sóng cơ 3
inconsolable Vận tốc truyền sóng có thể là Bài tập Sóng cơ 1
D Khi độ cao của vật bằng $\dfrac{3}{4}$ độ cao cực đại tính từ vị trí thấp nhất thì vận tốc là? Bài tập Sóng cơ 2
little_bobanh Vận tốc truyền sóng trên dây là: Bài tập Sóng cơ 3
V Vận tốc của điểm N là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
liked Tại thời điểm vận tốc tại M là $-3\sqrt 3 \ cm/s$ thì vận tốc tại N là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 6
tkvatliphothong Sóng chạy theo chiều nào, vận tốc là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 2
Đá Tảng Tìm giá trị của vận tốc truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 2
Đá Tảng Tìm vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng. Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top