So sánh chu kỳ CLĐ tại hai địa điểm

Câu hỏi
Chu kỳ của một CLĐ khi treo tại HN và TP. HCM ( cùng đọ cao và nhiệt độ) lần lượt là T và T'' thì
A. T<>
B. T=T"
C. T>T"
D. $T\geq T"$
P/s: đáp án là A. Vì sao nhỉ , nó cùng độ cao và nhiệt độ rồi mà đáng lẽ phải là đáp án B chứ
 
Câu hỏi
Chu kỳ của một CLĐ khi treo tại HN và TP. HCM ( cùng đọ cao và nhiệt độ) lần lượt là T và T'' thì
A. T<>
B. T=T"
C. T>T"
D. $T\geq T"$
P/s: đáp án là A. Vì sao nhỉ , nó cùng độ cao và nhiệt độ rồi mà đáng lẽ phải là đáp án B chứ
Hiểu đơn giản là càng gần xích đạo thì g càng gần giá trị 9,8 giá trị nè giảm dần từ 9,8 xuống (không tiến về 0 đâu nhe)
 

Quảng cáo

Top