So với vị trí cũ, giàn khoan đã dịch chuyển cỡ bao nhiêu hải lý xác định x?

Bài toán:
Một rađa quân sự đặt trên mặt đất ở đảo Lý Sơn có tọa độ $15^{0}29^{'}B, 108^{0}12^{'}Đ$ phát tín hiệu ra sóng dài truyền thẳng đến vị trí giàn khoan HD981 có tọa độ $15^{0}29^{'}B,111^{0}12^{'}Đ$. Cho bán kính Trái Đất là $6400km$, tốc độ lan truyền sóng dài là $\dfrac{2\pi }{9}c$, và 1 hải lí bằng $1852m$. Sau đó giàn khoan này được dịch chuyển tới vị trí mới có tọa độ $15^{0}29^{'}B, x^{0}Đ$, Khi đó thời gian phát và thu sóng dài của rađa tăng thêm $0,ms$. So với vị trí cũ, giàn khoan đã dịch chuyển cỡ bao nhiêu hải lý xác định $x$?
A. 46 hải lí và $131^{0}12^{'}Đ$
B. 150 hải lí và $135^{0}35^{'}Đ$
C. 23 hải lí và $111^{0}35^{'}Đ$
D. 60 hải lí và $131^{0}12^{'}Đ$

p/s: Thực tế quá :v
đã sửa.
 
Last edited:
Bài toán:
Một rađa quân sự đặt trên mặt đất ở đảo Lý Sơn có tọa độ $15^{0}29^{'}B, 108^{0}12^{'}Đ$ phát tín hiệu ra sóng dài truyền thẳng đến vị trí giàn khoan HD981 có tọa độ $15^{0}29^{'}B,111^{0}12^{'}Đ$. Cho bán kính Trái Đất là $6400km$, tốc độ lan truyền sóng dài là $\dfrac{2\pi }{9}c$, và 1 hải lí bằng $1852m$. Sau đó giàn khoan này được dịch chuyển tới vị trí mới có tọa độ $15^{0}29^{'}B, x^{0}Đ$, Khi đó thời gian phát và thu sóng dài của rađa tăng thêm $0,4\mu s$. So với vị trí cũ, giàn khoan đã dịch chuyển cỡ bao nhiêu hải lý xác định $x$?
A. 46 hải lí và $131^{0}12^{'}Đ$
B. 150 hải lí và $135^{0}35^{'}Đ$
C. 23 hải lí và $111^{0}35^{'}Đ$
D. 60 hải lí và $131^{0}12^{'}Đ$

p/s: Thực tế quá :v
T nghĩ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 sai. Phải thời gian 0,4ms mới ra kết quả. Chỉ $\Delta s=v\Delta t$ thôi bạn, truyền thẳng mà.
Nếu sửa thế thì C.
 
Bài toán:
Một rađa quân sự đặt trên mặt đất ở đảo Lý Sơn có tọa độ $15^{0}29^{'}B, 108^{0}12^{'}Đ$ phát tín hiệu ra sóng dài truyền thẳng đến vị trí giàn khoan HD981 có tọa độ $15^{0}29^{'}B,111^{0}12^{'}Đ$. Cho bán kính Trái Đất là $6400km$, tốc độ lan truyền sóng dài là $\dfrac{2\pi }{9}c$, và 1 hải lí bằng $1852m$. Sau đó giàn khoan này được dịch chuyển tới vị trí mới có tọa độ $15^{0}29^{'}B, x^{0}Đ$, Khi đó thời gian phát và thu sóng dài của rađa tăng thêm $0,4\mu s$. So với vị trí cũ, giàn khoan đã dịch chuyển cỡ bao nhiêu hải lý xác định $x$?
A. 46 hải lí và $131^{0}12^{'}Đ$
B. 150 hải lí và $135^{0}35^{'}Đ$
C. 23 hải lí và $111^{0}35^{'}Đ$
D. 60 hải lí và $131^{0}12^{'}Đ$

p/s: Thực tế quá :v
$0,4 \mu s $ so với cái 1,58ms thì quá bé. Tính đi tính lại nó chả đi cách vị trí cũ là bao :3
 
Bài toán:
Một rađa quân sự đặt trên mặt đất ở đảo Lý Sơn có tọa độ $15^{0}29^{'}B, 108^{0}12^{'}Đ$ phát tín hiệu ra sóng dài truyền thẳng đến vị trí giàn khoan HD981 có tọa độ $15^{0}29^{'}B,111^{0}12^{'}Đ$. Cho bán kính Trái Đất là $6400km$, tốc độ lan truyền sóng dài là $\dfrac{2\pi }{9}c$, và 1 hải lí bằng $1852m$. Sau đó giàn khoan này được dịch chuyển tới vị trí mới có tọa độ $15^{0}29^{'}B, x^{0}Đ$, Khi đó thời gian phát và thu sóng dài của rađa tăng thêm $0,4\mu s$. So với vị trí cũ, giàn khoan đã dịch chuyển cỡ bao nhiêu hải lý xác định $x$?
A. 46 hải lí và $131^{0}12^{'}Đ$
B. 150 hải lí và $135^{0}35^{'}Đ$
C. 23 hải lí và $111^{0}35^{'}Đ$
D. 60 hải lí và $131^{0}12^{'}Đ$

p/s: Thực tế quá :v
Chuẩn rồi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này t cũng nghĩ là phải đổi lại cái thời gian.
Nếu là $0,4ms$ thì làm thế này.
Thời gian sóng truyền tới và nhận về tăng $0,4ms$ nên cái thời gian sóng truyền từ vị trí cũ đến vị trí mới nó chỉ tăng $0,2ms$. Do đó khoảng cách dịch chuyển của giàn khoan là:
$\Delta s=v.\Delta t=41887,9\left( m\right)=22,6$ (hải lí).
Đến đây có thể chọn được C. nhưng mà mình nghĩ cái hay là ở chỗ xác định kinh độ sau ấy :)
Vĩ độ là $15^{0}29^{'}B$ nên bán kính của đường tròn vĩ tuyến là:
$R_1=R\cos \left(15^{0} 29^{'} \right)=6167,73.10^3 \left(m \right)$
Do vĩ độ vẫn không thay đổi nên $\Delta s$ chính bằng độ dài cung thay đổi trên đường tròn suy ra:
$\Delta \varphi =\dfrac{\Delta s}{R}=6,79145.10^{-3} rad=23^0 20'$
Nên: $x=111^012'+23'=111^035'Đ$.
Đề này ở đâu vậy cậu? Đúng là HD 981 nó vào tất cả các môn rồi :)
 
Chuẩn rồi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này t cũng nghĩ là phải đổi lại cái thời gian.
Nếu là $0,4ms$ thì làm thế này.
Thời gian sóng truyền tới và nhận về tăng $0,4ms$ nên cái thời gian sóng truyền từ vị trí cũ đến vị trí mới nó chỉ tăng $0,2ms$ . Do đó khoảng cách dịch chuyển của giàn khoan là:
$\Delta s=v.\Delta t=41887,9\left( m\right)=22,6$ (hải lí).
Đến đây có thể chọn được C. nhưng mà mình nghĩ cái hay là ở chỗ xác định kinh độ sau ấy :)
Vĩ độ là $15^{0}29^{'}B$ nên bán kính của đường tròn vĩ tuyến là:
$R_1=R\cos \left(15^{0} 29^{'} \right)=6167,73.10^3 \left(m \right)$
Do vĩ độ vẫn không thay đổi nên $\Delta s$ chính bằng độ dài cung thay đổi trên đường tròn suy ra:
$\Delta \varphi =\dfrac{\Delta s}{R}=6,79145.10^{-3} rad=23^0 20'$
Nên: $x=111^012'+23'=111^035'Đ$.
Đề này ở đâu vậy cậu? Đúng là HD 981 nó vào tất cả các môn rồi :)
Nếu tớ không bị hớ thì đề này của thầy Nguyễn Trọng Duy ở Thanh Hóa :)
 
Chuẩn rồi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này t cũng nghĩ là phải đổi lại cái thời gian.
Nếu là $0,4ms$ thì làm thế này.
Thời gian sóng truyền tới và nhận về tăng $0,4ms$ nên cái thời gian sóng truyền từ vị trí cũ đến vị trí mới nó chỉ tăng $0,2ms$ . Do đó khoảng cách dịch chuyển của giàn khoan là:
$\Delta s=v.\Delta t=41887,9\left( m\right)=22,6$ (hải lí).
Đến đây có thể chọn được C. nhưng mà mình nghĩ cái hay là ở chỗ xác định kinh độ sau ấy :)
Vĩ độ là $15^{0}29^{'}B$ nên bán kính của đường tròn vĩ tuyến là:
$R_1=R\cos \left(15^{0} 29^{'} \right)=6167,73.10^3 \left(m \right)$
Do vĩ độ vẫn không thay đổi nên $\Delta s$ chính bằng độ dài cung thay đổi trên đường tròn suy ra:
$\Delta \varphi =\dfrac{\Delta s}{R}=6,79145.10^{-3} rad=23^0 20'$
Nên: $x=111^012'+23'=111^035'Đ$.
Đề này ở đâu vậy cậu? Đúng là HD 981 nó vào tất cả các môn rồi :)
Ban cho minh hoi ti ve cach xac dinh vi do tung do va cai goc do la goc nao dc không ban?
 
Chuẩn rồi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này t cũng nghĩ là phải đổi lại cái thời gian.
Nếu là $0,4ms$ thì làm thế này.
Thời gian sóng truyền tới và nhận về tăng $0,4ms$ nên cái thời gian sóng truyền từ vị trí cũ đến vị trí mới nó chỉ tăng $0,2ms$ . Do đó khoảng cách dịch chuyển của giàn khoan là:
$\Delta s=v.\Delta t=41887,9\left( m\right)=22,6$ (hải lí).
Đến đây có thể chọn được C. nhưng mà mình nghĩ cái hay là ở chỗ xác định kinh độ sau ấy :)
Vĩ độ là $15^{0}29^{'}B$ nên bán kính của đường tròn vĩ tuyến là:
$R_1=R\cos \left(15^{0} 29^{'} \right)=6167,73.10^3 \left(m \right)$
Do vĩ độ vẫn không thay đổi nên $\Delta s$ chính bằng độ dài cung thay đổi trên đường tròn suy ra:
$\Delta \varphi =\dfrac{\Delta s}{R}=6,79145.10^{-3} rad=23^0 20'$
Nên: $x=111^012'+23'=111^035'Đ$.
Đề này ở đâu vậy cậu? Đúng là HD 981 nó vào tất cả các môn rồi :)
Hay v~ :big_smile:
 
Chuẩn rồi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này t cũng nghĩ là phải đổi lại cái thời gian.
Nếu là $0,4ms$ thì làm thế này.
Thời gian sóng truyền tới và nhận về tăng $0,4ms$ nên cái thời gian sóng truyền từ vị trí cũ đến vị trí mới nó chỉ tăng $0,2ms$ . Do đó khoảng cách dịch chuyển của giàn khoan là:
$\Delta s=v.\Delta t=41887,9\left( m\right)=22,6$ (hải lí).
Đến đây có thể chọn được C. nhưng mà mình nghĩ cái hay là ở chỗ xác định kinh độ sau ấy :)
Vĩ độ là $15^{0}29^{'}B$ nên bán kính của đường tròn vĩ tuyến là:
$R_1=R\cos \left(15^{0} 29^{'} \right)=6167,73.10^3 \left(m \right)$
Do vĩ độ vẫn không thay đổi nên $\Delta s$ chính bằng độ dài cung thay đổi trên đường tròn suy ra:
$\Delta \varphi =\dfrac{\Delta s}{R}=6,79145.10^{-3} rad=23^0 20'$
Nên: $x=111^012'+23'=111^035'Đ$.
Đề này ở đâu vậy cậu? Đúng là HD 981 nó vào tất cả các môn rồi :)
Đề chuyên Lê Quý Đôn. Hôm trước t mới làm
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ đường thẳng ${S_1}{S_ 2}$ đến vị trí cân bằng của điểm dao động với Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
hang49 Xoay tụ $C_{v}$ từ vị trí ứng với điện dung cực tiểu 1 góc bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 7
Tăng Hải Tuân Để thu được sóng điện từ có bước sóng $18,84\,\,m$ thì phải xoay tụ ở vị trí ứng với góc quay bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Bsweest Giải giúp mình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
A Thời gian từ lúc nối tụ điện với cuộn cảm đến khi điện tích của bản N có giá trị bằng –10nC Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
m4u_hoahoctro Hỏi về mạch dao động với công suất có điện trở Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Hải Quân Muốn con lắc đơn luôn dao động với biên độ góc bằng 50 thì cơ cấu duy trì dao động cần phải cung cấp Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
Hải Quân L có giá trị gần nhất với giá trị là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
ĐỗĐạiHọc2015 $L_1$ so với cuộn cảm $L_2$ là. Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Hải Quân Hỏi nếu mắc riêng từng tụ C1, C2 với L thì mạch dao động với chu kì T1, T2 lần lượt bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
khanhtrinh97 Công thức tỷ lệ với luỹ thừa bậc 4 tần số Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch này với nhau thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện với tần số góc là. Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu giảm điện dung C đi 2 lần và giảm độ tự cảm L đi $2\mu H$ thì mạch cộng hưởng với bước sóng là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
P Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm sau đó bằng bao nhiêu lần so với ban đầu Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
T Quả pin có thể duy trì dao động với điện áp 6V trong bao lâu Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
phatthientai Mạch dao động với chu kì là bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
tien dung So với lúc đầu điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm đó sẽ bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
HuyGooner Tìm tần số riêng của mạch mắc L với C1 ghép nối tiếp C2 Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
Heavenpostman Năng lượng điện trường giữa hai bản tụ điện biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số ..? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
L Khi mắc tụ điện C với cuộn cảm có độ tự cảm $L_{3}=8L_{1}+7L_{2}$ thì tần số dao động riêng của mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
lam_vuong Mạch thực hiện dao động điện từ với biểu thức năng lượng từ trường $W_t$. Tìm C Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
K Quả pin có thể duy trì dao động cho mạch với điện áp cực đại 6V trong thời gian tối đa là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
lam_vuong Quả pin có thể duy trì dao động cho mạch với điện áp cực đại 6V trong thời gian tối đa là Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
I Khi mắc tụ C với cuộn cảm có độ tự cảm $L_3$ thì tần số dao động riêng của mạch bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
N Mạch sẽ dao động với chu kì là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Sao Mơ Khi roto quay với tốc độ bao nhiêu vòng/phút thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài cực đại Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
H Tính công suất mạch LC khi duy trì dao động với một hiệu điện thế 12V Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
levietnghials Sau đó mạch thực hiện dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ điện bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
levietnghials Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kì $T$. Tại thời điểm nào đó cường độ Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
P Xác định số lần vật đi qua vị trí x trong khoảng thời gian t Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
hankhue Lực đàn hồi của lò xo có công suất tức thời đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí có li độ bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
T Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 10
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top