C biến thiên Khoảng thời gian để sinh công âm và dương

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều u =220$\sqrt{2}$cos100$\pi $t (V) vào 2 đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 50 $\Omega $, cuộn dây cảm thuần có L = $\dfrac{1}{\pi }$ (H) và tụ điện có C = $\dfrac{10^{-3}}{5\pi }$ (F) được mắc nối tiếp với nhau (theo đúng thứ tự đó). Trong một chu kì khoảng thời gian điện áp 2 đầu mạch thực hiện công âm và công dương là bao nhiêu ?
A. 1/150 (s)
B. 1/300 (s)
C. 1/200 (s)
D. 1/600 (s)
 
Bài này vẽ đường tròn là ok. U tức thời với i tức thời trái dấu thì sinh công âm, cùng dấu thì sinh công dương.
 
Thời gian dòng điện thực hiện công âm là: $\Delta t = \dfrac{2\varphi}{\omega }$ với $\tan \varphi=\left|\dfrac{Z_{L}-Z_{C}}{R} \right|$
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều u =220$\sqrt{2}$cos100$\pi $t (V) vào 2 đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 50 $\Omega $, cuộn dây cảm thuần có L = $\dfrac{1}{\pi }$ (H) và tụ điện có C = $\dfrac{10^{-3}}{5\pi }$ (F) được mắc nối tiếp với nhau (theo đúng thứ tự đó). Trong một chu kì khoảng thời gian điện áp 2 đầu mạch thực hiện công âm và công dương là bao nhiêu ?
A. 1/150 (s)
B. 1/300 (s)
C. 1/200 (s)
D. 1/600 (s)
Lời giải
Vẽ vòng tròn lượng giác ta được: $\Delta t=\dfrac{T}{4}=\dfrac{\pi }{2\omega }=\dfrac{1}{200}\left(s\right)$. Vậy đáp án C.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
lethisao Xác định khoảng thời gian kể từ khi điện áp hai đầu NB cực đại đến khi điện áp hai đầu AN cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 0
phạm thị thúy quỳnh Công suất tiêu thụ trung bình của mạch trong khoảng thời gian từ t=1/300s đến t'=1/150s Bài tập Điện xoay chiều 0
lethisao Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc điện áp hai đầu AN cực đại đến lúc điện áp hai đầu NB cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 9
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
xuanhoang281 Thời gian sạc pin từ 0% đến 100% khoảng: Bài tập Điện xoay chiều 2
huynhcashin Xác định khoảng thời gian ngắn nhất $\Delta t$ tính từ thời điểm $t_{1}$ để $i_{1}=-i_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Xác định khoảng thời gian ngắn nhất để $i_{1}=-i_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
missyou1946 Điện lượng chạy qua tiết diện dây trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,15 s là Bài tập Điện xoay chiều 8
missyou1946 Khoảng thời gian 1 đèn tắt là Bài tập Điện xoay chiều 1
K Điện lượng chạy qua tiết diện dây trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,15s là Bài tập Điện xoay chiều 3
ShiroPin Khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Sao Mơ Trong một chu kỳ khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp cho mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 Trong một chu kì, khoảng thời gian điện áp giữa hai đầu đoạn mạch thực hiện công âm là: Bài tập Điện xoay chiều 6
NTH 52 Khoảng thời gian dòng điện thực hiện công âm? Bài tập Điện xoay chiều 1
super star Sau khoảng thời gian T/4 thì điện lượng chuyển qua mạch là Bài tập Điện xoay chiều 6
levietnghials Tức thời Khoảng thời gian ngắn nhất($ \Delta t$) tính từ thời điểm $t_1$ để $ i_1=-i_2$ là??? Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 Khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng: Bài tập Điện xoay chiều 6
A Hai đầu tụ điện xấp xỉ khoảng Bài tập Điện xoay chiều 3
A Hỏi điện thế của dây nóng biến thiên trong khoảng nào ? Bài tập Điện xoay chiều 3
ohana1233 Truyền tải điện Điện trở của đường dây phải có giá trị trong khoảng nào Bài tập Điện xoay chiều 1
T Truyền tải điện Khoảng cách MQ là Bài tập Điện xoay chiều 6
N Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tại thời điểm t, suất điện động trong cuộn 1 cực đại thì sau đó 1/12 chu kỳ, suất điện động trong Bài tập Điện xoay chiều 0
Double H Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm $O,P,Q$ thẳng hàng lần thứ hai? Bài tập Điện xoay chiều 0
N Trong một chu kì của dòng điện, công suất tức thời bằng 0 bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
DanHien Thời điểm lần thứ 2016 mà tổng điện áp tức thời ($u_{C_1}$ + $u_{C_2}$) gấp 3 lần u là Bài tập Điện xoay chiều 2
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tại thời điểm nào đó Uc=40 vôn thì điện áp giữa 2 đầu mạch là bn? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là ? Bài tập Điện xoay chiều 3
ĐỗĐạiHọc2015 Đun sôi lượng nước đầy bình đó thì mất bao nhiêu thời gian? Bài tập Điện xoay chiều 0
S Lệch pha Khi các điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau góc 90 độ thì hệ số tự cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
V Tức thời Tại thời điểm $t+\dfrac{T}{12}$ thì điện áp tức thời hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 3
SHINE Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời Bài tập Điện xoay chiều 3
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Nước sôi trong thời gian $t_3$ gần đáp án nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 7
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
0 Tại thời điểm, hiệu điện thế trên cuộn dây là 80$\sqrt{3}$V và đang giảm thì hiệu điện thế trên tụ đ Bài tập Điện xoay chiều 3
C Cho đoạn mạch xoay chiều có tần số 50Hz, chỉ có cuộn cảm thuần với cảm kháng 50. Tại thời điểm t1 cu Bài tập Điện xoay chiều 2
Uchiha Sasuke98 Tại thời điểm hiệu điện thế 2 đầu cuộn dây là $80\sqrt{3}$ V và đang giảm thì hiêu điện thế trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty Thời điểm cộng hưởng của các lưỡi gà thứ nhất và thứ 3 lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Trong một chu kì, thời gian mà mạch sinh công âm là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
D Nếu nối tắt tụ C thì biểu thức điện áp tức thời hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất tức thời biến đổi tuần hoàn bao nhiêu lần trong 1 giây. Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tại thời điểm t=$\frac{1}{24}(s)$ giá trị của suất điện động cảm ứng trong khung sẽ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong thời gian $t$ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Góc hợp bởi giữa véc tơ cảm ứng từ $B$ và véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây tại thời điểm $t Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top