Nhiệt độ mà đồng hồ chạy chậm 2s là

Bài toán
Một đồng hồ quả lắc chạy chính xác ở $20 ^{0}C$. Biết nhiệt độ tăng lên $1^{0}C$ thì chiều dài của con lắc tăng thêm 0.001%. Nhiệt độ mà đồng hồ chạy chậm 2s là trong một ngày đêm là
A. $24.36^{0}C$
B. $24.63^{0}C$
C. $22.63^{0}C$
D. $20.36^{0}C$
 
Giải chi tiết đi bạn
Lời giải
Ta có: $\dfrac{\Delta t}{T}=\dfrac{\left(t_{2}-t_{1}\right)\lambda}{2},\lambda =2.10^{-5}$. Mà đồng hồ chạy chậm nên ta có: $\dfrac{\Delta t}{T}>0\Rightarrow \dfrac{\left(t_{2}-20\right).10^{-5}}{2}=\dfrac{2}{86400}\Rightarrow t_{2}=24,629\approx 24,63^{0}C$. Vậy đáp án B.
 
Last edited:
Vậy "Biết nhiệt độ tăng lên 10C thì chiều dài của con lắc tăng thêm 0.001%" để làm gì?
 
Vậy "Biết nhiệt độ tăng lên 10C thì chiều dài của con lắc tăng thêm 0.001%" để làm gì?
Theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 để ta lập được tỉ số: $\dfrac{\left(t_{2}-20\right).10^{-5}}{2}=\dfrac{2}{86400}$ với $10^{-5}=0,001$%
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Nhiệt độ mà đồng hồ chạy nhanh 2s trong 1 ngày đêm? Bài tập Dao động cơ 3
ShiroPin Nếu đồng hồ đặt trong hộp chân không mà vẫn đúng thì nhiệt độ ở trong hộp chân không xấp xỉ là Bài tập Dao động cơ 1
L Con lắc chạy đúng ở nhiệt độ ? Bài tập Dao động cơ 1
Kate Spencer Đồng hồ trên chạy đúng giờ ở nhiệt độ Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Khi nhiệt độ tăng thì con lắc đơn dao động nhanh hay chậm? Bài tập Dao động cơ 4
ShiroPin Khi hạ nhiệt độ xuống thấp một nửa thì trong một ngày đêm đồng hồ chạy Bài tập Dao động cơ 9
I Khi đưa đồng hồ lên độ cao $600m$ và nhiệt độ tại đó là $20^{\circ}C$ thì mỗi ngày đêm đồng hồ chạy Bài tập Dao động cơ 1
KSTN_BK_95 Đưa đồng hồ lên đỉnh núi cao $3,2 km$ có nhiệt độ $10^{\circ} C$ thì mỗi ngày nó chạy nhanh hay chậm Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Hỏi nhiệt độ ở độ cao đó? Bài tập Dao động cơ 2
T Phải tăng hay giảm nhiệt độ bao nhiêu để trong 1 ngày con lắc đơn dao động nhanh hơn 12.96s ? Bài tập Dao động cơ 2
Đ Tính nhiệt lượng tỏa ra môi trường khi dao động tắt hẳn? Bài tập Dao động cơ 2
tisdadu Xác định phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng trung bình trong mỗi chu kì Bài tập Dao động cơ 1
S Nhiệt lượng toả ra môi trường khi dao động tắt hẳn là? Bài tập Dao động cơ 1
H Phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng trung bình trong mỗi chu kì là Bài tập Dao động cơ 1
P Nhiệt lượng tỏa ra môi trường khi dao động tắt hẳn là ? Bài tập Dao động cơ 1
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
L Độ cứng của lò xo là Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ cứng của lò xo dựa vào 3 thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
Đạt QH Bài toán biên độ lò xo Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Biên độ của dao động 1 là Bài tập Dao động cơ 6
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
·.·★sunny★·.· Li độ dao động tổng hợp của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn vận tốc cực đại của vật $m_3$ bằng. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị ban đầu của biên độ $A_2$ là Bài tập Dao động cơ 1
L Số lần vật qua vị trí có độ lớn li độ bằng 2cm Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
phượng nhím Lực đàn hồi tác dụng lên giá I có độ lớn nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 3
billnhat Biên độ cuối cùng trước khi dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
H Tốc độ trung bình của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Khi t=4s li độ của M' là: Bài tập Dao động cơ 2
Geni Nguyễn Biên độ giao động B có giá trị cực đại khi A bằng? Bài tập Dao động cơ 2
Vớ Vẩn Thời điểm t+0,4(s) chất điểm có li độ là Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tốc độ trung bình của vật nhỏ Bài tập Dao động cơ 5
cỏ hồng Cho ba dao động điều hòa cùng biên độ Bài tập Dao động cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top