Chu kì dao động vật gần giá trị nào nhất?

Bài toán
Hai sợi dây có chiều dài $l_1=10\sqrt{4}$ cm và $l_2=10$ cm. Hai sợi dây này gắn chung vào một vật khối lượng m. Hai đầu còn lại của sơi dây lần lượt treo vào hai điểm A và B. Khoảng cách giữa hai điểm treo là 20cm và điểm A cao hơn điểm B 10 cm. Kích thích cho vật dao động trong một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chưa hai sợi dây . Chu kì dao động vật gần giá trị nào nhất?
A. 0,64 s
B. 0,79 s
C. 0,51 s
D. 1,21 s
 
Bài toán
Hai sợi dây có chiều dài $l_1=10\sqrt{4}$ cm và $l_2=10$ cm. Hai sợi dây này gắn chung vào một vật khối lượng m. Hai đầu còn lại của sơi dây lần lượt treo vào hai điểm A và B. Khoảng cách giữa hai điểm treo là 20cm và điểm A cao hơn điểm B 10 cm. Kích thích cho vật dao động trong một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chưa hai sợi dây . Chu kì dao động vật gần giá trị nào nhất?
A. 0,64 s
B. 0,79 s
C. 0,51 s
D. 1,21 s
Không chắc chắn lắm nhưng xem thử cách giải này
ở vtcb kẻ đường thẳng từ vật vuông góc với mặt đất, cắt AB tại L. Dao động của vật giống như dao động với dây treo là LM (gọi M là vtcb của vật). Khi đó tính ra đc đoạn LM=$5\sqrt{5}$ cm. Suy ra T=$2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g}}\approx 0,664$. Vậy chọn A.
 
Không chắc chắn lắm nhưng xem thử cách giải này
ở vtcb kẻ đường thẳng từ vật vuông góc với mặt đất, cắt AB tại L. Dao động của vật giống như dao động với dây treo là LM (gọi M là vtcb của vật). Khi đó tính ra đc đoạn LM=$5\sqrt{5}$ cm. Suy ra T=$2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g}}\approx 0,664$. Vậy chọn A.
Hay nhề :beauty::beauty:
 
Không chắc chắn lắm nhưng xem thử cách giải này
ở vtcb kẻ đường thẳng từ vật vuông góc với mặt đất, cắt AB tại L. Dao động của vật giống như dao động với dây treo là LM (gọi M là vtcb của vật). Khi đó tính ra đc đoạn LM=$5\sqrt{5}$ cm. Suy ra T=$2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g}}\approx 0,664$. Vậy chọn A.
Tính dư lào ra được LM đó thím :)
 
Screen Shot 2014-06-13 at 2.28.15 AM.png
Tính dư lào ra được LM đó thím :)
Tranh thủ xem WC ngồi gõ cho bác
$\sin \hat{CAB}=\dfrac{CB}{AB}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow \hat{CAB}=\dfrac{\pi }{6}$
$MB^{2}=AM^{2}+AB^{2}-2AM.AB\cos \hat{MAB}\Rightarrow \cos \hat{MAB}=\dfrac{7}{8}\Rightarrow \sin \hat{MAB}=\dfrac{\sqrt{15}}{8}$
Xét ANL (N là giao điểm của LM và AC) $\hat{ALN}=\dfrac{\pi }{2}-\dfrac{\pi }{6}=\dfrac{\pi }{3}\Rightarrow \hat{ALM}=\dfrac{2\pi }{3}\Rightarrow \sin \hat{ALM}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
$\dfrac{LM}{\sin \hat{LAM}}=\dfrac{AM}{\sin \hat{ALM}}\Rightarrow LM=\dfrac{20}{\dfrac{\sqrt{3}}{2}}\dfrac{\sqrt{15}}{8}=5\sqrt{5}$
 
View attachment 819
Tranh thủ xem WC ngồi gõ cho bác
$\sin \hat{CAB}=\dfrac{CB}{AB}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow \hat{CAB}=\dfrac{\pi }{6}$
$MB^{2}=AM^{2}+AB^{2}-2AM.AB\cos \hat{MAB}\Rightarrow \cos \hat{MAB}=\dfrac{7}{8}\Rightarrow \sin \hat{MAB}=\dfrac{\sqrt{15}}{8}$
Xét ANL (N là giao điểm của LM và AC) $\hat{ALN}=\dfrac{\pi }{2}-\dfrac{\pi }{6}=\dfrac{\pi }{3}\Rightarrow \hat{ALM}=\dfrac{2\pi }{3}\Rightarrow \sin \hat{ALM}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
$\dfrac{LM}{\sin \hat{LAM}}=\dfrac{AM}{\sin \hat{ALM}}\Rightarrow LM=\dfrac{20}{\dfrac{\sqrt{3}}{2}}\dfrac{\sqrt{15}}{8}=5\sqrt{5}$
Có vẻ bác nhâm rồi, AB=20 còn AM=$10\sqrt{4}$ ? ??
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
nhungsnow Chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 4
D Chu kì dao động và phương trình dao động của con lắc có thể là? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
D Chu kì dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
Đạo_Cappj Xác định chu kì dao động của chất điểm? Bài tập Dao động cơ 3
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
trangconan123 Vật sẽ tiếp tục dao động với chu kì là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 7
trangconan123 Vật sẽ dao động với chu kì và biên độ góc là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 6
L Chu kì dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 0
T Chu kì dao động điều hòa của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
T Chu kì dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 0
T Nếu ta cho con lắc dao động với biên độ 4,5 độ thì chu kì của con lắc sẽ Bài tập Dao động cơ 4
Bty Chu kì dao động gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
Moechanto2810 Chu kì dao động của con lắc trên là Bài tập Dao động cơ 1
ahehe Chu kì dao động nhỏ của con lắc khi đó gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 2
V Chu kì dao động của con lắc đơn! Bài tập Dao động cơ 1
My sky Tìm chu kì dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
Bibubo225 Tính chu kì dao động của con lắc 2 Bài tập Dao động cơ 0
ghjcghj Chu kì dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 6
H Quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi trong 1/3 chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 2
F Con lắc dao động với chu kì bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 1
blackberry9320 Chu kì dao động của cơ hệ là Bài tập Dao động cơ 13
F Con lắc dao động điều hòa với chu kì bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 5
giolanh Khi thang máy rơi tự do thì chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Chu kì dao động điện từ trong mạch là? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Chu kì dao động của con lắc là? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Giá trị chu kì dao động T của con lắc là? Bài tập Dao động cơ 3
hau dau Chu kì dao động nhỏ của con lắc thứ hai là Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Chu kì dao động của con lắc là? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Chu kì con lắc dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
Choi Bear Chu kì dao động của con lắc bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Chu kì dao động của hệ là: Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Chu kì dao động của vật bằng? Bài tập Dao động cơ 6
ĐỗĐạiHọc2015 Chu kì dao động là. Bài tập Dao động cơ 3
Ginevra Bui Chu kì dao động của vật bằng? Bài tập Dao động cơ 1
N Chu kì dao động nhỏ của con lắc trong toa xe xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 1
L Chu kì dao động con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 4
khanhpi1897 Con lắc đơn $l_2$ có chu kì dao động là? Bài tập Dao động cơ 3
L Chu kì dao động điều hòa cua con lắc xấp xỉ Bài tập Dao động cơ 2
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Chu kì dao động T' mới của con lắc là? Bài tập Dao động cơ 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Hãy tính chu kì dao động T của hệ hai vật? Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hỏi chu kì nhỏ nhất của dao động điều hòa này là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
M Chu kì dao động điều hòa của vật là Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top