Chiều dài l của dây AB là:

Bài toán
Dây AB hai đầu cố định dài l, trên dây có sóng dừng với hai đầu A và B là các nút sóng. Nếu tăng chiều dài lên gấp đôi và hai đầu A, B vẫn cố định thì trên dây có 10 bụng sóng. Nếu tăng chiều dài thêm 30cm và hai đầu A, B vẫn cố định thì trên dây có 8 nút sóng. Chiều dài l của dây AB là:
A. 4.8mm
B. 6.4mm
C. 5.2mm
D. 8.2mm
 
Bài toán
Dây AB hai đầu cố định dài l, trên dây có sóng dừng với hai đầu A và B là các nút sóng. Nếu tăng chiều dài lên gấp đôi và hai đầu A, B vẫn cố định thì trên dây có 10 bụng sóng. Nếu tăng chiều dài thêm 30cm và hai đầu A, B vẫn cố định thì trên dây có 8 nút sóng. Chiều dài l của dây AB là:
A. 4.8mm
B. 6.4mm
C. 5.2mm
D. 8.2mm
Lời giải
Ta có: $l_{1}=2l_{0}=\dfrac{10\lambda }{2}=5\lambda $ và $l_{2}=l_{0}+30=\dfrac{7\lambda }{2}$. Lập tỉ lệ ta được: $\dfrac{2l_{0}}{l_{0}+30}=\dfrac{10}{7}\Rightarrow l_{0}=75cm$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
pamkey Chiều dài của dây là ? Bài tập Sóng cơ 1
H Chiều dài của sợi dây sắt bằng Bài tập Sóng cơ 3
thanh thương Chiều dài L của ống gần bằng Bài tập Sóng cơ 1
Iukk Chiều dài của dây là Bài tập Sóng cơ 2
vat_ly_oi Chiều dài của dây còn lại là: Bài tập Sóng cơ 1
hongmieu Thời gian để chấn động từ đầu trên A của dây đi hết chiều dài dây là Bài tập Sóng cơ 0
minhtangv Bài tập về âm thanh tính chiều dài thanh ray Bài tập Sóng cơ 1
crazyfish2008 Một âm thoa đặt trên miệng một ống khí hình trụ có chiều dài AB thay đổi được Bài tập Sóng cơ 3
H Cho biết biên độ và chiều truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 1
surynnd1 Xác định biên độ sóng và chiều truyền sóng Bài tập Sóng cơ 2
Kate Spencer Tìm tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng Bài tập Sóng cơ 3
Oneyearofhope Chọn đáp án đúng cho tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 11
Iukk Li độ điểm Q và chiều: Bài tập Sóng cơ 16
To_Be_The_Best Tần số của dòng điện xoay chiều là Bài tập Sóng cơ 4
lvcat Sóng âm phát ra khi dùng dòng điện xoay chiều là sóng gì Bài tập Sóng cơ 6
adamdj Tính biên độ và chiều truyền sóng Bài tập Sóng cơ 1
P Tại thời điểm t=0,5s điểm M trên dây cách A 15cm đang ở vị trí nào, chuyển động theo chiều nào? Bài tập Sóng cơ 1
tkvatliphothong Sóng chạy theo chiều nào, vận tốc là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 2
Đá Tảng Xác định tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 12
levietnghials Biên độ sóng a và chiều truyền sóng là: Bài tập Sóng cơ 1
thiencuong_96 Tìm li độ và chiều của Q Bài tập Sóng cơ 1
Huy Cường Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 0
L Độ dài IM nhỏ nhất gần giá trị nào nhất? Bài tập Sóng cơ 1
DanHien Tại thời điểm t=0, đầu O của sợi dây cao su đàn hồi dài, căng ngang bắt đầu dao động Bài tập Sóng cơ 1
DcPhan Bước sóng dài nhất của âm là?? Bài tập Sóng cơ 2
datanhlg Độ dài đoạn OA là? Bài tập Sóng cơ 1
B Độ dài OA bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
D Đoạn MN có độ dài? Bài tập Sóng cơ 1
skylinehermes Độ dài cung OM Bài tập Sóng cơ 1
chinhanh9 Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra bằng? Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Bước sóng dài nhất của âm là: Bài tập Sóng cơ 2
Gem Tổng độ dài của các phần tử dây dao động cùng ngược pha với điểm B là Bài tập Sóng cơ 1
tkvatliphothong Tìm bước sóng dài nhất để người đó ở $N$ không nghe thấy âm thanh phát ra từ hai nguồn $S_1$ và $S_2 Bài tập Sóng cơ 1
levietnghials Một sợi dây dài, 1 đầu dây được kích thích dao động theo phương trình: $u=4.cos2\pi t(mm)$ Bài tập Sóng cơ 1
B Biến thiên của pha tại M có biểu thức nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
ChienNguyen111 Tần số dao động của nguồn Bài tập Sóng cơ 0
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
Lã Phụng Tiên GTLN của gia tốc là Bài tập Sóng cơ 3
Đạt QH Tốc độ của một điểm Bài tập Sóng cơ 8
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
tritanngo99 Độ lớn gia tốc của phần tử N Bài tập Sóng cơ 1
X Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
minhquang99 Xác định vị trí của điểm khi lan truyền sóng Bài tập Sóng cơ 0
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
M Khi P qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc tương đối của P so với Q là ? Bài tập Sóng cơ 0
N Các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là? Bài tập Sóng cơ 6
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top