Tức thời Giá trị Uo bằng

Bài toán
Cho điện áp $u=U_{0}\cos 100\pi t$(t tính bằng s) được đặt vào hai đầu mạch gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Cuộn dây có độ tự cảm $L=\dfrac{0.15}{\pi }\left(H\right)$ và điện trở $r=5\sqrt{3}\Omega $, tụ điện có điện dung $C=\dfrac{10^{-5}}{\pi }\left(F\right)$. Tại thời điểm $t_1$ điện áp tức thời hai đầu cuộn dây có giá trị 5V, đến thời điểm $t_2=t_1+\dfrac{1}{75} $(s) thì điện áp tức thời giữa hai đàu tụ cũng bằng 15V. Giá trị Uo bằng
 
Mình hơi bận nên có thể nêu ý tưởng thế này: Dễ dàng thấy điện áp hai đầu cuộn dây nhanh pha hơn điện áp hai đầu tụ góc $\dfrac{5\pi }{6}$.
Ta có : sau $\dfrac{1}{75} \left(s\right)$ thì $u_C$ quét được góc $\dfrac{4\pi }{3}$
Sử dụng đường tròn.

10372043_1433407986924134_2408072518275350305_n.jpg


Khó thấy : $ \dfrac{1}{U_{0 dây }^2} + \dfrac{1}{U_{0 C }^2} = \dfrac{1}{15^2} $
Từ đó ta tính được $ U_0 = 10 \sqrt{3} \left(V\right) $
:gach:
 
Không hiểu
Tại thời điểm $t_1$ thì giá trị tức thời của $ u_C $ là $ u_{C_1}$, tại thời điểm $ t_2$ thì giá trị tức thời của $ u_C $ là $ u_{C_2}$. Góc lớn $ u_{C_1} O u_{C_2} $ bằng $\dfrac{4\pi }{3} $ mà góc $ u_{C_1} O u_{ dây_1} $ bằng $\dfrac{5\pi }{6} $ nên ta có $ u_{C_2}$ vuông góc với $ u_{ dây_1}$. Tiếp theo áp dụng công thức trong tam giác vuông thôi. Ok.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
ptnhungnp f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 0
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Tuân f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Nô BiTa Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
Hoa Vũ f biến thiên Giá trị của f' xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 0
F R biến thiên Điều chỉnh R biến thiên để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất. Giá trị của R bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
SunShine 98 Cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Giá trị U0 bằng? Bài tập Điện xoay chiều 3
greenmath C biến thiên Giá trị của a bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 3
H C biến thiên Giá trị cực đại đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 7
BoythichFAP f biến thiên Điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 11
Nắng Sân Trường Tổng $\varphi _{1}+\varphi _{2}$ có giá trị bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 2
xuanhoang281 R biến thiên Điều chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
xuanhoang281 f biến thiên Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn MB đạt cực đại, giá trị đó bằng? Bài tập Điện xoay chiều 10
Hải Quân L biến thiên Để $U_{LC} = 0$ thì độ tự cảm có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suât tiêu thụ trên mạch cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suât tiêu thụ trên mạch cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 3
please help L biến thiên Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 2$L_{0}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 f biến thiên Khi điều chỉnh $\omega$ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao n Bài tập Điện xoay chiều 1
K f biến thiên Công suất của mạch khi đó có giá trị gần đúng bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Giá trị của f tối thiểu bằng bao nhiêu để ta không còn phân biệt được các màu trên đĩa? Bài tập Điện xoay chiều 8
NTH 52 Tức thời Giá trị cảm kháng của cuộn dây bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
C Giá trị công suất P bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
A Giá trị của $U_{0}$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
C Khi f= 60 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn f biến thiên KA-2014 Giá trị $f_1$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
H f biến thiên Giá trị của R bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
xuongrongnt Giá trị công suất P bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
S R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên cuộn dây có giá trị lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 1
kt1996 f biến thiên Giá trị của R bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
T L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch lúc này có giá trị xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
geomineq L biến thiên Hệ số công suất của mạch $AB$ khi $L = Lo$ có giá trị bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 9
P MPĐ Khi rôto quay với tốc độ bằng bao nhiêu thì cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 7
N Nếu tăng tần số của điện áp đến giá trị bằng 2f thì dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin Giá trị của U0 bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin L biến thiên Giá trị ZL1 bằng Bài tập Điện xoay chiều 5
hao.baobinh10 L biến thiên Giá trị điện dung của tụ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
M Nếu thay ampe bằng 1 vôn kế có điện trở rất lớn thì nó chỉ $100V$, giá trị của R là Bài tập Điện xoay chiều 1
BackSpace Giá trị của tần số để hệ số công suất bằng 1 là Bài tập Điện xoay chiều 2
T R biến thiên Độ tự cảm L có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị $2L_O$ thì điện áp hiệu dụng 2 đầu điện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley C biến thiên Hỏi nếu điều chỉnh C để điện áp trên tụ đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
I Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
L Giá trị $U_{0}$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Sao Mơ f biến thiên Giá trị của R bằng: Bài tập Điện xoay chiều 12
Sao Mơ Giá trị của $P_{max}$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 5
P f biến thiên Khi điều chỉnh ω để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top