Tìm các Zc để Uc, Ulr hoặc Uc+Ulr đạt cực đại

Bài toán
Mạch RLC theo thứ tự đó, L thuần cảm, C thay đổi. Tìm các Zc để Uc, Ulr hoặc Uc+Ulr đạt cực đại. Các Zc này cùng hay khác giá trị và giá trị của nó là bao nhiêu?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
G Tìm nhiệt lượng tổng cộng tỏa ra trên các điện trở khi trạng thái mạch điện đã ổn định. Bài tập Dòng điện không đổi 0
Song Ngư Tìm $R_1$, $R_2$ và $r$ Bài tập Dòng điện không đổi 0
viet2001azd Tìm điện trở R4 của mạch Bài tập Dòng điện không đổi 2
bo tro vat ly Tìm công suất cơ học. Bài tập Dòng điện không đổi 1
B Tìm số electron chạy qua khóa K và điện tích trên tụ Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Tìm số chỉ ampe kế Bài tập Dòng điện không đổi 1
trungthinh.99 Tìm công thức tính I và $U_{AB}$ Bài tập Dòng điện không đổi 0
L Tìm Rx để công suất trên Rx cực đại Bài tập Dòng điện không đổi 2
trungthinh.99 Tìm số chỉ của ampe kế khi K mở và đóng Bài tập Dòng điện không đổi 3
T Tìm công suất cực đại cho mạch ngoài Bài tập Dòng điện không đổi 0
T Tìm R để electron bay ra theo phương song song Bài tập Dòng điện không đổi 1
T Tìm số chỉ của vôn kế đó khi mắc song song với $R2$? Bài tập Dòng điện không đổi 4
quynh2000 Cách mắc nào để các bóng đèn sáng bình thường Bài tập Dòng điện không đổi 1
trungthinh.99 Xác định chiều và cường độ dòng điện qua các ampe kế Bài tập Dòng điện không đổi 5
V Hãy chọn 1 trong các ampe kế có giới hạn đo (ghđ) khác nhau Bài tập Dòng điện không đổi 3
Nắng Xác định các điện trở để công suất đạt cực đại Bài tập Dòng điện không đổi 2
Nắng Xác định giá trị của các điện trở . Bài tập Dòng điện không đổi 6
H Tính điện trở tương đương giữa các điểm. Bài tập Dòng điện không đổi 4
Đ Cách mắc nào để đèn sáng bình thường Bài tập Dòng điện không đổi 0
Piz Xờ-Mác Để công suất của mạch lớn nhất thì R phải bằng: Bài tập Dòng điện không đổi 2

Quảng cáo

Top