Tìm $U_{L_{1}}$ ?

Bài toán
Đặt điên áp $u=100\sqrt{2}.\cos \left(\omega t\right)\left(V\right)$ vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp với cuộn cảm thuần. Khi $\omega =\omega _{1}$ thì $U_{C}=U_{C_{1}};U_{L}=U_{{L_{1}}}$ . Khi $\omega =\omega _{2}=3\omega _{1}$ thì $U_{C}=U_{C_{1}};U_{L}=U_{{L_{2}}}$. Biết $U_{C_{1}}=U_{C}=60\sqrt{5}\left(V\right)$ . Tìm $U_{L_{1}}$ ?
P/s:đã thay đổi $U_{L}=U_{L_{1}}$ thành $U_{L}=U_{L_{2}}$ để đúng với đè Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đúng!
 
Last edited:
Hai giá trị của $\omega $ có cùng $U_L$ và $U_C$ nên:
$\left\{\begin{matrix}\omega _1^2+\omega _2^2=2\omega _C^2
\\ \dfrac{1}{\omega _1^2}+\dfrac{1}{\omega _2^2}=\dfrac{2}{\omega _L^2}


\end{matrix}\right.$
$\Rightarrow \left\{\begin{matrix}\omega _C=\sqrt{5}\omega _1
\\ \omega _L=\dfrac{3}{\sqrt{5}}\omega _1

\end{matrix}\right.$
$\omega _R^2=\omega _L\omega _C\Rightarrow \omega _R=\sqrt{3}\omega _1$
Do đó khi $\omega =\omega _1$ thì: $Z_C=3Z_L\Rightarrow U_{L_1}=\dfrac{U_{C_1}}{3}=20\sqrt{5}\left(V \right)$
 
Hai giá trị của $\omega $ có cùng $U_L$ và $U_C$ nên:
$\left\{\begin{matrix}\omega _1^2+\omega _2^2=2\omega _C^2
\\ \dfrac{1}{\omega _1^2}+\dfrac{1}{\omega _2^2}=\dfrac{2}{\omega _L^2}


\end{matrix}\right.$
$\Rightarrow \left\{\begin{matrix}\omega _C=\sqrt{5}\omega _1
\\ \omega _L=\dfrac{3}{\sqrt{5}}\omega _1

\end{matrix}\right.$
$\omega _R^2=\omega _L\omega _C\Rightarrow \omega _R=\sqrt{3}\omega _1$
Do đó khi $\omega =\omega _1$ thì: $Z_C=3Z_L\Rightarrow U_{L_1}=\dfrac{U_{C_1}}{3}=20\sqrt{5}\left(V \right)$
Chỗ giải hệ mình chưa hiểu lắm!
 
Hai giá trị của $\omega $ có cùng $U_L$ và $U_C$ nên:
$\left\{\begin{matrix}\omega _1^2+\omega _2^2=2\omega _C^2
\\ \dfrac{1}{\omega _1^2}+\dfrac{1}{\omega _2^2}=\dfrac{2}{\omega _L^2}


\end{matrix}\right.$
$\Rightarrow \left\{\begin{matrix}\omega _C=\sqrt{5}\omega _1
\\ \omega _L=\dfrac{3}{\sqrt{5}}\omega _1

\end{matrix}\right.$
$\omega _R^2=\omega _L\omega _C\Rightarrow \omega _R=\sqrt{3}\omega _1$
Do đó khi $\omega =\omega _1$ thì: $Z_C=3Z_L\Rightarrow U_{L_1}=\dfrac{U_{C_1}}{3}=20\sqrt{5}\left(V \right)$
Sorry 2 anh, e post nhầm, khi $\omega =\omega _{2}$ thì $U_{L}=U_{L_{2}}$. .. Bài có người nhờ mà bí ý tưởng quá!
 
Bài toán
Đặt điên áp $u=100\sqrt{2}.\cos \left(\omega t\right)\left(V\right)$ vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp với cuộn cảm thuần. Khi $\omega =\omega _{1}$ thì $U_{C}=U_{C_{1}};U_{L}=U_{{L_{1}}}$ . Khi $\omega =\omega _{2}=3\omega _{1}$ thì $U_{C}=U_{C_{1}};U_{L}=U_{{L_{2}}}$. Biết $U_{C_{1}}=U_{C}=60\sqrt{5}\left(V\right)$ . Tìm $U_{L_{1}}$ ?
P/s:đã thay đổi $U_{L}=U_{L_{1}}$ thành $U_{L}=U_{L_{2}}$ để đúng với đè Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đúng!
Lời giải

$$\omega _1^2.\omega _2^2=\dfrac{1-\left(\dfrac{U}{U_C}\right)^2}{L^2C^2}$$ (cái này có lần anh giới thiệu rồi)
$$\Leftrightarrow \dfrac{Z_{L_1}}{Z_{C_1}}=\dfrac{2}{9} \Rightarrow U_{L_1}=\dfrac{40\sqrt{5}}{3}$$
Lâu rồi mới giải, không biết có sai không đây :))
 
Last edited:
Lời giải

$$\omega _1^2.\omega _2^2=\dfrac{1-\left(\dfrac{U}{U_C}\right)^2}{L^2C^2}$$ (cái này có lần anh giới thiệu rồi)
$$\Leftrightarrow \dfrac{Z_{L_1}}{Z_{C_1}}=\dfrac{2}{9} \Rightarrow U_{L_1}=\dfrac{40\sqrt{5}}{3}$$
Lâu rồi mới giải, không biết có sai không đây :))
Anh ơi cho em link Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 anh c/m CT đó đc không ạ :)
 
Lời giải

$$\omega _1^2.\omega _2^2=\dfrac{1-\left(\dfrac{U}{U_C}\right)^2}{L^2C^2}$$ (cái này có lần anh giới thiệu rồi)
$$\Leftrightarrow \dfrac{Z_{L_1}}{Z_{C_1}}=\dfrac{2}{9} \Rightarrow U_{L_1}=\dfrac{40\sqrt{5}}{3}$$
Lâu rồi mới giải, không biết có sai không đây :))
Công thức đó chứng minh có mất nửa ngày không anh :v
 
Công thức này chứng minh rất đơn giản nó chỉ là định lí Viet thôi mà mọi người:
$U_C=\dfrac{\dfrac{U}{C\omega }}{\sqrt{R^2+\left(L\omega -\dfrac{1}{C\omega } \right)^2}}$
$\Rightarrow L^2C^2\omega ^4-2\left(\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^2}{2} \right)C^2\omega ^2+1-\left( \dfrac{U}{U_C}\right)^2=0$
Đây là phương trình bậc hai với ẩn là $\omega ^2$ mà có hai giá trị của $\omega ^2$ có cùng $U_C$ nên theo định lí Viet ta có:
$\omega _1^2\omega _2^2=\dfrac{1-\left(\dfrac{U}{U_C} \right)^2}{L^2C^2}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hà trang Tìm CĐDĐ qua cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điều kiện của dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Tú Zô Tìm r và $Z_{c}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoa Vũ C biến thiên Tìm L và C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hoa Vũ f biến thiên Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm cường độ hiệu dụng cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 3
5 Tìm C Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty L biến thiên Tìm L Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm $R;r;Z_l;Z_c$ Bài tập Điện xoay chiều 3
G Tìm công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 10
shochia Tìm $cos\varphi _{1} ,cos\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
quan trang Tìm giá trị L Bài tập Điện xoay chiều 3
VAN SI LUC Tìm giá trị nhỏ nhất của $U_{R}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân f biến thiên Tìm giá trị của ULmax khi đó: Bài tập Điện xoay chiều 10
Hải Quân C biến thiên Tìm R,C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân L biến thiên Tìm giá trị lớn nhất biết rằng P1 = P6? Bài tập Điện xoay chiều 1
Notanerd Truyền tải điện Tìm hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 2
please help f biến thiên Tìm $f_{1}$ ? Bài tập Điện xoay chiều 7
please help f biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng $f_{1}$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
A Tìm biên độ của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 10
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM khi chưa thay đổi L? Bài tập Điện xoay chiều 8
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Truyền tải điện Tìm điện năng hao phí trên đường dây tải trong 5 giờ Bài tập Điện xoay chiều 1
thoheo Tìm nhận xét đúng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị cực đại đó? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tìm các phần tử trong hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 1
Invisible Tìm $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tìm hệ số công suất Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty MPĐ Tìm $U_{RL}$ khi đó? Bài tập Điện xoay chiều 4
E Tìm số chỉ của vôn kế Bài tập Điện xoay chiều 0
H Tìm hệ số công suất toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Tìm $cos\varphi _{d}$ Bài tập Điện xoay chiều 10
L f biến thiên Tìm $\mathsf{L, C, f_1}.$ Bài tập Điện xoay chiều 3
Quế Lâm f biến thiên Tìm giá trị của $U_{Lmax}$ và $U_{Cmax}$? Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top