Tìm $\lambda_2$?

Bài toán
Kích thích một bình khí Hidro bằng một bức xạ đơn sắc co $\lambda=102,7nm$ thỉ bình khí này chỉ phát ra ba bức xạ có $\lambda_1<\lambda_2<\lambda_3=656,3nm$. Tìm $\lambda_2$?
A. $121,8nm$
B. $127,6nm$
C. $122,6nm$
D. $125,6nm$
 
Bài toán
Kích thích một bình khí Hidro bằng một bức xạ đơn sắc co $\lambda=102,7nm$ thỉ bình khí này chỉ phát ra ba bức xạ có $\lambda_1<\lambda_2<\lambda_3=656,3nm$. Tìm $\lambda_2$?
A. $121,8nm$
B. $127,6nm$
C. $122,6nm$
D. $125,6nm$
Ta có :chất khí đó chỉ phát ra3 bức xạ nên nó đang ở mức năng lượng thứ 3 và chuyển dần về các mức năng lượng dưới.
Do $\lambda_1$ < $lambda_2$ < $lambda_3$ nên có năng lượng của $lambda_1$ lớn nhất sau tới của $lanbda_2$ nhỏ nhất là của $lambda_3$ nên :
$lambda_1$ là bước sóng đc phát ra khi dịch chuyển từ mức M về mức K
$lambda_2$ là bước sóng đượcphát ra khi chuyển từ mức L vầ mức K
$lambda_3$ là bước sóng được phát ra khi chuyển từ mức M về mức L
codn $lambda $ là bước sóng được phát ra khi chuyển từ mức M về mức K
Ta có
$\lambda_1=\lambda $ =102,7 nm và
$\dfrac{1}{\lambda_1}=\dfrac{1}{\lambda_2}+\dfrac{1}{\lambda_3}$
nên ta suy ra được $\lambda_2$ =121,75 nm gần với 121,8 $\Rightarrow$ đáp án A
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Tìm $\lambda$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
Đá Tảng Tìm bước sóng $\lambda$ và vận tốc ban đầu cực đại của quang electron. Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
lam_vuong Tìm $\lambda$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
anhthich274 Tìm bước sóng $\lambda _{1},\lambda _{2}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
H Tìm hiệu điện thế hãm để dập tắt dòng quang điện? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Tìm năng lượng bị mất đi trong quá trình trên Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
minhtangv Tìm chiều sâu vết cắt Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
T Tìm tỷ số tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất trong dãy Laiman Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Hải Quân Tìm λ Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
minhtangv Tìm k Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Tìm hiệu số nhỏ nhất giữa các bước sóng mà đám hơi Hyđrô này đã phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Orics Tìm số vân sáng nhìn thấy được. Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
kenlovejen Tìm tỉ số Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Tìm bước sóng ngắn nhất của tia X khi chưa tăng hiệu điện thế Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lam_vuong Bước sóng ngắn nhất có thể tìm thấy từ 3 bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
banana257 Tìm độ lệch theo phương điện trường của electron sau khi nó dịch chuyển theo 5cm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
tkvatliphothong Tìm khoảng xác định của năng lượng cần kích thích Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
T Tìm hiệu điện thế lúc sau của ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tìm hiệu điện thế sau của ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tìm hiệu điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tkvatliphothong Tìm giá trị của các bước sóng Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
K Tìm độ lớn cảm ứng từ B của từ trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
apple13197 Giá trị của $ \lambda $ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Hoàng Phong Gía trị của $\lambda $ là : Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Mối liên hệ giữa $\lambda _1$ và $\lambda _2$ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
skylinehermes Giá trị giới hạn quang điện $\lambda _{0}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Đức Trung Bước sóng $\lambda $ có giá trị là Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
Love_is_so_vague Bước sóng $\lambda _1$ là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Heavenpostman Bước sóng $\lambda $ của ánh sáng kích thích bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Đ Bước sóng $\lambda _1$ và $\lambda _2$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
S Năng lượng của photon có bước sóng $\lambda _{1}$ là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Giá trị của $\lambda$ là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
thehiep Giá trị của $\lambda _1,\lambda _2$ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
T Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng $\lambda '$ thì hiệu điện thế hãm bây giờ là $-U_h -2V$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
T Nếu thay bức xạ trên bởi bức xạ đơn sắc khác có giá trị bước sóng $\lambda '=\frac{\lambda }{n}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
B Biểu thức liên hệ giữa $\lambda {_1}$ và $\Delta$ là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
levietnghials Chiếu 1 chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng $ \lambda =0,1027 (\mu m)$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top