Tìm biên độ dao động con lắc khi rời khỏi mặt phẳng

Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật có khối lượng 1kg, lò xo có độ cứng 100N/m, vật nặng được nâng bằng một mặt ngang đến vị trí lò xo không biến dạng, sau đó măt phẳng chuyển động nhanh dần đầu xuống phía dưới với gia tốc $5 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$ . Lấy gia tốc trọng trường $10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$ tìm biên độ dao động con lắc khi rời khỏi mặt phẳng:
A. $10 cm$
B. $5\sqrt{3} cm$
C. $13.3 cm$
D. $15 cm$
 
Lúc vật rời mp mg-kx=ma suy ra x=0,05m. Vận tốc của vật lúc đó là$v^{2}-0=2ax$ suy ra $v^{2}$=0,5. Vật còn cách vtcb là$x_{0}=\dfrac{mg}{k}-x$=0,05m dùng ct $x^{2}+\dfrac{v^{2}}{\omega ^{2}}=A^{2}$. Vây A=$5\sqrt{3}$cm
 
Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật có khối lượng 1kg, lò xo có độ cứng 100N/m, vật nặng được nâng bằng một mặt ngang đến vị trí lò xo không biến dạng, sau đó măt phẳng chuyển động nhanh dần đầu xuống phía dưới với gia tốc $5 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$ . Lấy gia tốc trọng trường $10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$ tìm biên độ dao động con lắc khi rời khỏi mặt phẳng:
A. $10 cm$
B. $5\sqrt{3} cm$
C. $13.3 cm$
D. $15 cm$
Ta có: $\Delta l_0=10 \left(cm \right)$
Khi mặt phẳng chuyển động vật chịu tác dụng của 4 lực bao gồm: trọng lực P hướng xuống, lực đàn hồi của lò xo hướng về vị trí lò xo không biến dạng và lực quán tính hướng lên, phản lực N hướng lên. Vật sẽ tách ra khi N=0 tức là:
$F_{dh}+F_{qt}=P\Leftrightarrow \Delta l=\dfrac{m\left(g-a \right)}{k}=5 \left(cm \right)$
Khi đó vật có vận tốc:
$v=at=\sqrt{2as}=50\sqrt{2}\left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right) \right)$
Từ đo suy ra:
$A=\sqrt{x^2+\dfrac{v^2}{\omega ^2}}=5\sqrt{3} \left(cm \right)$
Chọn B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
T Tìm biên độ A Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
Satoh Aki Tìm biên độ dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
Tú Zô Tìm biên độ A ? Bài tập Dao động cơ 1
K Tìm biên độ của vật sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 1
N Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 1
X Tìm biên độ A tổng hợp Bài tập Dao động cơ 7
Hải Quân Tìm giá trị của biên độ tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Tìm biên độ của miếng ván Bài tập Dao động cơ 0
Nguyễn Đình Huynh Tìm biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 4
GS.Xoăn Tìm biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 29
hoankuty Tìm biên độ dao động của vật sau va chạm? Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Tìm li độ $x$ vào thời điểm $t=\frac{1}{60}(s)$ ứng với dao động tổng hợp có biên độ nhỏ nhất? Bài tập Dao động cơ 36
Del Enter Tìm biên độ dđ? Bài tập Dao động cơ 9
tranmai_97 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 1
L Tìm tần số và biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
chinhanh9 Tìm điều kiện về biên độ để dây luôn căng Bài tập Dao động cơ 1
Enzan Tìm biên độ và li độ của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm độ lớn biên độ dao động $A$ Bài tập Dao động cơ 9
Longdragon Tìm biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 6
thoheo Tìm biên độ A của giao động Bài tập Dao động cơ 1
Dark_Angel Tìm biên độ góc Bài tập Dao động cơ 0
chinhanh9 Tìm biên độ dao động của vật m1 Bài tập Dao động cơ 1
Muộn Tìm chu kỳ và biên độ dao động của các vật. Bài tập Dao động cơ 0
vinh7aa Tìm biên độ dao động điều hòa: Bài tập Dao động cơ 1
D Tìm biên độ dao động,li độ góc,chu kì T' Bài tập Dao động cơ 0
D Tìm biên độ của con lắc lúc sau Bài tập Dao động cơ 1
tranladth Tìm biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
thichhocvatli Tìm tỉ số biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
C Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
T Tìm biên độ A? Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm điều kiện của biên độ để tồn tại thời điểm khoảng cách giữa hai vật không đổi Bài tập Dao động cơ 1
kiemro721119 Tìm biên độ dao động của $m_1$ sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 5
lvcat Tìm biên độ của con lắc lò xo khi cho thang máy chuyển động Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Tìm biên độ của vật sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 1
tramyvodoi Tìm biên độ mới của dao động Bài tập Dao động cơ 3
T Tìm biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 2
T Tìm biên độ của vật Bài tập Dao động cơ 1
tkvatliphothong Tìm biên độ góc của con lắc đơn sau 10 dao động toàn phần Bài tập Dao động cơ 0
P Tìm biên độ A1 để A2 đạt giá trị cực đại? Bài tập Dao động cơ 31
H Tìm biên độ của vật sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
lvcat Tìm biên độ dao động của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Tìm biên độ góc của con lắc đơn. Bài tập Dao động cơ 1
P Tìm biên độ dao động của con lắc khi dời khỏi mặt phẳng nâng. Bài tập Dao động cơ 9
P Tìm điều kiện của biên độ trong DĐĐH. Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top