Tại thời điểm t li độ dao động của phần tử M là 2cm thì tại thời điểm t+6(s) li độ của M sẽ là

Bài toán
Sóng truyền từ O đến M với vận tốc không đổi, phương trình sóng tại O là $u=4\sin \left(\dfrac{\pi t}{2}\right)cm$. Tại thời điểm t li độ dao động của phần tử M là 2cm thì tại thời điểm t+6(s) li độ của M sẽ là
A. 2cm
B. -3cm
C. 3cm
D. -2cm
 
Sóng truyền từ O đến M với vận tốc không đổi, phương trình sóng tại O là u=4sin($\dfrac{\pi t}{2}$)cm. Tại thời điểm t li độ dao động của phần tử M là 2cm thì tại thời điểm t+6(s) li độ của M sẽ là
A.2cm
B. -3cm
C.3cm
D. -2cm
T=4s
$\Delta t=\dfrac{3T}{2}$ $\Rightarrow$ -2cm
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
L Tại thời điểm phần tử C có li độ $3cm$ và đang hướng ra xa vị trí cân bằng thì li độ của phần tử $D$ Bài tập Sóng cơ 4
DanHien Tại thời điểm t=0, đầu O của sợi dây cao su đàn hồi dài, căng ngang bắt đầu dao động Bài tập Sóng cơ 1
GuyFawkes Tại thời điểm t =1,2s, có một số điểm trên bề mặt chất lỏng ở cùng độ cao và cao nhất Bài tập Sóng cơ 1
N Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là Bài tập Sóng cơ 1
Q Vận tốc của sóng tại thời điểm t Bài tập Sóng cơ 5
P Li độ dao động của phần tử tại M ở thời điểm t+T/8 là Bài tập Sóng cơ 1
N Li độ dao động tại điểm M vào thời điểm $t_2 = (t_1 + 2.01)s$ bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 6
A Tại thời điểm mà li độ của M là 3 mm thì li độ của N có giá trị bằng: Bài tập Sóng cơ 4
A Xác định li độ của phầntử tại điểm C vào thời điểm $t_2 = t_1 + 9/40 s$ Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tại thời điểm khi li độ dao động của phần tử tại I là 2 cm thì li độ dao động của phần tử tại M là? Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tại thời điểm li độ của C là - 2 cm thì li độ của D là Bài tập Sóng cơ 2
T M, N cùng nằm trên một hình elip . Tại thời điểm $t_{1}$ li độ của M là $\sqrt{3}$ thì của N là Bài tập Sóng cơ 0
K Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5 cm tại thời điểm 2,125s là: Bài tập Sóng cơ 8
P Hệ số góc tiếp tuyến tại M ở thời điểm t = 0.005 s xấp xỉ bằng Bài tập Sóng cơ 3
A Li độ của điểm $M$ trên dây cách $O$ 2,5 m tại thời điểm 2 s là Bài tập Sóng cơ 6
A Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 (s)? Bài tập Sóng cơ 3
zkdcxoan Tại thời điểm $A$ đang có li độ cực đại bằng $5cm$ thì trung điểm C của AB có li độ là Bài tập Sóng cơ 13
Mai Bò Vận tốc sóng tại N ở thời điểm.... Bài tập Sóng cơ 0
missyou1946 Xác định li độ của phần tử tại điểm M vào thời điểm $t_2 = t_1 +0,125$ s Bài tập Sóng cơ 1
C Tại thời điểm t, vận tốc dao động phần tử tại A là 12cm/s thì vận tốc dao động phần tử tại B là Bài tập Sóng cơ 1
M Hỏi li độ điểm M cách O $2,5m$ tại thời điểm $2s$ Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là 12$\sqrt{3}$ cm/s thì vận tốc tại B là Bài tập Sóng cơ 1
raudiep Vận tốc của điểm N tại thời điểm (t-1,1125) Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Tại thời điểm t2,li độ của A và C đều bằng +5,5 mm. Hỏi khi đó li độ của B là Bài tập Sóng cơ 1
T Ở thời điểm $t_{1}$,li độ các phần tử tại B và C cùng là +10mm thì phần tử ở D cách VTCB của nó Bài tập Sóng cơ 4
T Tại một thời điểm nào đó N có li độ âm và đang đi lên thì N đang có li độ Bài tập Sóng cơ 7
inconsolable Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là $12\sqrt{3} cm/s$ thì vận tốc tại B là: Bài tập Sóng cơ 3
S Số điểm M có li độ thỏa mãn $u_M+u_I=0$ tại thời điểm t bất kì là: Bài tập Sóng cơ 9
$\pi^{2}$ Khi phần tử sóng tại M đến biên lần đầu kể từ thời điểm t thì li độ sóng tại N là: Bài tập Sóng cơ 2
Math_IneRap Tính li độ của M cách O $60cm$ tại thời điểm $t=12,125$? Bài tập Sóng cơ 1
thichhocvatli Nếu tại thời điểm nào đó $P$ có ly độ $1cm$ thì li độ tại $Q$ là ? Bài tập Sóng cơ 3
Heavenpostman Tại thời điểm li độ của M là 4mm thì li độ của N tại thời điểm đó là Bài tập Sóng cơ 2
L Tại một thời điểm nào đó P có li độ dương và đang chuyển động đi xuống,tại thời điểm đó Q sẽ có Bài tập Sóng cơ 10
vat_ly_oi Tại thời điểm t2 = (t1 + 2,01)s điểm N có li độ. Bài tập Sóng cơ 2
N Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5m tại thời điểm 2,125 s là: Bài tập Sóng cơ 1
D Tại thời điểm $t_2 = t_1 + \dfrac{T}{2}$ thì li độ của N bằng. Bài tập Sóng cơ 1
P Li độ của điểm M cách O 1 khoảng 2m tại thời điểm 2s là? Bài tập Sóng cơ 1
P Tại thời điểm t=0,5s điểm M trên dây cách A 15cm đang ở vị trí nào, chuyển động theo chiều nào? Bài tập Sóng cơ 1
D Độ lệch pha tại điểm M sau thời gian 1s là? Bài tập Sóng cơ 4
liked Tại thời điểm vận tốc tại M là $-3\sqrt 3 \ cm/s$ thì vận tốc tại N là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 6
N Tại thời điểm li độ của $M_{1}$ là -3cm thì li độ của $M_{2}$ là Bài tập Sóng cơ 2
N Tại thời điểm nào đó, tốc độ dao động của điểm M là $2\pi fa$ thì tốc độ dao động của điểm N bằng Bài tập Sóng cơ 2
Đá Tảng Li độ dao động tại M vào thời điểm $t_2=(t_1+2,01)(s)$ có giá trị nào ? Bài tập Sóng cơ 6
NTH 52 Li độ của $M_{2}$ tại thời điểm đó là? Bài tập Sóng cơ 2
H Tại thời điểm li độ của ${M}_{1}$ là $3mm$ thì li độ của ${M}_{2}$ tại thời điểm đó là Bài tập Sóng cơ 4
dreamhigh315 Tại thời điểm ly độ của $M_1$ là $3 mm$ thì ly độ của $M_2$ tại thời điểm đó Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Xác định li độ của N tại thời điểm sau thời điểm $t_1=0,225(s)$ Bài tập Sóng cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top